فسخ وکالت

فسخ وکالت - گروه وکلای ایران دادفر

چگونگی فسخ وکالت

برای اینکه به موضوع فصل وکالتنامه و ازبین بردن اعتبار آن بپردازیم لازم است در مورد ماهیت و چیستی عقد(قرارداد)  وکالت صحبت کنیم. یعنی اینکه ابتدا بدانیم قرارداد وکالت چه نوع قراردادی است و چه ویژگی هایی دارد و همچنین روش های فسخ  ها کدامند.

قرارداد وکالت چیست؟

قرارداد وکالت قراردادی است که طی آن شخصی به دیگری اختیار و نمایندگی می دهد تا حقوقی را که از آن برخوردار است به نمایندگی از شخص  اعطا کننده وکالت مورد استفاده و اعمال قرار دهد.

وکالت نامه چیست

ویژگی های قراداد وکالت - ایران دادفر

ویژگی های قراداد وکالت

قرارداد وکالت عقد جایز است

در اصطلاح حقوقی وقتی گفته می‌شود که قراردادی عقد جائز می باشد به این معنی است که طرفین  قرارداد می‌توانند هر موقعی که خواستند با اعلام فسخ قرارداد را به هم بزنند و تعهدات وظایفی که از قرارداد حاصل می‌شود را از بین ببرند.

قرارداد وکالت نیز بر اساس قانون مدنی عقدی جایز است پسری که از طرفین می توانند هر موقع خواستند به این قرارداد به پایان دهند مگر اینکه در خود قرار داد و یا در قرارداد دیگری شرط شده باشد که طرفین حق فسخ قرارداد را نداشته باشند یعنی حق فسخ و یا عزل وکیل از آنها سلب شده باشد.

وکالت به فوت هریک از طرفین باطل میشود

بر اساس قواعد حقوقی و مقرراتی که در قانون مدنی معین شده است وکالت عقد اذنی است  و مبنای وجود آن اجازه و اذن ای است که  یکی از طرفین در موضوعی به دیگری اعطا نموده است و از آنجایی که فردی که فوت کرده است نمی تواند صاحب اجازه و اذن باشد که آن را به دیگری اعطا نماید پس با فوت هر یک از طرفین قرارداد وکالت باطل(منفسخ) شده و اثر خود را از دست می دهد و هیچ کس نمی تواند به آن قرارداد وکالت استناد کند.

وکیل باید حساب دوره وکالت خود را به موکل پس بدهد

بر اساس مقررات قانون مدنی هرگاه شخصی به دیگری وکالتی اعطا کند شخص وکیل پس از پایان دوره وکالت و یا هر وقتی که موکل بخواهد بایستی جزئیات حساب دوره وکالت خود را به موکل ارائه کند.

به این معنی که پس از پایان دوره وکالت موکل  می تواند از وکیل بخواهد مجموعه هزینه ها و درآمدی را که از محل وکالت داشته است ارائه نموده و آنچه را که بایستی به موکل بازگرداند مسترد کند.

وکالت با از دست دادن سلامت عقلی از بین میرود

در قانون مدنی به توانایی ذهنی و عقلی افراد برای انجام امور حقوقی اهلیت گفته می شود. هرگاه بعد از اعطای وکالت یکی از طرفین یعنی وکیل یا موکل اهلیت(صلاحیت قانونی برای انجام معامله) خود را از دست بدهد قرارداد وکالت نیز خودبه‌خود منفسخ و بلا اثر می شود.

وکالت بلاعزل

هرگاه طرفین در زمان اعطای قرارداد با یکدیگر شرط نمایند که هیچ یک از طرفین و یا یکی از آنها حق بر هم زدن قرارداد را نداشته باشد در این صورت وکالتی که تا شده است وکالت بلاعزل یا بدون حق عزل گفته میشود.

البته لازم به ذکر است که قرارداد وکالت بلاعزل نیز با فوت یکی از طرفین وکالت و یا از دست دادن صلاحیت قانونی  و عقلی (همان اهلیت)، باطل می شود.

