بایگانی دسته‌ی: مشاوره مهریه

مشاور مهریه

در این مطلب از گروه وکلای ایران دادفر به برسی طلاق و مهریه میپردازیم، در ابتدا گروه وکلای ایران دادفر با مجرب ترین وکیل های دادگستری و حقوقی در خدمت کاربران میباشد، میتوانید به صورت آنلاین و یا از طریق تماس تلفنی اقدام به دریافت مشاوره مهریه نمایید.

مطالبه مهریه از چه روش هایی ممکن است؟

مطالبه مهریه از چه روش هایی ممکن است؟

مطالبه مهریه از اجرای ثبت

بر اساس مقررات و رویه جدید که در دادگستری جاری است، مطالبه مهریه چه توسط وکیل چه توسط زوجه ابتدا بایستی از دوایر اجرای ثبت صورت بپذیرد وقبل از اقدام از طریق اجرای ثبت دادگاه نسبت به دادخواست مطالبه مهریه اقدام نمی نمایند. در این حالت زن یا وکیل او باید با در دست داشتن سند نکاحیه یا رونوشت آن از دفترخانه صادر کننده سند از دفتر ازدواج مربوطه تقاضا کند تا نسبت به مهریه اجراییه صادر کند.

دفترخانه مربوط به سپس اجراییه صادر شده را به اداره پنجم دایره اجرای ثبت که مربوط به مهریه است ارسال می کند و پس از تشکیل پرونده در آن اداره و اجرای امر به کارشناس مربوطه نسبت به شناسایی و توقیف اموال اقدام می شود.

مطالبه مهریه از دادگاه

پس از تشکیل پرونده در دایره اجرای ثبت وانجام مراحل استعلام و تلاش برای شناسایی اموال و عدم حصول نتیجه و در صورتی که اموالی ازمتعهد مهریه یعنی مرد، شناسایی نشود زن میتواند برای احقاق حقوق خودبه دادگاه مراجعه نموده و دادخواست مطالبه مهریه از دادگاه را تقدیم نماید.

پس از صدور رای محکومیت مرد به پرداخت مهریه چون اموال قابل شناسایی از مرد در دسترس نمی باشد دادگاه اقدام به صدور دستور جلب و بازداشت مرد اندازه مهریه و یا اقساطی که در رای اعسارمشخص شده است می نماید.

مهریه تا چه میزان قابل مطالبه است؟

مهریه تا چه میزان قابل مطالبه است؟

بر اساس قانون  حمایت خانواده سال ۱۳۹۱ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،  مهریه تا ۱۱۰ سکه قابلیت اعمال ماده ۳(دریافت دستور جلب) را دارد.

پس اگر مرد دارای مال باشد به هر میزانی که مهریه تعیین شده باشد از اموال او قابل مطالبه است و محدودیتی برای موضوع در قانون در نظر گرفته نشده است.

اما اگر مرد مال نداشته باشد و اموالی از او شناسایی نشود  تا ۱۱۰ سکه از مهریه پرداخت نشده زن یا وکیل او میتواند دستور جلب مرد را از دادگاه صادرکننده رای مهریه بخواهد و تا زمان پرداخت مهریه مقرر مرد در زندان بازداشت شود.

اما اگر مرد مهریه خود را تا ۱۱۰ سکه پرداخت نماید و اموال دیگری نیز از مرد پیدا نشود زن دیگر نمی تواند درخواست جلب و بازداشت مرد را از شعبه صادرکننده رای بخواهد.

بنابراین اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی یعنی همان جلب و بازداشته مرد تا سقف ۱۱۰ سکه امکان پذیر است. اما در صورتی که مرد دارای مال و اموالی باشد سختی برای مطالبه مهریه وجود ندارد.

 تبدیل مهریه عندالاستطاعه به عند المطالبه ممکن است؟

از آنجا که بعد از انعقاد عقد نکاح و ازدواج مفاد  توافق طرفین در سند رسمی درج میشود و میزان مهریه نیز به دقت در سند نکاح نوشته میشود هر یک از طرفین به تنهایی نمی تواند در میزان مهریه و نوع پرداخت آن و سایر شرایط مربوط به سند نکاحیه  تغییری ایجاد نماید.

اما در روابط بین افراد اراده و توافق حاکمیت دارد و طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر طی سند عادی که توسط وکیل تنظیم می شود یا سند رسمی  در خصوص میزان و شرایط پرداخت مهریه توافق جدید کرده و مثلاً مهریه عندالمطالبه را به عند استطاعه  و بالعکس تبدیل نمایند.

چگونه دعوای اعسار از پرداخت مهریه را رد کنیم؟

دعوای اعسار از پرداخت مهریه به این معنی نیست که مرد در دادگاه ادعا می کند  را به دلیل عدم دسترسی به اموال خود یا نداشتن اموال،توانایی پرداخت مهریه  زن خود را ندارد. و در پاسخ لیستی از اموال خود و استشهادی از کسانی که اطلاع دارند که او او فاقد قدرت مالی است تهیه می کند. برای رد دعوای اعسار وکیل خوانده میتواند:

اولاً  وکیل می تواند به صلاحیت شهودی که ارائه شده اعتراض کرده و ایراداتی به صلاحیت شهود وارد کند مثلاً اگر شروط از بستگان شوهر باشند و یا شهود در موضوع ذینفع باشند می تواند از موارد ایراد باشد.

