بایگانی دسته‌ی: رفع تصرف عدوانی

رفع تصرف عدوانی

دعاوی تصرف و رفع تصرف عدوانی زمانی اتفاق می افتند که اختلاف بر سر تصرف و سابقه تصرف بین طرفین حل نشده به دادگاه کشیده می­شود.

در این زمان طرفین یا وکیل آنها بایستی در دادگاه بهترین روش را برای اثبات سابقه  تصرف یا وضع ید  در ملک موضوع دعوا بیابند و با اثبات سابقه قبلی تصرفات خود در مورد یک موضوع دعوا یا تصرف مورد نظر را ادامه دهند یا از تصرف شخص دیگر در ملک ممانعت به عمل آورد.

تصرف عدوانی - وکیل تصرف عدوانی

تصرف قانونی و عدوانی چیست؟

تصرف قانونی

تصرف قانونی به سابقه استفاده  مالکانه و شرعی شخص با ادعای مالکیت  نسبت به یک مال گفته می شود. پس اگر شخصی مثلاً در باغی سابقه استفاده  و رفت و آمد و فروش میوه های  باغ را دارد در این صورت در این باغ استفاده و تصرف مالکانه دارد اصطلاحاً به این تصرف وضع ید هم گفته می‌شود.

تصرف عدوانی

تصرف عدوانی وضع ید و استفاده است که بدون سبب قانونی و شرعی و بدون سابقه تصرف در ملک و باغت تصرف مالک و متصرف قانونی صورت بگیرد. مثلاً اگر شخصی در منزلی  برای سال‌ها ساکن بوده از همه امکانات آن منزل استفاده مالکان می کرده ولی شخص دیگر بدون این که ملک را خریداری کرده باشد یا اینکه دلیل دیگری بر مالکیت و یا قطع تصرف سابق ارائه کند در ملک وارد شده و ملک را مورد استفاده قرار دهد.

در دعاوی تصرف عدوانی موضوعی که مورد بررسی قرار گرفته و در رای دادگاه مورد حکم قرار می‌گیرد  این است که آیا خواهان سابقه تصرف مالکانه در ملک موضوع دعوا را داشته یا نداشته است اصولاً موضوع مالکیت را مورد بررسی قرار نمی دهد یعنی اینکه اگر شخص سابقه تصرف مالکان داشته باشد مهم نیست که مالک ملک بوده باشد یا خیر.

همچنین ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تعریف تصرف عدوانی  بیان داشته است: دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

قوانین تصرف عدوانی

تصرف و وضع ید در قانون مدنی

ماده ۳۶ قانون مدنی در مقام بیان قواعد تصرف  مقرر کرده است که تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

مبنا وضع این ماده  احترام به حق مالکیت و تصرف خاص در اموال می باشد. یعنی اینکه اگر شخصی مالی را در اختیار و تحت سلطه اقتدار خود دارد بدین معنی است که مالک  آن است دیگری با دلیل و مستندات اثبات نماید تصرف غیر قانونی است.

اصولاً قواعد تصرف برای احترام به مالکیت خصوصی و محافظت از مالکیت خصوصی افراد در جامعه وضع شده و بدون وجود قواعد تصرف ظاهری، مالکیت اشخاص در معرض خطر قرار می گیرد.

 شکایت رفع تصرف عدوانی کیفری

به موجب ماده ۶۹۰ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی هر که از تصرف مالکانه دیگری را قطع نماید و به صورت  عدوانی و غیرقانونی در ملکی تصرف نماید  مستحق مجازات کیفری می باشد.

پس مشخص است که این موضوع تا حدی برای قانونگذار اهمیت داشته که برای ممنوع کردن و جلوگیری از انجام آن توسط اشخاص جامعه مجازات و کیفر کرده است مقرر کرده است که هر کس مرتکب این عمل شود مجازات گردد.

بهترین وکیل در انتخاب دعوای کیفری تصرف عدوانی و یا حقوقی  تصرف عدوانی بهترین دعوا را برای موکل انتخاب می کند.

 دعوای تصرف عدوانی حقوقی

این دعاوی برای اثبات سابقه تصرف  و سپس اعاده و بازگشت وضع مال موضوع دعوا به حالت سابق مطرح می شود.

چنانکه ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می کند:

قانون آيين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب: «در دعاوى تصرف عدوانى، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوى حسب مورد، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وى و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانونى از تصرف وى خارج شده است.»

در این حالت  بهترین وکیل برای بازگشت تصرف مالکانه موکل خود دادخواست الزام به رفع تصرف عدوانی را مطرح می نماید زیرا که هدف از این دادخواست اعاده  تصرف مالکانه سابق می باشد و مجازات شخص مورد نظر نیست.

وظیفه نیروی انتظامی و یا سایر ضابطین قضایی

قانون آيين دادرسى در ماده۱۶۶خود  تکلیف مامورین نیروی انتظامی و سایر ضابطین قضایی عام و خاص را در برخورد با تصرف عدوانی و دعاوی ممانعت و مزاحمت مشخص نموده است در ماده مذکور چنین بیان شده است :

《هرگاه تصرف عدوانى مال غير منقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئى و منظر ضابطين دادگسترى باشد، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت خواهان رسيدگى و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدى خوانده جلوگيرى نمايند و جريان را به مراجع قضائى اطلاع داده، برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند.》

همچنین با توجه به اینکه چنین موضوعی شدت اختلاف در دعاوی این چنینی  احتمال درگیری و نزاع بین طرفین را بسیار بالا میبرد تبصره ماده ۱۶۶ قانون مذکور تکلیف  دیگری را برای مامورین نیروی انتظامی مشخص کرده است:

《چنانچه به علت يكى از اقدامات مذكور در اين ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمى داده شود، ضابطين بايد فورا از وقوع هرگونه درگيرى و وقوع جرم در حدود وظائف خود جلوگيرى نمايند.》

تکلیف بنا و عملیات عمرانی

اگر شخصی که ملک را عدوانی تصرف کرده است در مالی که موضوع تصرف ساخت و ساز  انجام داده باشد و یا درخت کاری کرده باشد دریایی که هرگونه عملیات عمرانی در ملک موضوع تصرف انجام داده باشد تکلیف چیست؟

مطابق ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی ساخت و ساز و درختانی که در ملک موضوع تصرف انجام شده است باید قلع و قمع و برداشت شود. مگر اینکه شخصی که نسبت به این بنا و اشجار ادعای مالکیت دارد ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم نسبت به مالکیت آنها در دادگاه صالح طرح دعوا نماید.

تصرف عدوانی و موضوعات  مرتبط با آن از پیچیده ترین  و فنی ترین مسائل حقوقی  می باشند که ورود بدون دانش و اطلاع کافی و تخصص در این موضوعات ممکن است باعث ورود خسارت جبران ناپذیر به اشخاص گردد لذا وجود یک وکیل  با دانش از بین بهترین  وکیل های دعاوی تصرف عدوانی در پرونده شما لازم است.

برای ارتباط با بهترین وکیل های موضوع تصرف عدوانی دعاوی ملکی می توانید با گروه وکلای ایران دادفر تماس بگیرید.

مشاوره حقوقی