مشاوره حقوقی مبایعه نامه

مشاوره حقوقی در مورد مبایعه‌نامه

مشاوره حقوقی در مورد مبایعه‌نامه

مشاوره حقوقی مبایعه نامه از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. بر اساس قانون مدنی در قرارداد مکتبی که بین دو طرف منعقد می‌شود و در آن تعهداتی را نسبت به یکدیگر می‌پذیرند قابل اجرا و قابل استناد در دادگاه خواهد بود و طرفین را به مفاد آن پایبند می‌کند. بنابراین مبایعه‌نامه هم نوعی از قرارداد است که در آن  نسبت به فروش چیزی مثل خانه و آپارتمان و خودرو بین طرفین توافق شده و این توافق به صورت مکتوب درآمده است.

 مبایعه‌نامه چیست؟

 مبایعه‌نامه در واقع  نوشته‌ای تحت عنوان سند عادی است که به امضای طرفین قرارداد رسیده است و در آن نسبت به فروش چیزی توافق شده و جزئیات معامله از قبیل قیمت معامله، شرایط پرداخت، همچنین خصوصیات مورد معامله، زمان تحویل و انتقال سند ذکر شده است. البته باید بین مبایعه‌نامه که در خصوص انتقال خودرو منعقد می‌شود با مبایعه‌نامه‌ای که در مورد انتقال اموال غیر منقول مثل خانه و آپارتمان تفاوت قائل شد.

 در مبایعه‌نامه‌ای که برای اموال منقول مثل خودرو منعقد می‌شود در زمان انعقاد مبایعه‌نامه مالکیت منتقل می‌شود اما در خصوص اموال غیر منقول مثل خانه این مالکیت منتقل نشده و در واقع تعهد به انتقال مالکیت به خریدار است. پس  نقل و انتقال اموال غیر منقول به موجب مبایعه‌نامه باید به تائید دادگاه برسد تا قابلیت استناد داشته باشد.

 مبایعه‌نامه و قولنامه چه تفاوت هایی دارند؟

 آن طور که از ظاهر الفاظ مبایعه‌نامه و قولنامه پیداست  مبایعه‌نامه مربوط به قرارداد انتقال مالکیت چیزی از طرف فروشنده به خریدار است و با امضاء قرارداد فروشنده مالکیت خود و  حقوق مربوط به  مال موضوع قرارداد را به خریدار منتقل می‌کند و در ازای آن مبلغی به عنوان ثمن معامله دریافت می‌نماید.

 اما در قولنامه یکی از طرفین قرارداد در مقابل طرف دیگر تعهد به انجام عمل می‌نماید در واقع موضوع قولنامه انتقال مالکیت یعنی عقد تملیکی نیست بلکه موضوع قولنامه توافقی در خصوص انجام تعهدی. مثلاً وقتی هنوز واحد آپارتمانی ساخته و تکمیل نشده و اسناد تفکیکی مربوط به آن صادر نشده است موضوعی برای انعقاد  مبایعه‌نامه  وجود ندارد پس بایستی در ین موضوع قولنامه منعقد شود تا بعد از تعیین جزئیات انتقال مالکیت صورت بپذیرد.

 

در مبایعه‌نامه چه مواردی ذکر می‌شود؟

 مبایعه‌نامه از آن تشکیل شده است عبارت است :

– مشخصات طرفین قرارداد

– موضوع قرارداد یعنی چیزی که مورد معامله قرار می‌گیرد.

– جزئیات موضوعی که مورد معامله قرار گرفته

– ثمن معامله آیا قیمتی که  فروشنده پرداخت می‌کند.

– جزئیات مربوط به تحویل موضوع معامله

– زمان تنظیم سند رسمی و محل آن

– شروط ضمن عقد یعنی  توافقاتی که طرفین در خصوص موضوع می‌نمایند

– ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات از طرفین

– و امضای طرفین که مهم‌ترین رکن سند است.

 چند نکته مهم در خصوص مبایعه‌نامه

مشاوره حقوقی تنظیم مبایعه نامه و دعاوی ان

 مبایعه‌نامه دست نوشته و فرم چاپی

باید توجه داشت کرد حتی اگر مبایعه‌نامه در فرم های چاپی آماده تنظیم شود و به امضای طرفین برسد و همچنین شهودی نیز ذیل آن را امضا نماید باز هم این مبایعه‌نامه سند عادی محسوب شده و اعتبار سند عادی را نداشته و از مزایای اسناد لازم‌الاجرا برخوردار نیست و برای کسب اعتبار بایستی به تائید دادگاه برسد.

