بایگانی دسته‌ی: افراز و تقسیم

تقسیم مال به چه معنی است؟

برای بررسی موضوع افراز و تقسیم اموال غیرمنقول باید دید اصولاً اصطلاحات افراز و تقسیم و تفکیک در چه جایگاه و مواقعی مورداستفاده قرار می‌گیرد؟

به‌طورکلی دعاوی تقسیم در مورد اموالی به کار می‌روند که مورد مالکیت مشاع و اشتراکی دو یا چند نفر باشند. منظور از اشتراک و اشاعه بدین معنی است که مال واحد موضوع حق مالکیت دو و یا چند نفر به‌صورت هم‌زمان باشد.

بر اساس قانون هر یک از مالکین می‌تواند هرگونه تصرف حقوقی اصلاً فروش یا اجاره در مورد سهم خود از مال مشاع انجام بدهد ولی مشکل آنجا پدیدار می‌شود که قانون بیان داشته است که هرگونه تصرف و استفاده از مال مشاع بایستی با رضایت و اجماع تمام شرکای مال مشاع صورت بگیرد براین‌اساس اگر کسی مثلاً بخواهد در آپارتمان خود تعمیراتی انجام دهد و این آپارتمان به‌صورت مشاع بین دو یا چند نفر باشد برای این تعمیرات بایستی تمامی مالکین نسبت به انجام تعمیرات و نحوه تعمیرات توافق داشته باشند.

بنابراین ازآنجایی‌که شراکت باعث می‌شود که هر یک از شرکا برای انجام کوچک‌ترین فعالیتی در ملک خود نیاز به اخذ رضایت شریک یا شرکای دیگر داشته باشد شرکت را به عملی مشکل و ایجادکننده اختلافات بین شرکا تبدیل می‌کند؛ بنابراین هر یک از شرکا مایل هستند که به هر نحوی که ممکن است از شرکت خارج شده و مال خود را به‌تنهایی مدیریت نمایند.

انواع اشاعه (انواع شراکت در مال)

انواع اشاعه (انواع شراکت در مال) - مشاوره حقوقی

شراکت اختیاری

شراکت اختیاری در موارد اتفاق می‌افتد که دو یا چند نفر آورده‌ای را فراهم نموده و با ادغام آن با یکدیگر به فعالیت به‌صورت اشتراکی می‌پردازند یا اینکه دو یا چند نفر مالی را به‌صورت مشترک می‌خرند که به نحو اشاعه با یکدیگر در آن شریک بوده و از آن استفاده نمایند.

شراکت قهری یا اجباری

این شراکت معمولاً در مواقع اتفاق می‌افتد که شخصی فوت کرده و ورثه متعدد دارد در این صورت مالکیت اموالی که از شخص متوفی باقی‌مانده است بین تمامی وراث بر اساس سهم‌الارث آنها به‌صورت اشاعه و شراکتی در می‌آید و ورثه به‌اجبار و به دستور قانون با یکدیگر در مورد ماترک متوفی هستند.

افراز به چه معناست؟

به‌طورکلی در قوانین حقوقی کشور ما راز به حالتی گفته می‌شود که یک مال غیرمنقول مشاع که مالکیت آن به‌صورت شراکت بین دو یا چند نفر می‌باشد بر اساس سهم هر یک از شرکا بین آنها تقسیم شود. افراز فقط در مورد اموال غیرمنقول استفاده می‌شود و در واقع به تقسیم اموال غیرمنقول بین شرکا و خروج آن از حالت مشاع افراز گفته می‌شود.

مال غیرمنقول چیست؟

بر اساس تعریف که قانون مدنی از مال غیرمنقول ارائه داده است، مال غیر منقول آن دسته از اموالی هستند که قابل جابه‌جایی و نقل‌وانتقال بدون اینکه آنها خسارت و یا تخریب وارد شود نمی‌باشند مثلاً زمین، خانه، آپارتمان، باغ و…. از جمله اموال غیرمنقول هستند پس افراز اموال غیرمنقول در مورد چنین اموالی قابل طرح و پیگیری می‌باشد.