ثانیا وکیل می تواند توانایی مالی فرد را با ارائه اسناد و مدارکی مبنی بر این که فرد توانایی مالی دارد دعوای را رد کند مثلاً  وکیل میتواند از دادگاه بخواهد گردش حساب مرد در یک سال گذشته را از بانک‌هایی  که در آنها حساب دارد استعلام نماید. همچنین دادگاه می تواند با درخواست وکیل از ادارات ثبت و پلیس راهور ناجا در خصوص اسنادی که به نام مرد ثبت شده است استعلام کند.

آیا منزل مسکونی که مرد در آن سکونت دارد می تواند برای مهریه  توقیف شود؟

بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی و  قوانین مربوط به اعسار منزل مسکونی  در حد متعارف برای فرد جزو مستثنیات دین می باشد بدین معنی که در مقابل طلب طلبکاران قابل توقیف و فروش نیست چرا که شخص برای زندگی عادی خود نیاز به سرپناه داشته نمی‌توان بابت بدهی که به دیگران دارد او را از این حق اولیه زندگی محروم کرد.

پس اگر مرد بدهکار مهریه باشد و تنها دارایی خانه باشد که در آن ساکن است رویه دادگاه ها این است که در حد یک خانه متعارف و معقول برای زندگی یک نفر را جز مستثنیات دین حساب می کنند. البته این موضوع نیازمند ذکر دفاعیات وکیل است.

آیا سهم الارث مرد برای مهریه قابل مطالبه است؟

اگر مردی که متعهد به پرداخت مهریه است با فوت یکی از مورثین خودش صاحب سهم الارث شود. مثلاً با فوت پدرش خانه ای که به نام پدرش بوده و جزو دارایی پدرش محسوب می شده یا بخشی از آن خانه به  مرد ارث برسد، از آنجایی که سهم‌الارث هم جزو  دارایی افراد حساب شده و قابلیت نقل و انتقال دارد می تواند از طرف زوجه یا وکیل او به عنوان مهریه مورد توقیف قرار بگیرد. در این صورت دادگاه به درخواست وکیل زوجه از  اداره ثبت استعلام نموده و در صورت احراز مالکیت دستور به توقیف مال می دهد.

آیا مطالبه مهریه بعد از فوت مرد امکان دارد؟

آیا مطالبه مهریه بعد از فوت مرد امکان دارد؟

از آنجایی که مهریه به عنوان دین بر عهده مرد ثابت شده است و بر اساس قانون اولین مواردی که باید از دارایی  شخص متوفی پرداخت شود  بدهی های شخص فوت شده و هزینه های کفن و دفن متوفی است. پس اگر شخص فوت شده دارای اموال و ماترک باشد بدهی های او از جمله مهریه از محل اموال باقی مانده از متوفی قابل پرداخت است.

برای وصول مهریه از اموال باقی مانده از شخص متوفی، همسراو یا وکیل می تواند دادخواست مطالبه مهریه را به طرفیت ورثه شخص متوفی به دادگاه تقدیم نماید و اموال باقی مانده از متوفی را به میزان مهریه توقیف و از طریق مزایده به فروش برساند.

آیا مطالبه مهره پس از فوت زن قابل مطالبه است؟

مهریه به عنوان طلب برای زن به وجود آمده و بر گردن مرد ثابت شده است و بر اساس قواعد حقوقی اصل بر بقاء دین بر عهده متعهد است و طلب زن نیز با فوت او از بین نمی رود. پس بعد از فوت زن، طلب او از بین نرفته و به وراث او منتقل می شود و هریک از وراث و یا وکیل آنها می تواند به اندازه سهم الارث خود، مهریه را از شوهر مطالبه نماید.

آیا خودرو جزء مستثنیات دین است؟

براساس قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار جدید خودرو از لیست مستثنیات دین خارج شده و جزو مستثنیات دین محسوب نمی شود مگر در یک حالت.

اگر خودرو به عنوان محل درآمد شخص و منبع امرار معاش او باشد دادگاه می‌تواند به درخواست وکیل محکوم علیه این موضوع را به عنوان مستثنیات دین پذیرفته و از توقیف و فروش خودرو جلوگیری نماید.

مثلا اگر خودرو توقیف شده تا کسی باشد مشخص است که این خودرو برای کسب درآمد استفاده می شود . همینطور است در مورد وانت بار ها و خودرو های مربوط به باربری. همچنین اگر شخص بتواند گواهی و مدارک اثبات کننده بیاورد که با خودروی سواری در حال کسب درآمد است دادگاه میتواند به درخواست وکیل و یا محکوم علیه از خودرو توقیف شده  رفع توقیف نماید.

آیا با وجود مهریه مرد میتواند زن را طلاق دهد؟

بر اساس قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ثبت طلاق منوط به پرداخت حقوق مالی زن از جمله مهریه می باشد اگر مردی بخواهد زن خود را طلاق دهد باید مهریه را بپردازد و پس از پرداخت مهریه اقدام به ثبت طلاق نماید.

اما اگر مرد توانایی مالی پرداخت مهریه سنگین را هم نداشته باشد باز میتواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه و پس از قطعیت رای مربوط به پذیرش اعسارطلاق را ثبت نموده و همسر خود را طلاق دهد.

مشاوره حقوقی مهریه

برای دریافت مشاوره بهترو بیشتراز بهترین وکیل خانواده تهران و شهرستان می توانید به صورت تلفنی،حضوری و آنلاین با وکلای گروه یران دادفر به مشورت بپردازید. همچنین برای استخدام بهترین وکیل خانواده تهران می‌توانید از راه‌های ارتباطی گروه وکلای ایران دادفر استفاده نمایید.