بایگانی دسته‌ی: مشاوره کیفری

مشاور حقوقی کیفری، مراحل طرح شکایت کیفری، اجرای احکام و قوانین کیفری و اهمیت مشاوره کیفری در این موارد مواردی است که باید به انها دقت داشت. ایران دادفر امکان مشاوره کیفری به صورت آنلاین و لفنی را برای شما فراهم اورده است.

شکایت کیفری چیست؟

به طور کلی شکایت کیفری در زمانی مطرح می‌شود که بین دونفر اختلافی به وجود آمده و یکی از آنها اعتقاد دارد که دیگری با انجام عملی جرم مرتکب شده است.

جرم به چه معنی است؟

جرم به هر فعل و یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانونگذار با قید مجازات آن را ممنوع اعلام کرده باشد.

پس از شکایت کیفری به زمان گفته می‌شود که یکی از طرفین اعتقاد دارد که دیگری  عملی را انجام داده است که قانونگذار با قید مجازات آن را ممنوع اعلام کرده بوده است و از مقام قضایی تقاضای رسیدگی و کیفر شخص انجام دهنده  فعل را میخواهد.

مشاوره حقوقی کیفری - وکیل کیفری

مراحل طرح شکایت کیفری کدام  چگونه است؟

اولین مرحله در طرح شکایت کیفری مراجعه به دادسرای صالح برای رسیدگی به موضوع و تقدیم شکواییه است.

از آنجا که تنظیم شکواییه و ویرایش متون حقوقی نیازمند تخصص و دانش فنی است و توصیه می شود برای تنظیم شکوائیه از کمک متخصص در موضوع استفاده شود. البته در حال حاضر در قدیم شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود و نیازی به مراجعه حضوری به دادسرا نیست.

تحقیقات مقدماتی

پس از  تقدیم شکواییه به دادسرای مربوطه پرونده به یکی از شعب دادسرا ارجاع شده و تحقیقات مقدماتی در مورد اتهام انتسابی انجام شده و متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از اتهام انتسابی احضار می‌شود.

بعد از پایان تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا نهایتاً بازپرس یا دادیار نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی و یا قرار منع و  موقوفی تعقیب اقدام می کند.

رسیدگی در دادگاه کیفری

در صورتی که قراره جلب به دادرسی صادر شده باشد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری مربوطه ارسال می شود و پس از برگزاری جلسه رسیدگی داد موضوع تصمیم گرفته و رای محکومیت و یا برائت صادر می کند.

اجرای احکام کیفری چطور انجام میشود؟

آرای کیفری صادر شده از دادگاه در صورتی که قطعیت پیدا کنند یعنی مهلت های تجدیدنظرخواهی از آنها به پایان رسیده باشد و یا رای قطعی از دادگاه تجدید نظر در مورد آنها صادر شده باشد برای اجرا به اجرای احکام کیفری که در دادسرای رسیدگی کننده به پرونده مستقر است ارسال میشود.

پس از ارجاع پرونده اجرای احکام کیفری تشکیل پرونده اجرایی داده و مجازات ها و مفاد دیگر در رای کیفری قید شده است را به موقع اجرا می‌گذارد.

اجرای احکام کیفری چطور انجام میشود؟

اثر اعلام گذشت یا رضایت بر شکایت چیست؟

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جرایم به دو دسته جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت  تقسیم می‌شوند.

تفاوت جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت این است که جرایمی که قابل گذشت هستند اعلام رضایت و گذشت شاکی و انصراف از تعقیب کیفری مختومه اعلام شده و مقام قضایی از ادامه تعقیب کیفری امتناع خواهد کرد.

اما جرایم غیر قابل گذشت جرایمی هستند که حتی اگر شاکی اعلام گذشت و رضایت خود را در پرونده بیان کند مقامات طاهری جمله قاضی تحقیق و یا قاضی رسیدگی کننده به پرونده موظف هستند رسیدگی به پرونده را ادامه دهند.

هرچند اعلام گذشت و رضایت در جرایم غیرقابل گذشت باعث موقوفی و یا توقف تعقیب کیفری نمی شود اما بر اساس قانون می‌توانند از موارد  موثر در تخفیف در مجازات باشد.

مجازات تعلیقی به چه معنی است؟

قانون گذار به قاضی این اختیار را داده است که اگر شخصی به مجازاتی محکوم شود دارای شرایطی که قانون  مشخص کرده است باشد مجازات او را با شرایطی به اجرا نگذارد.

مثلاً اگر شخصی فاقد سابقه کیفری موثر بوده و در شناسایی دیگر عوامل جرم با ضابطین دادگستری همکاری موثر کرده باشد دادگاه میتواند اجرای مجازات را برای او برای مدت معینی به حالت تعلیق در آورد  و در صورتی که شخص در آن مدت معین شده مرتکب جرم نشود مجازات  به اجرا در نخواهد آمد اما در صورتی که شخص مرتکب جرم شود مجازات جدید با مجازات تعلیقی به اجرا در می آید.

اهمیت مشاوره کیفری چیست؟

از آنجایی که امور کیفری دارای ویژگیهای فنی و پیچیدگی‌های مختص خود هستند و هر گونه اشتباه در هر یک از مراحل تعقیب و رسیدگی کیفری ممکن است باعث محکومیت شخص به مجازات و یا بی اثر شدن شکایت کیفری شود مهم است که در هر یک از مراحل رسیدگی کیفری از وکیل متخصص در خصوص امور کیفری کمک بگیرید.

بر اساس قانون آیین دادرسی  کیفری هر شخص متهم میتواند مراحل رسیدگی تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل همراه خود  داشته باشد.

حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی دادسرا اهمیت ویژه‌ای دارد چراکه تمام بیانات و اظهارت شخص متهم در صورتجلسات دادسرا ذکر شده و هرگونه اشتباه در اظهارات ممکن است بعداً در زمان صدور تصمیمات دادسرا و یا بعداً در زمان صدور رای دادگاه کیفری به ضرر متهم مورد استناد قرار بگیرد. پس بسیار مهم است که متهم در دادسرا در دفاع از خود چه می گوید و اگر آشنایی و دانش و حقوقی نداشته باشد نمی‌تواند مناسبی را از خود ارائه دهد چه بسا به دلیل عدم وجود دانش و تجربه شخص به ناحق به مجازات  محکوم شود.

همچنین ممکن است شخصی شکایت کیفری از دیگری مطرح کرده و شب ولی به دلیل عدم آشنایی به رویه های دادگاه های کیفری و همچنین مقررات مربوط به طرح شکایت و یا عدم تسلط به فن بیان نتواند شکواییه خود را به درستی تنظیم کرده و تقدیم کند و همچنین در جلسات رسیدگی تحقیقات مقدماتی نیز نتواند جرم انتسابی را به‌درستی ثابت کند.

در این صورت هرچند که شخص شاکی در اثبات شکایت باشد اما چون نتوانسته خواسته و شکایت خود را به درستی مطرح کرده و پیگیری کند ممکن است از حقوق خود محروم شده و شخص مقابل به مجازات محکوم نشود.

مشاوره حقوقی کیفری

اگر به دنبال استفاده از خدمات بهترین وکیل کیفری تهران هستید و همچنین اگر مشاوره حقوقی تخصصی در امور کیفری می‌خواهید می‌توانید از راه‌های ارتباطی گروه وکلای ایران دادفر استفاده کنید تا با معرفی به بهترین وکیل تهران موضوع حقوقی خودتان، مشاوره آنلاین، تلفنی و حضوری داشته باشید و از کمک وکلای متخصص ما استفاده کنید.