بایگانی دسته‌ی: شکایت از پزشکان

شکایت از پزشکان

موضوع بحث شکایت از پزشکان به طور کلی مربوط به مواردی است که تخلف از سوی پزشک، پرستاران کادر درمان و یا افرادی که مربوط به و در ارتباط با  امور پزشکی هستند اتفاق می‌افتد. تخلفات پزشکان و کادر درمانی ممکن است مرتکب شوند نهایتاً به سه دسته از دعاوی قابل تقسیم و جداسازی است: شکایت کیفری، شکایت انتظامی و دعاوی حقوقی.

شکایت کیفری از پزشک

در مواردی که اعمالی از پزشکی و کادر درمان سر بزند که به موجب قانون مستوجب کیفر تشخیص داده شده باشد و جنبه عمومی داشته باشد و دعوایی که بایستی مطرح شود شکایت کیفری از پزشک است مثل مواردی که:

پزشک به صورت عمدی و با قصد قبلی حداکثر توان خود را برای درمان بیمار به کار نگیرد.
در انجام کار خود سهل انگاری عدم جدیت نشان داده و بیمار را طبق مقررات و ضوابط درمان نکند.
موازین قانونی، علمی و فنی مربوط به حرفه پزشکی و شرعی را رعایت نکند.
نوع بیماری و سایر اسرار بیمار را افشا کند.
کار‌هایی انجام دهد که خلاف شئون پزشکی است.
بیماران از راه تبلیغات فریب دهنده و مواردی مانند آن جذب کند.

طرح دعوای حقوقی به طرفیت پزشک

طرح دعوای حقوقی به طرفیت پزشک

طرح دعوای حقوقی به طرفیت پزشکی کادر درمان در مواردی اتفاق می‌افتد که اختلاف حاصل شده به این شخص خواهان و  طرف مقابل یعنی یکی از اعضای کادر درمان دارای جنبه خصوصی بوده اعمال که از طرف کادر درمان و یا پزشک اتفاق افتاده است واجد هیچ گونه وصف کیفری نباشد یعنی اعمالی که از طرف نامبردگان ارتکاب یافته است در قوانین به عنوان جرم شناخته نشده باشد مثلاً در خصوص مسئولیت مدنی و مطالبه اضافه دریافت شده نسبت به تعرفه پزشکی از جمله دعاوی است که منجر به طرح دادخواست حقوقی به طرفیت پزشک  یا کادر درمان میشود.

شکایت انتظامی  از پزشکان

برخی حرفه ها و مشاغل به دلیل حساسیت و یا اهمیت موضوعی که در آن فعالیت می‌کنند دارای نظامات و سیستم صنفی و شغلی هستند مثل نظام پزشکی.

سیستم های صنفی و نظامات اداری مربوط به شغل مشخص برای این‌که از حیثیت و آبروی شغل  مربوط به سمت خود دفاع نمایند و از خدشه دار شدن آبروی گروه شغلی خود توسط وضعیت از افراد همین گروه جلوگیری کنند  همچنین به افراد دیگر اطمینان از سلامت و درستی مسائل مربوط به شغل خود را بدهند مراجعی را برای پیگیری تخلفات انتظامی در نظر گرفته اند.

بدین معنی شکایت انتظامی در خصوص پزشکان و در مواردی اتفاق می‌افتد که پزشکی است نظامات و مقررات و آیین نامه های مربوط به شغل خود  تخطی کرده باشد.  به طور کلی تخلفات انتظامی که پزشکان مرتکب می شوند در قالب یکی از موارد زیر قابل طرح است:

-توجه به ملیت و نژاد و مذهب و موقعیت اجتماعی – سیاسی و اقتصادی بیماران در اجرای وطیفه حرفه ای.

– عدم توجه به موازین علمی و شرعی و قانونی یا نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای یا سهل انگاری در اجرای وظایف قانونی.

– افشای اسرار و نوع بیماری بیمار.

– عدم پذیرش بیمار در زمان مناسب.

– انجام امور خلاف شئون پزشکی.

– تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران.

– ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشریح غیر واقعی وخامت بیماری یا وخیم جلوه دادن بیمار.

– تجویز داروهای مخدر و روانگردان به نحوی که به حالت اعتیاد اور دراید. در غیر موارد ضروری بیماری روانی و دردهای لاعلاج

– عدم رعایت تعرفه خدمات پزشکی مصوب سازمان نظام پزشکی یا عدم رعایت تعرفه خدمات پزشکی مصوب هیات دولت در بخش دولتی.

