بایگانی دسته‌ی: وکالت دعاوی

وکالت در دعاوی

وکالت دعاوی: براساس ماده ۶۵۶ قانون قانون مدنی که تعریف از وکالت ارائه داده است عبارت است از که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را در امری نماینده خود می کند همچنین حق انتخاب وکیل در قانون اساسی  هم مورد تاکید قرار گرفته است و مورد پذیرش قانون اساسی است.

بر این اساس داشتن وکیل دادگستری،  حق انتخاب وکیل دادگستری، شرایط قرارداد وکالت و انقضای قرارداد وکالت را مورد بررسی قرار می دهیم.

وکیل در دعاوی دادگستری

قانون اساسی بیان داشته است افراد حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند  باید برای آنها امکاناتی فراهم شود  تا بتوانند  وکیل دادگستری تعیین کند.

پس از اینکه تمام در تمامی محاکم دادگستری و دادگاه ها اعم از حقوقی و کیفری طرفین دعوا حق دارند دارند که برای خود وکیل داشته باشند و اگر کسی از این حق ممانعت بکند. پس نپذیرفتن و مخالفت کردن و عدم حمایت از وکیل دادگستری خلاف قانون اساسی است.

وکیل در دعاوی دادگستری

حق انتخاب وکیل در دعاوی حقوقی

ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی  مدنی  مقرر داشته است کرده است: طرفین دعوا حق دارند حداکثر دو نفر وکیل دادگستری برای خود پیش‌بینی نمایند. حال ممکن است برخی از افراد توانایی مالی برای استخدام وکیل را نداشته باشند پس ماده ۲۴ قانون وکالت به کسانی که توانایی پرداخت حق الوکاله را ندارند اجازه داده است تا از کانون وکلا درخواست نمایند که به آنها وکیل معاضدتی(بدون پرداخت حق الوکاله) معرفی نماید.

حق انتخاب وکیل در دعاوی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری نیز بیان داشته که در کلیه امور جزایی طرفین دعوا می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. همچنین قانون آیین دادرسی به متهم نیز حق داده است از دادگاه درخواست کند که برای وکیل تعیین کنند.

البته در جرایمی که مجازات آنها  از نظر قانونی سنگین مانند قصاص اعدام و یا حبس ابد باشد. اگر متهم خود وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری(رایگان) برای او الزامی می باشد.

در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی دادسرا نیز متهم می‌تواند یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.

حق انتخاب وکیل در دعاوی کیفری

 شرایط وکیل

وکیل شرایط عمومی برای انعقاد قرارداد وکالت مدنی بایستی شرایط خاص قوانین ویژه مرتبط با امر وکالت را نیز دارا باشد به این شرایط شرایط اختصاصی گفته می‌شود.

به موجب ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی وکلای  طرفین دعوا باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنها مقرر گردیده است.

پس وکلا طرفین دعوا باید از بین وکلای دادگستری انتخاب شوند.

البته به موجب ماده ۳۲ همین قانون بعضی از اشخاص حقوقی وزارتخانه ها و سایر اشخاص حقوقی که نام آنها در قانون آمده می توانند از نماینده حقوقی خود استفاده نمایند.

وکیل حقوقی دعاوی

اثبات وکالت

وکالت وکیل از موکل می بایستی در نظر دادگاه قطعی و حتمی باشد اگر وکالت در جلسه دادرسی اعطا شود باید این موضوع در صورت جلسه دادگاه ذکر شود.

اگر موکل در خارج از کشور باشد می­تواند به موجب سند رسمی وکالت خود را به وکیل دادگستری اعطا نماید همچنین اگر وکالت در ایران اعطا می­شود موکل ذیل وکالتنامه را امضا کرده و این امضائات به تایید خود وکیل دادگستری می رسد.

اگر موکل در زندان باشد و امضای وکالتنامه در زندان صورت بگیرد امضاء موکل باید به تایید رئیس زندان یا معاون وی  برسد.

اگر به حالت در خارج از ایران اعطا شود باید به تایید یکی از مامورین کنسولی و یا سیاسی جمهوری اسلامی برسد.

حدود اختیارات وکیل

وکالت که به وکیل دادگستری برای استفاده در دادگاه ها داده می‌شود شامل تمام اختیارات لازم برای امور دادرسی می باشد تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی بعضی از امور را از وکالت دادگستری مستثنا کرده است مثل سوگند،  شهادت و اقرار.

ماده مذکور اختیاراتی را در ۱۴ بند بیان کرده است که باید در وکالتنامه به تایید برسد و صرفاً ذکر نام ماده برای اعطای این اختیارات کافی نمی باشد.  این موارد عبارتند از وکالت در توکیل، وکالت در مصالحه و سازش، وکالت در ادعای جعل،  وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده ی دادرسی، وکالت در ارجاع امر به داور، در تعیین کارشناس، وکالت در دعوای خسارت، وکالت در استرداد دادخواست، وکالت درجلب ثالث، ورود ثالث، وکالت در دعوای متقابل، وکالت در دعوای اعسار و وکالت در قبول یا رد سوگند می باشد.

 آثار وکالت

آثار وکالت نسبت به دادگاه

دادگاه مکلف است در اموری که موکل باید انجام دهد یا می‌تواند انجام دهد وکیل رو به جای رسمیت بشناسد و بپذیرد و امکان انجام کارهای  مذکور را با توجه به شرایط و اختیاراتی که وکیل در وکالتنامه دارد برای وکیل با رعایت مقررات قانونی فراهم نماید.

از کلیه اخطار های مربوط به هزینه های دادرسی و اوقات دادرسی و یاهر وظیفه دیگری که به عهده موکل است برای وکیل ارسال میشود.

آثار وکالت نسبت به موکل

با تعیین وکیل و اعطای وکالت به او و تحقق همه شرایط و  شروط عقد وکالت تمامی اعمال و افعالی که وکیل در طول دادرسی انجام می­دهد اگر در حدود اختیارات اعطا شده به وکیل باشد مانند این است که موکل خود آن  اعمال را انجام داده باشد.

اتمام وکالت

همان طور که در ماده ۶۷۷ قانون مدنی اشاره شده است وکالت  با فوت یکی از وکیل یا موکل،  و یا عارض شدن جنون و هر یک از طرفین همینطور با عزل و یا استعفای وکیل پایان می یابد. که این حکم مخصوص وکالت مدنی نبوده و در وکالت در دعاوی دادگستری نیز جاری است.

البته بدیهی است که برای اعلام عزل یا استعفاء وکیل یا موکل در قانون مقرراتی مشخص شده است که هر یک از آنها برای اعتبار عزل یا استعفاء وکیل و اقداماتی که بعد از عزل یا استعفا انجام می‌گیرد اهمیت دارد.

از آنجا که وکالت در دادگستری از جمله خدماتی نیست که مورد استفاده روزمره  و مکرر همه مردم قرار بگیرد، لازم است که در زمانی که نیاز به استفاده از خدمات وکلای دادگستری پیدا شد با دقت در انتخاب خود بهترین وکیل تهران یا شهرستان خود را در امری که در آن نیاز به وکیل دارید استفاده نمایید.

گروه وکلای ایران دادفر این امید را به شما می دهد که با بهره گیری از مشاوره حقوقی این گروه می توانید بهترین و مناسب‌ترین وکیل را برای موضوع حقوقی(وکالت دعاوی) خود انتخاب کنید.

همواره به خاطر داشته باشید که موضوع حقوقی موضوعی است بسیار پیچیده که نیازمند دانش فنی می باشد.

مشاوره حقوقی

وکیل دادگستری