بایگانی دسته‌ی: مشاوره ملکی

مشاور حقوقی دعاوی ملکی

دعاوی ملکی به دعاوی گفته می شود که موضوع مورد بحث در آنها مال غیر منقول وسیله زمین، خانه، آپارتمان، باغ و امثال آن ایا حقوق مربوط به این اموال می باشد در برخی از دسته بندی ها دعاوی ملکی با دعاوی ثبتی در کنار هم آورده شده یا به جای هم استفاده می­شود. اما باید دانست که دعاوی ملکی اصطلاح حقوقی نیستند و در عرف به کلیه دعاوی که در رابطه با اموال غیر منقول باشد دعاوی ملکی گفته می شود. گروه ایران دافر میتوان در عرصه مشاوره حقوقی ملکی یاری رسان شما باشد.

مشاور حقوقی دعاوی ملکی

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

از آن جایی که طبق قانون ثبت در خصوص اموال غیرمنقول و یا اموالی که ثبت آنها الزامی است تنها سند مالکیت رسمی در محاکم دادگستری و سایر ادارات دولتی به عنوان دلیل مالکیت به رسمیت شناخته شده است معامله ای که به موجب سند عادی و با مبایعه نامه  در بنگاه های معاملات ملکی و یا بین اشخاص صورت می پذیرد از نظر قانون معتبر نبوده و دلیل مالکیت نمی باشد اما  می­توان از دادگاه تنفیذ و اثبات این اسناد  و در ادامه الزام شخص متعهد به تنظیم سند رسمی را از دادگاه خواست.

از آنجایی که معامله اموال غیر منقول به صورت معمول و در عرف اجتماع از طریق تنظیم اسناد عادی موبایل نام صورت میگیرد لذا اگر فروشنده از تنظیم سند به نام خریدار امتناع کند برای خریدار چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی باقی نمی ماند. چرا که ادارات ثبت و سایر ادارات دولتی  نسبت به مبایعه نامه عادی ترتیب اثر نداده و دارنده آن را مالک رسمی نمی شناسند.

در این موارد دارنده سند عادی با تقدیم دادخواست از دادگاه می‌خواهد که خوانده را  به تنظیم سند رسمی الزام کند. دادگاه با بررسی اسناد ارائه شده از طرفین و احراز انتقال مالکیت از خریدار به فروشنده حکم الزام به تنظیم سند را صادر می کند و اگر فروشنده خود در دفتر اسناد رسمی حاضر نشده و سند را منتقل نکند نماینده دادگاه در اجرای حکم قضایی در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و اسناد انتقال مالکیت را امضا میکند.

مشاوره حقوقی ابطال سند مالکیت مال غیر منقول

در بعضی از موارد اتفاق می افتد که شخصی نسبت به مال غیر منقول از قبیل خانه و آپارتمان و زمین ادعای مالکیت داشته و سند مالکیت نیز در اختیار دارد اما شخص دیگری با در دست داشتن مدارک و مستندات ادعای نسبت به اموال غیر منقول مطرح می کند.

مثلاً شخصی مالک آپارتمانی است و با تنظیم سند رسمی مالکیت خود را مسجل کرده است اما شخص دیگری با در دست داشتن مبایعه نامه عادی مدعی می شود که قبل از اینکه سند رسمی به نام شخص اول صادر شود این ملک را خریداری کرده است.

در این صورت شخصی که مبایعه نامه عادی را در دست دارد بایستی برای اثبات معامله ای که انجام داده به دادگاه مراجعه کرده و تنفیذ مبایعه نامه خود را از دادگاه بخواهد و پس از صدور رای به تنفیذ مبایعه نامه اول به طرفیت دارنده سند رسمی اقامه دعوا کرده و ابطال سند مالکیت او را از دادگاه بخواهد. دادگاه نیز با بررسی اسناد موجود و رای صادر شده در صورت صحیح بودن ادعای شخص  دارنده مبایعه نامه حکم به ابطال سند مالکیت خواهد داد.