– عدم همکاری در مواقع شیوع بیماری های واگیر و بروز بحران.

– جذب بیمار از مراکز و موسسات دولتی به بخش خصوصی یا مطب شخصی به منظور منفعت مادی.

– جذب بیمار با تبلیغ گمراه کننده و تبلیغ تجاری کالاهای پزشکی و دارویی.

– انتشار مقالات و گزارش پزشکی خارج از ضوابط علمی پزشکی  یا دارای جنبه تبلیغاتی.

– استفاده از عناوین شغلی غیر تایید شده از سوی وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی.

– تجویز غیر قانونی داروهای غیر اعلامی د رمجموعه دارویی کشور (فارماکوپه).

عدم ادامه درمان بیمار با وجود توانایی و تخصص.

– فروش دارو و محصولات ارایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی در محل طبابت، بدون اخذ مجوز رسمی از از وزارت بهداشت.

– به کارگیری و استفاده از افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی یا موسسات پزشکی.

– عدم انجام اقدامات مناسب ولازم برای نجات بیمار درموارد فوریتهای پزشکی.

شکایت از پزشک در سازمان نظام پزشکی

شکایت از پزشک در سازمان نظام پزشکی

در صورتی که اعمالی که پزشک مرتکب آن شده است مشمول تعریف تخلفات انتظامی و صنفی باشد و جرم عمومی کیفری تلقی نشود شخص شاکی بایستی با تنظیم شکواییه در خصوص شکایت انتظامی مورد نظر خود و همچنین تعیین موضوع شکایت و طرف شکایت، در فرم های مخصوص و مشخص شکایت خود را در سامانه ثبت نموده و پس از ثبت شکایت در سامانه موضوع پزشکی و یا کادر درمانی که طرف شکایت قرار گرفته است ابلاغ شده و تحقیقات در سازمان نظام پزشکی آغاز می شود.

پس از انجام مراحل در صورتی که سازمان نظام پزشکی و کمیسیون مربوطه تشخیص دهند که پزشک از تخلفات منتظر آیین نامه موادی را انجام داده است نهایتا پزشک معالج  یا کادر درمانی که از آنها شکایت انتظامی شده است را به یکی از مجازات های زیر محکوم می نماید:

– تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیت مدیره نظام پزشکی محل.

– اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل.

– توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات پزشکی محل.

– محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در محل ارتکاب تخلف.

– محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از ۳ ماه تا ۱ سال در کل کشور.

– محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از بیش ۱ سال تا ۵ در تمام کشور.

– محرومیت دایم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.

شکایت از پزشک در دادسرا

اگر اعمالی را که پزشکان و کادر درمان مرتکب شده‌اند به موجب مقررات و قوانین کیفری کشور را شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است رسیدگی به این شکایت در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب کشور می باشد و شخص شاکی بایستی با مراجعه به دادسرای جرایم پزشکی که به صورت تخصصی به جرایم مربوط به  مسائل پزشکی رسیدگی می‌کند شکایت خود را تقدیم نموده و تعقیب کیفری فرد خاطی را تقاضا نماید.

طرح دعوای حقوقی در  دادگاه  یا شورای حل اختلاف

در صورتی که مسئله اختلافی که بین شخص خواهان و کادر درمان و یا پزشک اتفاق افتاده دارای وجه خصوصی باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی و درصورتی که خواسته دعوا زیر ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار میگیرد در این صورت اگر مثلاً شخصی تقاضای استرداد وجه اضافی بر تعرفه که به پزشک پرداخته است را داشته باشد می تواند با مراجعه به یکی از مراجع نامبرده نسبت به تقدیم دادخواست استرداد وجه اقدام کند و مرجع مربوطه پس از بررسی و صدور رای  نسبت به اجرای آن اقدام می نماید.

مشاوره حقوقی شکایت از پزشکان

مشاوره حقوقی شکایت از پزشکان

برای ارتباط با بهترین وکیل در خصوص دعاوی جرایم پزشکی و همچنین دریافت مشاوره آنلاین و حضوری و استفاده از خدمات کادر گروه وکلای ایران دادفر می تواند از مسیرهای ارتباطی گروه استفاده نموده و بهترین وکیل در خصوص مشکل  به خودتان را بیابید.

مشاوره حقوقی دعاوی پزشکی

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

چیزی یافت نشد

چیزی که شما به دنبال آن هستید را پیدا نمی‌کنیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.