عذر موجه عدم حضور در دادگاه حقوقی

عذر موجه عدم حضور در دادگاه حقوقی

عذر موجه عدم حضور در دادگاه حقوقی: زمانی که دو طرفین دعوا و وکلا نتوانند در دادگاه حقوقی برای رسیدگی به پرونده خود حضور داشته باشند و به دادگاه در زمان معین شده حاضر نشوند، عواقب نا مطلوبی را خواهند طی کرد. عدم حضور در دادگاه در زمان معین و مشخص شده غیر موجه می باشد.

انواع مختلفی از مشکلات و پرونده هستند و تاخیر و عدم حضور برای هر مسئله و پرونده ای تاثیر مختلف و متفاوتی می گذارد. اما به علت وجود اتفاقات و حوادث غیر منتظره و نا گهانی دادگاه ها از سر تا سر جهان در صورت وقوع آن ها و موارد خاص پیش بینی شده از طرف دادگاه ها، عدم حضور اشخاص عذر موجه به حساب می آید.

عذر موجه عدم حضور در دادگاه حقوقی

هم وکیل هم شخص صاحب پرونده هر دو باید در دادگاه حضور داشته باشند و عدم حضور آن ها غیر موجه می باشد. همان طور که در بالا ذکر کردیم مگر که وکیل و یا طرفین دعوا دچار اتفاقات نا گهانی شوند که عذر ان ها موجه خواهد بود. در ادامه بیشتر راجع به این اتفاقات و عذر موجه عدم حضور در دادگاه صحبت می کنیم.

بر طبق ماده مدنی ۴۱ قانون آیین داد رسی مدنی تنها در مواقعی عدم حضور عذر وکیل و یا وکلا در دادگاه موجه و قابل قبول می باشد که یکی از موارد زیر برای شخص وکیل اتفاق افتاده باشد.

عذر موجه عدم حضور وکیل و وکلا در دادگاه

 • اتفاقات و حوادثی که از حضور وکیل و یا وکلا در دادگاه به شدت جلو گیری کند و وکیل نتواند در وقت معین شده خود را به دادگاه و جلسه برساند.
 • وقوع حوادث و اتفاقات نا گهانی همچون: سیل، زلزله، صاعقه و حوادث طبیعی و غیر طبیعی که باعث ایجاد آسیب های جدی به وکیل می شوند.
 • تصادف کردن وکیل
 • بیماری و یا حادثه ای که باعث شود که وکیل نتواند حرکت کند و یا برای بیمار حرکت و راه رفتن مضر باشد.
 • فوت یکی از اقوام نسبی و یا سببی درجه یک وکیل از طبقه دوم

اتفاق افتادن یکی از مواردی که در بالا ذکر شدند بر اساس قانون مدنی و ماده ۴۱ موجه هستند و وکیل می تواند که حضور نداشته باشد و هیچ مشکلی برای آن از طرف عدم حضور آن پیش نییاد.  وکیل می تواند که اتفاق و عذر موجه خود را به صورت نوشتاری و کتبی برای دادگاه ارسال کند و عذر خود را با دادگاه و قاضی در میان بگذارد. ممکن آن جلسه به تاخیر بیوفتد و زمان دیگری برای آن جلسه پیش بینی شود.

اگر دادگاه عذر وکیل را نپذیرد و غیر موجه بداند روند بررسی مسئله ادامه می گیرد.

در صورتی که وکیل حق توکیل به وکیلی دیگر داده باشد، می تواند وکیل دیگر را به جای خود به دادگاه معرفی کند و به جلسه بفرستتد. به هیچ وجه عذر آن وکیل که حق توکیل به وکیل دیگر داشته باشد، موجه نمی باشد چون در صورت عدم حضور آن می تواند وکیل دیگر را به جای خود به جلسه بفرستد تا پرونده را بررسی کند.

عذر موجه عدم حضور و غایب خواهان در دادگاه حقوقی

بر طبق قانونی و مقرارت کشور عزیزمان ایران بر اساس ماده ۳۰۵ قانون آیین داد رسی مدنی، در صورتی که یک طرف دعوا غایب شود و حضور نداشته باشد محکوم می تواند بر علیه شخص غایب به علت عدم حضور آن در جلسه و غیبت آن در دادگاه شکایت کند.