مشاوره حقوقی ابطال سند مالکیت مال غیر منقول

مشاوره حقوقی دعوای الزام به تحویل ملک

این دعوا زمانی اتفاق می‌افتد که شخصی به موجب سند عادی یا به موجب سند رسمی ملکی را از دیگری خریداری کرده است پس از مراحل انتقال سند و یا پس از عقد قرارداد، فروشنده از تحویل ملک به خریدار امتناع میکند. در این صورت خریدار باید برای تحویل ملک خود به دادگاه مراجعه کرده و از دادگاه با تقدیم دادخواست الزام به تحویل مبیع بخواهد که ملکی را که خریده است از فروشنده گرفته و به او تحویل دهد.

مشاوره حقوقی دعوی رفع ممانعت و مزاحمت

اگر شخصی در ملک دیگری حقی داشته باشد مثل حق عبور یا حق اینکه آب را برای زمین خود از آن محل عبور بدهد و دیگری از اعمال این حق جلوگیری نماید شخص صاحب حق باید به دادگاه مراجعه کرده و تقدیم دادخواست رفع ممانع تاز دادگاه بخواهد که از ممانعت شخص خوانده در حق او جلوگیری نماید.

همچنین در مواردی که شخصی بدون اینکه از حقی ممانعت کند نسبت به متصرفات شخصی دیگر مزاحم باشدمثل اینکه در محله مسکونی کارگاهی ایجاد شده باشد که آلودگی و یا سر و صدای بسیار زیادی برای ساکنین محل ایجاد نماید اشخاصی که نسبت به ملک آنها مزاحمت ایجاد شده می توانند از دادگاه بخواهند تا نسبت به رفع مزاحمت رای صادر نماید.

مشاوره حقوقی الزام به فک رهن

مشاوره حقوقی الزام به فک رهن

از آنجایی که به موجب قانون نقل و انتقال و یا هرگونه معامله که منافی با حقوق شخص مرتهن نسبت به مالی که در رهن دیگری است ممنوع استدادگاه نیز نمی تواند در پرونده های الزام به تنظیم سند نسبت به مالی که در رهن مثلاً بانک است اقدام به انتقال مالکیت و تنظیم سند  نماید.

پس در این حالت خریدار می بایستیابتداً و پیش از دعوای الزام به تنظیم سند یا همزمان با دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به تقدیم دادخواست الزام به فک رهن اقدام نماید.

در این صورت دادگاه با بررسی اینکه آیا ملک در رهن دیگری هست یا خیر و در زمان فروش شخص فروشنده نسبت به تمام شش دانگ ملک معامله کرده و حقوق بانک را به غیر منتقل کرده است تحقیق کرده و در صورت در رهن بودن مال فروخته شده، حکم الزام فروشنده به فک رهن از مال مذکور راصادر می کند.

و اگر فروشنده نسبت به فک رهن اقدام نکند خریدار هزینه فک رهن را پرداخت کرده و از فروشنده مطالبه می نماید.

مشاوره حقوقی دعاوی ملکی

– دعوای مربوط به الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی برای ساختمانی که دارای واحد‌های مستقل و چند گانه است.

– دعوای مربوط به الزام به دریافت پایان کار برای ساختمانی که ساخت و ساز آن پایان یافته و به – وسیله کارشناس به تایید رسیده است.

– دعوای ابطال قرارداد برای مواردی که مشکلاتی در مفاد قرارداد وجود دارد.

– دعوای مربوط به درخواست و مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه

– دعوای مربوط به تخلیه‌‌ی اماکن تجاری

– دعوای ابطال سند رسمی

– دعوای ثبت در مورد ابطال اجرائیه‌‌ی ثبتی برای املاک

– دعوای ابطال سند مالکیت معارض

– دعوای افراز ملک

برای مشاوره با بهترین وکیل ملکی تهران و شهرستانها همچنین دریافت مشاوره حضوری، تلفنی و آنلاین در خصوص کلیه دعاوی ملکی می توانید با گروه وکلای ایران دادفر از طریق راه های ارتباطی گروه ارتباط برقرار کرده و بهترین وکیل در موضوع ملکی خود را بیابید.

وکیل دادگستری