فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟

فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟

وقتی یک شخص مالک اموالی باشد و آن مال به نام آن شخص باشد یعنی آن شخص مسئول و صاحب آن مال است و فقط خود می تواند اقدام به فروش، انتقال، اجاره دادن و… آن ملک و یا مال شود. اگر صاحب آن ملک توکیلی به یکی دیگر بدهد و وکالت کامل به شخص دیگر بدهد آن شخص می تواند آن اموال و ملک ها را بفروشد یا منتقل دهد چون توکیل با اجازه و رضایت صاحب ملک در نزد خود دارد.

فروش مال غیر به این معنی است که فروشنده یک شخصی است که هیچ وکالتی از طرف صاحب مال و ملک ندارد و بدون هیچ اجازه ای و حقی و یا توکیلی اقدام به فروش مال غیر کند و صاحب مال یا ملک را متضرر کند‌.

اگر شخصی مالک انواع مال از جمله:  اموال منقول و اموال غیر منقول نباشد و اقدام به فروش آن اموال کند مرتکب جرم شده است. به عبارتی دیگر اگر شخصی اموالی را بفروشد که هیچ مالکیتی بر آن اموال ندارد و بدون اجازه صاحب مال اقدام به فروش مال دیگری کند، یک مجرم به حساب می‌ آید و توسط قانون مجازات می‌ شود.

مشاره حقوقی  جرم فروش مال غیر و انتقال مال غی

به جرم فروش مال غیر و انتقال مال غیر، جرم‌ مقید گفته می شود. این جرم یک جرمی است که به مال دیگری به صورت جدی آسیب می رساند و شخصی که مال غیر را فروخته است منفعت را برده است.

کسی که بدون رضایت شخص مالک مال و بدون داشتن مدرک قانونی از مالک‌ ملک بودن، به صورت متقلبانه ادعای مالکیت آن مال کند آن شخص متقلب و مجرم است و مالی که صاحب آن دیگری است را با کمک حیله و فریب به فروش رسانده است و خود منفعت را برده است و صاحب اصلی ملک زیان و ضرر را برده است یک مجرم و کلاه برادر می باشد و از طریق قانون به شدت مجازات می شود.

جرم فروش مال غیر و تملک مال به صورت تقلبی و فروش مال بدون رضایت مالک و به صورت متقلبانه یک جرمی از دسته جرم های کلاه برداری به حساب می آید و جزء جرایم علیه اموال به حساب می آید.

فروش مال غیر علاوه بر متضرر کردن و زیان وارد کردن به اموال و دارایی های صاحب ملک باعث ایجاد تشنج  و به هم زدن آرامش جامعه و خانواده ها می شود و باعث گسترش و افزایش جرم های کلاه برداری و کیفری می شود.

ارکان جرم‌ فروش مال غیر و یا انتقال مال غیر

از لحاظ قانونی دیدگاه حقوق کیفری هر جرم و خطایی که سر می زند دارای سه رکن می باشد.

  • رکن قانونی
  • رکن مادی
  • رکن روانی

رکن قانونی انتقال و فروش مال غیر

با استناد با قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و هم چنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم انتقال مال غیر، تابع مجازات مصرح در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با مرتکبین جرم انتقال و فروش مال غیر، می توان چنین استنباط کرد که رکن قانونی جرم انتقال و فروش مال غیر، از دو قانون مصوب سال ۱۳۰۸ و ۱۳۶۷ ترکیب شده است.

مجازات فروش مال غیر در قانون

مجازات فروش مال غیر در قانون

این ماده یک قانون مجازات راجع به فروش مال غیر و انتقال مال غیر در مصوب پنجم فرورین ماه سال ۱۳۰۸ این چنین ذکر شده است که:

کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از آن عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود.

بر اساس رای وحدت رویه ۵۹۴-۱۳۷۳/۹/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مجازات قرار می گیرد.

رکن قانونی هر جرمی معلوم است که طبق قانون هر کشوری آن شخص مجرم بر اساس جرمی که مرتکب شده است مجازات می شود.

رکن مادی فروش مال غیر: اگر فروش مال غیر به صورت قولنامه ای باشد و توسط قولنلمه آن فروش به پایان برسد، آن قولنامه رکن مادی جرم فروش مال غیر به حساب خواهد آمد.

رکن روانی فروش مال غیر: آگاه بودن شخص فروشنده. اگر شخصی بداند و با نیت قلبی و آگاهی کامل مطلع باشد که آن ملک و یا مال، مال خود نمی باشد و مال غیر است و اقدام به فروش مال غیر به صورت عمدی کند. آن شخص کلاهبردار است و این امر به رکن روانی جرم‌ اشاره می کند.

اگر شخصی اقدام به فروش مال غیر به صورت سهوی و غیر عمد کند آیا مجازات قانونی دارد؟

اگر شخصی اقدام به فروش مال غیر کند و بخواهد به صورت متقلبانه و عمدی اموالی که مالکیت آن ها را نداشته باشد، بفروشد آن شخص مجرم است و از لحاظ قانونی مجازات می شود و البته نیت این شخص یک رکن معنوی است و از دسته ارکان معنوی افراد به حساب می آید.

حال اگر ظخص بدون نیت قلبی و بدون اینکه بداند که آن مال، مال غیر است و به صورت غیر عموی و کاملا سهوا اقدام به فروش مال غیر کند، آن شخص موجه است و از لحاظ قانونی آن شخص مجازات قانونی نمی شود.

مجازات فروش مال غیر ما بین حبس و زندانی یک سال تا ۷ سال می باشد و پرداخت یک جزای نقدی برابر با مالی که به صورت غیر قانونی و بدون رضایت صاحب مال به فروش رسانده است و یا انتقال داده است و تصرف کرده است، را باید پرداخت کند.

اگر شخص منتقل کننده یا فروشنده مال غیر یک شخصی از کارکنان دولت است چه مجازاتی در پیش دارد؟

اگر شخص فروشنده مال غیر و یا تصرف کننده مال غیر یک شخص از کارکنان دولت باشد آن شخص برای همیشه دائم الفصل می شود و برای همیشه از کار خود عزل می شود‌ و به این مجازات دائم الفصل محکوم می شود.

از لحاظ قانونی اگر انتقال گیرنده ای در هنگام انتقال مال بداند که آن مال، از اموال یک شخص دیگر باشد و انتقال دهنده مالک این اموال نباشد و این معالمه را ادامه بدهد، آن شخص نیز مجازات خواهد شد و مجرم خواهد بود و از لحاظ قانونی گفته می شود که آن شخص معاون جرم و یا شریک جرم است.

چه تفاوتی ما بین فروش مال غیر با معامله فضولی موجود است؟

در انتقال مال غیر و فروش مال غیر شخص مجرم خود را مالک ملک یا صاحب مال معرفی می کند و تمام مراحل فروش و انتقال ملک، خود را به جای صاحب ملک معرفی می کند.

اما در معامله فضولی یک شخص بدون اجازه و اذن شخص دیگر، معامله می کند این نوع معامله ها به صورت معامله های عهدی یا معامله های تملیکی می باشند.

انتقال مال غیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.