تفاوت افراز و تفکیک چیست؟

تفاوت افراز و تفکیک چیست؟

هر دو کلمات افراز و تفکیک به معنی تقسیم مال به واحدهای کوچک‌تر هستند اما تفاوت در آنجاست که افراز به معنی تقسیم مال به‌منظور خروج آن از حالت اشاعه و خروج از شراکت می‌باشد در حالیه تفکیک به معنی تقسیم مال به‌منظور به‌دست‌آوردن قطعات کوچک‌تر است و ممکن است لزوماً این مال مشاعی نباشد مثلاً ممکن است شخصی یک زمین ۲۰۰۰ متری داشته باشد و بخواهد آن را به ۴ واحد ۵۰۰ متری تبدیل نماید در این صورت چون حالت اشاعه وجود ندارد حالت که اتفاق می‌افتد در واقع تفکیک مال است.

همین‌طور است مثلاً در مورد ای که شخصی ۴ واحد آپارتمان در یک پلاک ثبتی را مالک است ولی برای کل ساختمان فقط یک سند رسمی صادر شده است. در این صورت شخص می‌تواند با مراجعه به اداره ثبت و درخواست تفکیک آپارتمان‌ها ۴ واحد آپارتمان با سند مجزا داشته باشد.

مرجع درخواست فراز

بر اساس مقررات موجود در کشور شخصی که درخواست افراز ملک خود و خروج آن از حالت اشاعه را دارد بایستی به اداره ثبت مربوطه مراجعه کرده و در خصوص این موضوع به اداره ثبت مربوطه درخواستی مبنی‌بر تقاضای افراز تقدیم نماید. اداره ثبت از بررسی درخواست احراز مالکیت شخص درخواست دهنده با تهیه گزارش پرونده را به یکی از کارشناسان مربوطه ارجاع می‌دهد.

کارشناس پس از ملاحظه ملک موضوع درخواست اگر ملک بدون واردآمدن خسارت و از نظر عرفی قابل افراز و تقسیم باشد نسبت به افراز مال موضوع درخواست و صدور سند مفروز برای هر یک از ملک‌های جداشده اقدام می‌نماید و درصورتی‌که مال موضوع درخواست قابل افراز نباشد گواهی به نام گواهی عدم امکان افراز صادر کرده و به شخص مالکیت مشاعی می‌دهد که مالکیت مشاعی می‌تواند با همین گواهی به دادگاه مراجعه کرده و درخواست دستور فروش مال مشاع را بدهد.

پس از صدور دستور فروش مال مشاع مالی از طریق مزایده فروخته شده و اگر هر یک از شرکا سهم دیگری را ابتیاع نکند بهایی که از محل فروش مال مشاع به‌دست‌آمده به نسبت سهم هر کشور که بین آنها تقسیم می‌شود.

مرجع درخواست تفکیک

شخصی که قصد تقسیم مال خود به واحدهای کوچک‌تر یعنی در واقع است تفکیک مال غیرمنقول خود را دارد نیز بایستی به اداره ثبت مربوطه مراجعه کرده و درخواست تفکیک مال موردنظر را به اداره ثبت مربوطه تقدیم کند. اداره ثبت مربوطه با بررسی مدارک لازم و شرایط ملک و ارجاع امر به کارشناس مربوطه در اداره ثبت در خصوص تفکیک ملک تصمیم‌گیری نموده و سند تفکیکی در خصوص ملک موضوع درخواست صادر می‌کند.

مشاوره حقوقی افراز و تقسیم

مشاوره حقوقی افراز و تقسیم

برای بهره‌گیری از تجربیات بهترین وکیل تهران در خصوص ساز تفکیک و همچنین تقسیم مال مشاع و دستور فروش مال مشاع می‌توانید با گروه وکلای ایران دادفر تماس حاصل نموده و از تجربیات و مشورت وکلای گروه استفاده نموده و بهترین وکیل را در خصوص مورد حقوقی خود بیابید.

دعاوی ملکی

مزاحمت ملکی و ممانعت از حق

چیزی یافت نشد

چیزی که شما به دنبال آن هستید را پیدا نمی‌کنیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.