آنچه در قرارداد وکالت بلاعزل از موکل سلب میشود

آنچه در قرارداد وکالت بلاعزل از موکل سلب میشود

حق عزل

بر اساس آنچه که گفته شد وکیل یا موکل هر زمان که اراده  کنند می توانند قرارداد وکالت را به هم زده و به اعتبار آن پایان بدهند اما اگر حق عزل در قرارداد وکالت از موکل سلب شده باشد موکل دیگر حق عزل وکیل انتخاب شده را نخواهد داشت. البته در هر صورت حق استعفا برای وکیل به قوت خود باقی است.

 حق اقدام

در بسیاری از وکالت هایی که به صورت بلاعزل اعطا می شوند برای اطمینان از اینکه پس از اعطای وکالت موکل خود شخص این موضوع وکالت را انجام نمی‌دهد در وکالتنامه ذکر می‌شود که حق اقدام از موکل سلب و ساقط شد. مثلا اگر موضوع وکالت فروش یک آپارتمان باشد و حق اقدام ساقط نشده باشد موکل خود می تواند پس از اعطای وکالت آپارتمان را  بفروشد اما اگر حق اقدام از او ساقط شده باشد دیگر خود نمی‌تواند نسبت به فروش آپارتمان اقدام کند و فروش آپارتمان فقط به وسیله وکیل ممکن است.

حق ضم وکیل

قرارداد وکالت شخص موکل می تواند هرگاه اراده کرد یک نفر وکیل دیگر را به وکیل قبلی اضافه کند تا اعمالی که وکیل انجام می دهد با شراکت وکیل و یا با تصویب او انجام پذیرد. البته در بسیاری از وکالت نامه های محضری و رسمی که اعطا می شود حق ضم وکیل نیز از موکل سلب می شود.

حق ضم امین و ناظر

بر اساس مقررات قانون مدنی شخص موکل میتواند یک نفر را به عنوان امین  یا ناظر برای وکیل معین کند که وکیل از او مشورت اطلاعی و مشورت استصوابی بخواهد. به این معنی که موکل می تواند به امینی که معین کرده اختیار این را بدهد که اعمال وکیل را رد کند. در وکالت های بدون حق عزل معمولاً این حق نیز از موکل سلب می شود.

چگونگی فسخ وکالت

چگونگی فسخ وکالت

بر اساس قانون مدنی هر نوع از فسخ اعم از فسخ قرارداد وکالت  و یا و هر نوع قرارداد  قابل فسخ دیگر صرفاً با اعلام اراده و یا انجام عملی که دلیل بر فسخ باشد انجام می پذیرد.

اعلام اراده صریح: در این حالت هر گاه موکل با اعلام صریح خود به صورت شفاهی یا کتبی به وکیل اطلاع دهد که قرارداد وکالت باطل شده و به صورت شفاف به وکیل  اعلام نمایند که عزل شده است قرارداد وکالت پایان می یابد. این اعلام ممکن است به صورت اظهارنامه رسمی  و یا از هر طریق دیگری که وکیل از عزل خود مطلع  شود صورت پذیرد.

اعلام اراده ضمنی یا تلویحی: به صورت صریح، روشن و شفاف به وکیل اعلام نماید که او را از کرده است اما اعمالی را انجام دهد که از آن اعمال به جز عزل وکیل برداشتی دیگری نشود می توان گفت که موکل به صورت تلویحی وکیل خود را اذیت کردند مثل اینکه در موردی که شخص وکالت فروش به دیگری داده است خود اقدام به پیدا کردن مشتری و یا فروش مال موضوع وکالت کند که در این صورت معلوم میشود موکل وکیل را عزل کرده است.

گروه وکلای ایران دادفر

برای دریافت هرگونه مشاوره در خصوص انواع وکالت بلاعزل و همچنین استفاده از تجربه و دانش بهترین وکیل تهران در خصوص وکالت بلاعزل و یافتن بهترین وکیل در خصوص مشکل حقوقی خود می توانید از راه های ارتباطی گروه وکلای ایران دادفر استفاده نمایید.

وکالت دعاوی

وکیل دادگستری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.