تفاوت مطلع و شاهد در چیست؟

تفاوت مطلع و شاهد در چیست؟

تفاوت مطلع و شاهد در چیست؟ مطلع و شاهد دو واژه یا صفت هستند که مربوط به دو شخص می باشد و معمولا در دادگاه دو شخص به عنوان مطلع و شاهد احضار می شوند و هر کدام از این دو کلمه یا صفت دارای معنی متفاوتی می باشند و دارای تفاوت های فاحشی می باشند.

مطلع و شاهد دو کلمه بسیار مهم و کاربردی در قضایای مختلف می باشند، که لازم است که با معنی و یا تفاوت های اصلی آن ها آشنا شویم و بتوانیم حداقل فرق بین دو کلمه و معنای حقوقی واصلی آن ها را بدانیم.

در این مقاله حقوقی قصد داریم که تعاریف و معنی های اساسی و حقوقی دو کلمه مطلع و شاهد را شرح دهیم و اقدام به بررسی تفاوت مطلع و شاهد کنیم.

پس پیشنهاد ما برای شما این است که این مقاله حقوقی را از دست ندهید و با ما تا پایان این مقاله پر کاربرد همراه باشید.

مطلع چه کسی است؟ و چه نقشی در قضایا و ماجرا های اتفاق افتاده دارد؟

مطلع چه کسی است؟ و چه نقشی در قضایا و ماجرا های اتفاق افتاده دارد؟

مطلع شخصی است که به صورت کاملا مستقیم و عینه اتفاقات و حادثه را ندیده است ولی در اطلاعات کافی از وقع آن جرم و حادثه خبر دارد.

مطلع ممکن است یک شخصی است که بر اساس اسناد و مدارک مشهود ماجرا و حادثه را دیده باشد یا ممکن است که از زبان شخص قاتل یا مجرم که اقدام به شرح و توضیح آن حادثه کرده است، آن اتفاق و حادثه را شنیده باشد و از جریان آن اتفاق و یا جرم مطلع شده است.

شاهد چه کسی است؟ و نقش آن در اتفاقات افتاده چیست؟

شاهد چه کسی است؟ شاهد نه شخص قاتل و یا مجرم است و نه شخص مقتول یا آسیب دیده.

شاهد کسی است که هیچ نقشی در جرم و اتفاق افتادن آن حادثه نداشته است و فقط به صورت مستقیم و عینه آن اتفاقات را کامل دیده باشد و شاهد وقوع آن ماجرا بوده است.

شاهد چه کسی است؟ و نقش آن در اتفاقات افتاده چیست؟

تفاوت مطلع و شاهد در چیست؟

یکی از اصلی ترین تفاوت های ما بین مطلع و شاهد نحوه آگاهی یافتن آن ها از حادثه است.

شخص شاهد به صورت عینه و کاملا مستقیم تمام آن ماجرا یا قسمت های اصلی و مختلف آن ماجرا را به چشم خود دیده باشد و همان چیزی را که به چشم دیده است را به زبان می آورد و اقدام به شهادت آن ماجرا در دادگاه و یا قاضی می کند.

اما شخص مطلع در جریان وقوع آن ماجرا فیزیکی حضور نداشته است و با کمک شواهد مختلف و یا اسناد و مدارکی که در طی گفت و گو با شخص مجرم یا سایر اشخاص شاهد و حاضر در وقوع آن ماجرا، از آن حادثه به صورت کلی و یا جزئی مطلع شده است.

اساسی  ترین تفاوت مطلع و شاهد

  • شاهد در وقوع آن ماجرا وجود داشته است.
  • مطلع در زمان وقوع ماجرا وجود نداشته است.
  • شاهد در زمان وقوع ماجرا کل ماجرا یا اتفاقات اصلی و مهمی را که دیده است باید بازگو کند.
  • مطلع جریان اصلی را از زبان دیگران یا شخص قاتل و یا خانواده مقتول و اسناد و مدارک بر جا مانده از وقوع حادثه مطلع می شود.

شاهد چه کسی است؟ و نقش آن در اتفاقات افتاده چیست؟

شاهد و مطلع هر دو به عنوان شخص شاهد ماجرا و شخص مطلع از ماجرا در دادگاه حاضر می شوند و هر دو شخص اطلاعات آن ها ممکن است که کمک شایانی در صدور رای و کمک به یافتن حقیقت ماجرا به قاضی و یا وکیل می کنند.

شخص شاهد به عنوان یک شخصی است که در زمان وقوع آن ماجرا حضور داشته است و با چشم خود و به صورت مستقیم اتفاقات را دیده باشد و تمام جریاناتی که با چشم خود دیده است را باز گو می کند  و هیچ اتفاقی را که ندیده است و یا به صورت غیر مستقیم از بقیه شنیده باشد را نباید در دادگاه بازگو کند، چون که شهادت دروغ مجازات قانونی دارد.

شاهد تحت همین عنوان در دادگاه حضور می یابند و شخص مطلع به عنوان شخصی که با کمک حاضران در واقعه و یا روش های مختلف و متفاوت از آن ماجرا مطلع شده است و با به دادگاه بگوید که من این اطلاعات را از دیگران شنیده ام و یا با کمک همین اسناد و مدارک مطلع شدم و به صورت مستقیم و به چشم خود اتفاقات را ندیدم، چون درصورت کذب گفتن و دادن اطلاعات و داده های غلط و غیر واقعی به دادگاه، دادگاه موظف است که اقدام به مجازات شخص مطلع کند.