 احراز هویت طرفین مبایعه نامه

بهتر است در زمان انعقاد  مبایعه‌نامه برای فهمیدن هویت طرفین و اطمینان از صحت اظهارات ایشان مبنی بر مشخصات هویتی حتماً کارت ملی و یا مدارک شناسایی آن‌ها مورد رؤیت قرار گرفته و مندرجات مبایعه‌نامه از روی اسناد هویتی طرفین معامله تکمیل شود و بهتر است این موضوع توسط شخصی به غیر از  طرفین معامله صورت بگیرد همچنین نوشته‌ها نیز توسط همان شخص تکمیل شود.

تعیین جزئیات مورد معامله

در قرارداد تعیین جزئیات و خصوصیات مورد معامله بسیار اهمیت دارد بنابراین بهتر است برای تنظیم مبایعه‌نامه و در زمان انعقاد قرارداد نسبت به رؤیت اسناد مربوط به مالکیت موضوع معامله اقدام شود و مفاد مبایعه‌نامه از روی اسناد مالکیت تنظیم گردد چراکه کوچکترین اشتباه در مورد موضوع معامله ممکن است عواقب بسیار سنگینی برای اشخاص معامله کننده داشته باشد پس بهتر از خریدار با رؤیت اسناد مربوط به مالکیت مطمئن شود که مالکیت موضوع قرارداد متعلق به فروشنده است و یا اینکه فروشنده اجازه انتقال مالکیت را دارد.

 انتقال ملک با وکالت صورت می‌پذیرد  حتماً بایستی مشخصات وکالت‌نامه رسمی که به موجب آن شخص وکیل حق نقل و انتقال مالکیت را داشته در قرارداد ذکر شود و این سند وکالت از طرف معامله کننده دیگر به روایت رسیده و بررسی شود.

 ذکر مقدار دقیق ثمن ( بهای معامله) در مبایعه نامه

همانطور که ذکر دقیق مورد معامله برای صحت عقد و همچنین قابلیت استفاده قرارداد امنیت دارد ذکر دقیق مقدار بهای قرارداد یعنی ثمن معامله نیز از عوامل بسیار مهم در انعقاد قرارداد بیع هست همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی و دستکاری در سند مبایعه‌نامه بهتر است قیمت ها به عدد و حروف ذکر شده و همچنین برابر ارزش آن به تومان نیز نوشته شود.

اگر پرداخت بهای معامله به موجب چک صورت پذیرد بهتر است مقدار دقیق چک شماره چک و همچنین تاریخ چک ها در قرارداد ذکر شود که این پرداخت‌ها در صورت بروز اختلاف بعدا قابل پیگیری و قابل اثبات در دادگاه  باشد.

شکل نوشتن مبایعه‌نامه

اگر مبایعه‌نامه به‌صورت چاپی هست  در جاهایی که به صورت خالی  یا نقطه‌چین قرار داده شده است اگر توافقی  در آن مورد صورت نگرفته است بهتر است جای خالی با کشیدن خط پر شود تو امکان اینکه طرف مقابل در این جاهای خالی چیزی اضافه یا کم بکند وجود نداشته باشد. همچنین اگر در مبایعه‌نامه خط‌خوردگی وجود دارد بهتر است در ذهن موبایل نامه به تعداد و جای خط‌خوردگی شاره شده و این تصحیح به امضای طرفین معامله برسد.

تعیین وجه التزام (یا به زبان عرفی پشیمانی و دیرکرد)

یکی دیگر از مهم ترین مسائلی که در تنظیم مبایعه‌نامه باید مورد اهمیت و توجه قرار بگیرد این است که طرفین بایستی برای عدم انجام تعهد طرف مقابل ضمانت اجرا تعیین کننده یعنی اگر طرف مقابل در موعد مقرر به تعهد خود که در قرارداد ذکر شده است عمل ننمود با پرداخت مبلغی به صورت روزانه و یا مبلغی به صورت مقطوع جریمه شود.

برای وجه التزام معمولاً  مبلغی روزانه تعیین می‌شود مثلاً برای هر روزی که شخص فروشنده با مهیا بودن شرایط نقل و انتقال در دفترخانه حاضر نشود مبلغ معینی تعیین می‌شود که بایستی به خریدار بپردازد این موضوع باعث می‌شود که فروشنده در انجام وظایف خود تعلل ننماید.

و نهایتاً بهتر این است که این قرارداد در سه نسخه تنظیم شده که هر سه نسخه عیناً یکسان باشند و هر یک از نسخه ها به یکی از طرفین قرارداد تسلیم شود.

مشاوره حقوقی تنظیم مبایعه نامه و دعاوی ان

برای دریافت مشاوره تخصصی، مشاوره حقوقی مبایعه نامه به صورت تلفنی، آنلاین و حضوری در مورد مسائل مربوط به مبایعه‌نامه و دریافت مشاوره تخصصی از بهترین وکیل حقوقی تهران در مورد مسائل مربوط به اسناد عادی و  مبایعه نامه ها می توانید با گروه وکلای ایران دادفر تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی دعوا مرتبط با اجاره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.