بایگانی دسته‌ی: مشاوره طلاق

مشاوره حقوقی طلاق

همیشه مشاوره حقوقی طلاق در مراحل اول قرار دارد گاهی اوقات آنچه که به ذهن شما می رسد کاملا متفاوت با حقیقت موجود است. در چنین مواردی اهمیت وجود یک فرد سوم در روابط که با دیدگاه باز به موارد و مسائل نگاه کند، کاملا ملموس است. حتی اگر به صورت قطعی تصمیم خود را برای طلاق اخذ کرده اید، پیشنهاد می شود فرصتی را برای مراجعه به مشاوره جهت طلاق در نظر بگیرید.

براساس قانون طلاق متعلق به چه کسی است؟

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایطی که در قانون مدنی و سایر  قوانین مطرح شده است و با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را  بنماید. همچنین در این ماده اشاره شده است زن نیز با وجود شرایطی که در برخی از مواد قانون مدنی ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ مقرر شده است می توانید اقدام به طرح دعوای طلاق کند.

صیغه طلاق

 طلاق از اموری است است که با قرائت صیغه صورت می پذیرد این صیغه باید در حضور حداقل دو نفر مرد که شرایط جهت شهادت شهود را داشته باشند جاری بشود. این الفاظ باید الفاظی باشد که صراحتاً دلالت بر طلاق  نماید.

همچنین از دیگر شرایطی که باید شخصی که طلاق میدهد داشته باشد این است که عاقل و بالغ باشد یعنی به سن قانونی رسیده و از صحت و سلامت عقلی برخوردار باشد. همچنین طلاق باید با اختیار صورت پذیرد و طلاقی که با اکراه باشد صحیح نیست.

اگر شخصی سلامت روانی نداشته باشد طلاق به چه صورت است؟

اگر شخصی فاقد سلامت روحی و روانی باشد آیا می توان همسری که اختیار کرده است را طلاق بدهند؟ قانونگذار در ماده  ۱۱۳۷ قانون مدنی این است که فرد مجنون و یا کسی که اهلیت قوانین دارد یا  صلاحیت عقلی خود را ازدست داده است می تواند به وسیله ولی یا قیم خود زن خود را طلاق دهد در این صورت صلاحدید نیاز به طلاق با ولی یا قیم است.

همچنین بر اساس ماده  ۱۱۳۸ قانون مدنی ممکن است طلاق با وکالت انجام پذیرد  به این صورت  که یکی از طرفین یا هر دو آنها به یک نفر و یا هر یک به یک نفر حالت دهنده و وکیل  به وکالت از آنها صیغه طلاق را جاری نمایند.

طلاق در عقد دائم و موقت

بر اساس مقررات قانون مدنی که در خصوص طلاق وزن شده است طلاق مختصر عقد دائم است و در عقد موقت یا منقطع وجود ندارد. در ماده ۱۱۳۹ قانونگذار مقرر کرده است که ازدواج موقت با پایان مدت یا بخشیده شدن مدت از طرف شوهر پایان می‌یابد و رابطه زوجیت و الزام  به عقد زناشویی به انتها می رسد و پس از پایان مدت ازدواج موقت تشریفاتی برای ثبت و یا اعلام نیست.

اما در عقد دائم  نیازمند تشریفات و برای اثبات می باشد همچنین مراحل بعد از طلاق نیز در قانون مدنی به جزئیات پیش‌بینی شده است.

انواع طلاق

ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق به دو نوع بائن و رجعی  تقسیم می شود. طلاق بائن طلاقی است که بعد از اجرای صیغه طلاق شوهر حقیقی برای بازگشت به ازدواج و رابطه زوجیت با زن ندارد و اگر بخواهد ازدواج با زن بازگردد بایستی مجدداً عقد نکاح و ازدواج بین آنها منعقد شود.

همچنین قانون مدنی در ماده ۱۱۴۵انواعی از طلاق بائنو غیر قابل رجوع رانام برده است که می‌توان از طلاقی که قبل از نزدیکی صورت بگیرد،طلاق زن یائسه، طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زن به مهریه رجوع نکرده است نام برد.

در مقابل طلاق بائن طلاق رجعی قرار می گیرد که در این طلاق بر اساس ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی برای شوهر دردر مدتی که قانونی مقرر کرده است حق بازگشت به ازدواج وجود دارد.

بازگشت به ازدواج در طلاق رجعی به هر صورت و یا به هر لفظ یا عملی که دلالت بر این کند که فرد قصد بازگشت به ازدواج و رابطه زناشویی را دارد صورت می پذیرد پس اگر شخصی زن خود را به‌ صورت طلاق رجعی طلاق داده باشد وبرای ماندن در خانه مشترک باز به خانه باز گردد دلیل بر رجوع به ازدواج است.