مجازات شخص شاهد و مطلع متفاوت است و در صورت کذب گفتن هر کدام از لحاظ قانونی و حقوقی مجازات می شوند.

احضاریه از طرف دادسرا و دادگاه به سمت منزل یا محل کار شخص شاهد و مطلع می رسد. در احضاریه مدت زمان و ساعت معین شده ذکر می شود، لذا باید شخص مطلع در زمان معین شده در دادگاه حضور یابد و اطلاعات خود را به قاضی بدهد.

لذا شخص شاهد یا مطلع باید از احضاریه نترسد و فقط اطلاعات درستی که دارد را به صورت کامل و واضح بدون حذف و اضافه کردن اطلاعات کذب در دادگاه بیان کند و شخص قاضی باید تمام گفته های شخص شاهد و مطلع را استماع کند، چون ممکن است که شهادت و بیان این ماجرا از زبان مطلع یا شاهد بسیار مفید باشد. شخص شاهد یا مطلع باید زمانی بترسد که اطلاعات نادرستی داده باشد و اقدام به شهادت دروغ و کذب کند، چون دادگاه ممکن است  در مدت زمان کمی و یا در عین شهادت، شهادت کذب را تشخیص دهد و شاهد یا مطلع را مجازات کند.

طبق ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱، در صورتی که شخص شاهد یا مطلع در مدت زمان معین شده در دادگاه حضور نیابد و عذر موجهی نداشته باشد، از طریق دادگاه حکم جلب آن صادر می شود. اما در صورتی که عذر آن ها موجه باشد و بازپرس عذر عدم حضور آن ها را بپذیرد. مجدد از طریق دادگاه یک زمان دیگر برای حضور آن شخص معین می شود.

نکته* اگر شهادت شخص شاهد و یا گفته های مطلع ممکن است که خطرات جدی به جان این دو شخص یا خانواده های آن ها و یا به کار و مال و سایر موارد، داشته باشد و گفته ها و شهادت آن ها بسیار مهم است باید باز پرس راهی برای عدم تشخیص هویت این افراد برای شخص قاتل و یا مجرم بیابد.

بازپرس برای حفظ سلامت جانی و مالی شخص شاهد ومطلع اقدام به موارد زیر می کند تا شاهد یا مطلع از طرف قاتل یا خانواده قاتل دچار مشکلات و یا تهدیداتی نشوند.

نظر بازپرس در مورد شاهد و و مطلع

بازپرس با ذکر کردن علت های متفاوت در پرونده برای حفظ جان و حمایت از شاهد و مطلع باید تدابیر زیر را به صورت قانونی اتخاذ کند:

  • عدم مواجه حضوری و آگاهی یافتن قاتل یا متهم از شخص مطلع یا شاهد( عدم تشخیص هویت شاهد یا مطلع برای مجرم).
  • عدم ذکر نام و نام خانوادگی و اطلاعات مهم از شخص قاتل یا متهم در حضور مجرم
  • از طریق ارتباط اینترنتی و یا تماس تلفنی از راه دور با شخص شاهد و یا مطلع و آگاهی یافتن و استماع ادله و گفته های شاهد.
  • در صورتی که هویت شخص مطلع یا شاهد برای مجرم و متهم مشخص شد و یا احتمالات بالا و قوی بر تشخیص هویت شخص مطلع یا شاهد باید تدابیر ویژه ای برای آموزش دیدن این اشخاص برای حفاظت از سلامت جانی و مالی آن ها دیده شود.

تمام این موارد باید از لحاظ قانونی و حقوقی تایید شوند و دادگاه این موارد را بپذیرد و با رسیدگی در مراحل اصلی این ماجرا این موارد اجرا شوند.

این تدابیر باید هیچ گونه منافاتی با قانون کشور نداشته باشد و به صورت کاملا قانونی انجام شوند.

نتیجه گیری:

شخص شاهد به صورت مستقیم و با سلامت عقل کامل و هوشیاری کامل ماجرا و حادثه را دیده باشد و اطلاعات بی واسطه داشته باشد.

مطلع شخصی است که از زبان دیگران و یا از اسناد متفاوت از جریان ماجرا مطلع شده باشد و اطلاعات آن به صورت واسطه ای باشد.

شاهد یا مطلع باید بر تحت عناوین ذکر شده در دادگاه در مدت زمان معین شده حضور داشته باشند و باید از حضور خود در دادگاه سر پیچی نکنند چون مجازات قانونی دارند. مگر اینکه شاهد یا مطلع برای عدم حضور در دادگاه عذر موجهی همچون: ابتلا به بیماری، تصادف، فوت عزیزان و فامیل های درجه یک، ابتلای طبیعی همچون: زلزله، سیل، صاعقه، طوفان و… داشته باشد و باید عذر آن ها از طریق دادگاه و باز پرس پذیرفته شود.

لینک های پر بازدید سایت

وکیل دادگستری در تهران

بهترین وکیل تهران

وکیل حقوقی تهران

وکیل حقوقی شهرستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.