بر اساس ماده ۳۰۶ افرادی که دارای ملیت ایرانی هستند تا بیست روز از تاریخ ابلاغیه دارای فرصت برای واخواهی می باشند و کسانی که مقیم خارج هستند و بیرون از کشور عزیز مان ایران زندگی می کنند تا دو ماه حد اکثر از تاریخ ابلاغیه تا دو ماه فرصت برای وا خواهی دارند. اما اگر این فرصت برای افراد مقیم کشور و یا خارج از کشور مقیم هستن، تمام شود هیچ فرصتی برای واخواهی موجود نمی باشد.

عذر موجه عدم حضور و غایب خواهان در دادگاه حقوقی

دادگاه در این شرایط نیز همانند شرایطی که برای وکیل پیش بینی کرده است، برای خواهان در دادگاه نیز شرایطی را پیش بینی کرده است، که در صورت داشتن این شرایط، این اشخاص عدم حضور و غایب و عدم اقدام آن ها به واخواهی در زمان معین شده از طرف دادگاه، موجه می باشد و دادگاه عذر آن ها را قبول می کند.

عذر موجه عدم حضور خواهان در دادگاه

 • بازداشت یا در زندان بودن شخص، که مانع از حضور آن در دادگاه می شود.
 • فوت یکی از نزدیکان درجه یک شخص همچون: فوت فرزندان و یا همسر و یا والدین اشخاص
 • تصادف و یا حادثه ای که باعث شود شخص نتواند در مدت زمان معین شده در دادگاه حضور داشته باشد.
 • بیماری که از حرکت کردن و تمرکز شخص جلو گیری کند.
 • وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی همچون: زلزله، سیل، صاقعه، طوفان و… که از حضور شخص جلوگیری کند.

و موارد که بر سلامت شخص به شدت آسیب می رسانند و تمرکز شخص را به کل از بین ببرند و تعادل فکری‌ و ذهنی اشخاص را کاملا به هم می ریزد.

وجود این حوادث و اتفاقات برای شخص وکیل و یا طرفین دعوا باعث دریافت عذر موجه از طریق دادگاه و قاضی می شوند و اشخاص دچار مشکلات نشوند.

در برخی حضور شخص متهم از نظر دادگاه یک امر ضروری می باشد و شخص متهم باید در دادگاه حضور داشته باشد. بر طبق ماده ۱۷۸ قانون مدنی آیین داد رسی کیفری، غیاب و عدم حضور متهم در دادگاه موجه و قابل قبول می باشد.

مواردی که عدم حضور متهم را موجه می کنند

مواردی که عدم حضور متهم را موجه می کنند

 • متهم در زندان و یا حبس باشد.
 • عدم حضور متهم بر اساس فوت فرزندان و یا همسر تا درجه سوم از طبقه دوم
 • مبتلا شدن شخص متهم یا همسر، فرزندان و یا والدین متهم به بیماری های سخت که سبب جلو گیری از حضور متهم می شوند.
 • نرسیدن احضاریه و یا دیر رسیدن احضاریه به شخص متهم
 • وقوع حوادث و اتفاقات قهری برای متهم همچون: زلزله، سیل و… .
 • مبتلا شدن متهم به بیماری های مزمن و یا بیماری های واگیر و بسیار خاص
 • و موارد هستند که از طرف دادگاه و تشخیص باز پرس، تشخیص شدند که حضور و یا عدم حضور شخص متهم موجه و یا غیر موجه می باشند.

متهم می تواند قبل از رسیدن زمان موعد برای شرکت در جلسه و دادگاه با ارائه توضیحات کامل از شرایط خاص خود به باز پرس عدم حضور خود را در دادگاه را شرح دهد و باز پرس را مطلع سازد.

اگر شرایط آن موجه و قابل قبول بود باز پرس می تواند به مدت سه روز به شخص متهم فرصت بدهد تا در جلسه شرکت کند و یا اعلام آمادگی کند.

لینک های پر بازدید سایت

وکیل دادگستری در تهران

بهترین وکیل تهران

وکیل حقوقی تهران

وکیل حقوقی شهرستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.