عده طلاق به چه معنی است؟

بر اساس قوانین و مقررات فقهی و همچنین قوانین موضوعه پس از جدایی از همسر خود برای مدتی که قانون مشخص کرده نمی تواند با مرد دیگری ازدواج کند. به این مدت که زن حق ازدواج بعد از طلاق را ندارد عده طلاق گفته می شود.

بر اساس قانون مدنی ایران عده  طلاق سه طهر است بدین معنی که زن بعد از طلاق بایستی سه دوره قاعدگی را بگذراند پس از گذشت این مدت زن امکان ازدواج مجدد را دارد.

البته مدت عده در ازدواج دائم و ازدواج موقت متفاوت است در ازدواج موقت عده دو طهر یعنی دو دوره قاعدگی پس از طلاق می باشد مگر اینکه زن با سن پایین یائسه باشد که در این صورت عده طلاق ۴۵ روز است.

در مورد زن حامله هم بعد از طلاق عده وجود دارد و این اراده تا زمان فارغ شدن زن از بارداری ادامه می یابد. همچنین در مورد زنی که همسرش فوت کرده است قانون مقرر کرده است  که زن بیوه نیز موظف به حفظ عده برای چهارماه و ده روز می باشد که البته اگر زن حامله باشد این مدت تا زمان وضع حمل ادامه دارد.

مشاوره قبل از طلاق

در صورتی که زن و شوهر درخواست طلاق توافقی داشته باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره ارجاع بدهد بر اساس قانون زن و شوهر می توانند این درخواست را از ابتدا در مراکزمشاوره ثبت نماید در صورتی که تلاش‌های مشاوره برای انصراف زوجین از طلاق کافی و اثر بخش نباشد مرکز مشاوره مربوطه نتیجه را به صورت کتبی به دادگاه مربوطه اطلاع می‌دهد.

در این صورت اگر طلاق توافقی یا به درخواست زن و شوهر باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر کرده و اگر طلاق از نوع دیگری باشد یعنی مثلاً به درخواست زوجه و یا به وکالت از شوهر توسط زوجه باشد دادگاه شرایط موجود را بررسی کرده و رای طلاق را صادر میکند.

ارجاع به داوری

در صورتی که طلاق به صورت توافق نباشد دادگاه مکلف است طرفین را برای ایجاد صلح و سازش داوری ارجاع دهد پس از صادر شدن قرارارجاع به داوری هریک از زن و شوهر می توانند ظرف یک هفته یک نفر از نزدیکان خود را که متاهل باشد و دارای حداقل ۳۰ سال سن باشد و مسائل خانوادگی و مذهبی آشنا باشد به عنوان داور معرفی کرده ده تا در خصوص از صلح و سازش تلاش و تصمیم گیری نمایند.

اگر شخص واجد شرایط در بین بستگان زن و شوهر نباشد زن و شوهر اقدام به معرفی داور نمایند دادگاه خود شخصی را به عنوان داور معرفی و تعیین می نماید.

در رای طلاق چه مواردی ذکر می شود؟

دادگاه در حکمی که صادر می کند با توجه به شرایطی که در سند ازدواج ذکر شده تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زن و بچه و اگر زن حامله باشد نفقه جنین و همینطور اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مشخص می کند و در مورد حضانت و سرپرستی و نگهداری کودکان مشترک و همچنین طریقه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم لازم را گرفته و در رای ذکر می­کند.

همچنین دادگاه موظف است که تاریخ و نحوه ملاقات با فرزندان مشترک را برای والدی که حضانت را برعهده ندارد مشخص کند.

ثبت طلاق

ماده ۲۴قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱مقرر داشته است که ثبت طلاق و یا سایر مواردی که ازدواج منجر شده و رابطه زناشویی از بین می رود مثل فسخ نکاح، در دفاتر ثبت اسناد رسمی و دفاتر طلاق الزامی است و ثبت آنها ها پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوطه از سوی دادگاه صالح صورت می پذیرد.

بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده۱۳۹۱ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زن است و در صورت صدور رای قطعی مبنی بر اعسار شوهر از پرداخت حقوق مالی و یا تقسیط حقوق مالی نیز رای طلاق قابلیت اجرا را دارد.

برای مشاوره با بهترین و خانواده تهران و شهرستان و همچنین دریافت مشاوره حضوری آنلاین و تلفنی می توانید با راه های ارتباطی گروه وکلای ایران دادفر تماس گرفته و معرفی بهترین وکیل در مورد موضوع پرونده خانواده ای که درگیر آن هستید را از ما بخواهید.