مجازات راننده فراری در تصادفات چیست؟

مجازات راننده فراری در تصادفات چیست؟

مجازات راننده فراری در تصادفات چیست؟ ممکن است این مسئله را بسیار شنیده باشید که در طی سانحه های مختلف و تصادف های عمدی و غیر عمدی راننده پس از تصادف کردن، بدون در نظر گرفتن مسائل قانونی و اخلاقی و حتی انسانی و عرفی صحنه را به سرعت ترک می کنند و از محل تصادف فرار می کنند. لازم به ذکر است که در این مواقع عواقب سنگینی برای راننده فراری نسبت به راننده های که در محل و مکان تصادف می ماند تا پلیس برسد، در نظر گرفته می شود.

تصادف ها و حوادث بسیار مختلفی اتفاق می افتدند که هر کدام بر حسب نوع آسیبی که به شخص مصدوم وارد می کنند، دارای عواقب و مجازات می باشند.

راننده های که از تصادف و مصدوم کردن افراد چه افرادی که سوار خودرو هستند و چه پیاده روان از محل صحنه فرار می کنند و دلیل اصلی آن ها برای فرار از صحنه ترس و اضطراب است، از دسته رانندگان متخلف قانونی می باشند و از طریق قانون مجازات می شوند.

راننده باید صحنه را ترک نکند حتی اگر شخص مصدوم زنده مانده است و یا دچار آسیب های بسیار جدی و شکستگی های سخت و وحشت ناک نشده باشد. باید راننده بماند تا این مسلئه با کمک قانون و به صورت قانونی حل شود‌.

اگر تصادف باعث مرگ شخصی شود، قانون و دادگاه راننده را مجازات کیفری نمی کنند و به صورت قانونی آن مسئله را با شرایط راننده در نظر می گیرند. اما راننده فراری دارای مجازات سنگینی می باشد و باید شرایط آن به صورت کامل در نظر گرفته شود و درجه آسیب شخص مصدوم در نظر گرفته می شود و سپس آن فرد را مجازات می کنند و مجبور به پرداخت دیه می کنند.

مشاورهحقوقی مجازات راننده فراری در تصادفات چیست؟

 

مجازات راننده فراری در تصادفات چیست؟

در قانون اسلامی کشور عزیزمان ایران طبق ماده ۷۱۹ مجازات اسلامی در مورد این امر این چنین ذکر شده است که:

زمانی که در صحنه تصادف فردی مصدوم شود و احتیاج  فوری به کمک رسانی داشته باشد ولی راننده با وجود امکان فراهم کردن وسیله کمکی به مصدوم و یا اطلاع دادن به مامورین انتظامی فرار کند بر حسب مورد تصادفات به بیش از دو سوم مجازات در ماده های قانونی ۷۱۴، ۷۱۵ و ۷۱۶ محکوم خواهد شد.

در ادامه این ماده ذکر شده است که برای راننده فراری، دادگاه نباید تخفیفی در نظر بگیرد و راننده فراری را بدون هیچ تخفیفی قائل خواهد بود. در ادامه تبصره و یا ماده ۷۱۹ این چنین بیان شده است که اگر راننده به مامورین انتظامی اطلاع بدهد و یا برای استراحت و یا درمان شخص مصدوم کمک کند و یا طلب نیرو کند، دادگاه به این راننده انسان دوستانه باید تخفیف بدهد.

راننده نباید ماشین و یا خودرو را از مکان حادثه و سانحه جا به جا کند مگر اینکه راننده مجبور باشد با ماشین خود مجروح را به بیمارستان یا درمانگاه ببرد. در غیر این صورت ماشین باید در آن مکان بماند و از جای خود تکان نخورد.

لازم به ذکر است که حرکت ماشین باید یک امر ضروری باشد و زمانی که هیچ راهی برای انتقال و جا به جایی مصدوم وجود نداشته باشد، راننده می تواند از ماشین خود استفاده کند در غیر این صورت عذر آن پذیرفته نیست.

از دیگر مواد ذکر شده در قانون مجازات اسلامی را در ادامه این متن به ترتیب ماده ۷۱۴، ۷۱۵ و۷۱۶ را ذکر می کنیم:

ماده ۷۱۴ قانون مجازات های اسلامی؛ هر زمان که تصادفات منجر به مرگ مصدوم شود و این حادثه ناشی از بی مبالاتی، بی احتیاطی و عدم مهارت کافی راننده وسیله نقلیه باشد قانون مجازات شخص راننده را از شش ماه تا سه سال حبس مشخص کرده است و علاوه بر آن چنانچه ولی دم درخواست مطالبه دیه نماید باید دیه را پرداخت نماید.

مشاوره حقوقی - مجازات راننده فراری در تصادفات چیست؟

ماده ۷۱۵ قانون مجازات های اسلامی؛ هر زمان که حادثه تصادف منجر به صدمه و ضعف و مرض جسمانی و بیماری لاعلاج شخص مصدوم شود و یا این حادثه منجر به از دست دادن عضوی از بدن شود و یا یکی از حواس او از بین برود که این حادثه ناشی از بی مبالاتی، بی احتیاطی و عدم مهارت کافی راننده وسیله نقلیه باشد قانون مجازات های اسلامی شخص راننده را به دو ماه تا یک سال و پرداخت دیه در صورت مطالبه محکوم خواهد کرد.

ماده ۷۱۶ قانون مجازات های اسلامی؛ هر زمان که حادثه تصادف منجر به ضعف یا نقصان دائمی یکی از اعضای بدن مصدوم شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو بدن شود و یا باعث وضع حمل قبل از موعد مشخص در زن باردار شود به یک ماه تا سه ماه حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه محکوم خواهد شد.

مواردی هستند که مجازات راننده را تشدید می کنند

علاوه بر مواردی که در بالا ذکر شدند، مواردی هستند که باعث تشدید مجازات بر علیه راننده می شوند و مجازات راننده را شدید تر می کنند و جرم راننده را سنگین تر می کنند. از جمله:

  • عدم داشتن گواهی نامه: در صورتی که راننده مدرک گواهی نامه نداشته باشد مجازات آن سنگین تر می شود. اکثر تصادف های شدید مربوط به راننده های می باشد که مدرک گواهی نامه ندارند و یا اینکه زیر ۱۸ ساله می باشند.
  • عدم هوشیار بودن راننده و یا مست بودن شخص راننده: زمانی که راننده هوشیاری خود را نداشته باشد و مست باشد. شرب خمر و مستی طبق قانون کشور ما ممنوع است و دارای مجازات می باشد و زمانی که راننده مست باشد و تصادف کند، مجازات سنگین و شدیدی برای آن در نظر گرفته می شود. معمولا برای راننده های مست حداکثر مجازات ها را در نظر می گیرند.
  • عدم رعایت سرعت مجاز و رانندگی با سرعت غیر مجاز: رانندگی با سرعت غیر مجاز ممنوع است و هر قسمت از جاده، اتوبان، خیابان های پر رفت و آمد، کوچه ها و… دارای میزان سرعت مشخصی می باشند و در صورتی که شخص رعایت نکند و بیش از میزان سرعتی که در نظر گرفته شده رانندگی کند، مجازات می شود.
  • نقص فنی ماشین یا خودرو: طبق قوانین حاکم بر کشور عزیزمان ایران هر خودرو سالانه باید معاینه فنی شود و برگه معاینه فنی در نزد راننده و یا بر روی شیشه ماشین قرار بگیرد. معاینه فنی و معاینه کردن ماشین و رفع نقوص ماشین از تصادفات مرگ بار و خطر ناک جلوگیری می کند. در صورتی که شخص مدت زمان معاینه فنی خودرو آن تمام شده باشد و تصادف کند. دادگاه علاوه بر مجازات آن به سبب تصادف، به سبب نداشتن معاینه فنی و نقص فنی خودرو آن را مجازات می کند و برای ژک مدت معینی آن را از سوار شدن به خودرو محروم می کند و به نحوی از رانندگی کردن محروم می شود.

این موارد باعث می شود که میزان مجازات راننده افزایش یابد و اگر این مواردی که ذکر شدند را راننده فراری داشته باشد علاوه بر مجازات قانونی به مدت یک الی ۵ سال از رانندگی محروم می شود و اجازه رانندگی در این مدت زمان نخواهد داشت و در صورت رانندگی بدون مجوز مجدد مجازات می شود.

نتیجه گیری:

هر راننده ای موظف است که به سرعت قانونی و با توجه کامل رانندگی کند تا به صورت عمد یا غیر عمد مرتکب جریمه نشود و به شهروند دیگری آسیبی نرساند. در صورتی که راننده به هر دلیلی با شخص پیاده یا سواره تصادف کند باید در صحنه بماند و به سرعت به پلیس انتظامی و یا در صورت لازم بودن به اورژانس تماس بگیرد و آن ها را از محل دقیق آن حادثه مطلع کند. راننده باید ماشین را تکان ندهد و در محل حادثه ماشین را بگذارد تا اینکه پلیس برسد.

در صورتی که حال شخص مصدوم به شدت بد بود و هیچ راهی برای انتقال آن شخص به بیمارستان یا درمانگاه نبود، راننده می تواند ماشین را از محل حادثه جا به جا کند. در صورتی که هیچ راهی وجود نداشت، این مجوز را دارد که ماشین را از محل حادثه جا به جا کند و در غیر این صورت حرکت راننده و جا به جایی ماشین غیر قانونی خواهد بود‌.

وکیل دعاوی کیفری

یهترین وکیل تهران

وکیل دادگستری در تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.