بایگانی دسته‌ی: دعاوی پزشکی

دعاوی پزشکی به کدام دسته از دعاوی گفته می شود؟

به کلیه اختلافات حقوقی اعم از اینکه مدنی کیفری و انتظامی باشند  و درارتباط با امور پزشکی در معنای عمومی و کلی آن و مرتبط با مسائل پزشکی به وجود می‌آید دعاوی پزشکی گفته می شود.

دعوا و اختلاف در معنی حقوقی  یعنی چه؟

مفهوم دعاوی: به مفهوم ویژه دعوا در معنای خود توانایی و قدرت مراجعه به دادگاه برای به دست آوردن حق در صورت تضییع آن و در معنای  کلی هم به مفهوم هر نوع منازعه و اختلافی که در محاکم دادگستری و یا قضاوتی مطرح می شود و  به رسیدگی منجر می‌شود است. همینطور منظور از اختلاف به معنی وضعیتی است که در آن عدم قطعیت و عدم توانایی در تعیین وضعیت نهایی وجود دارد.

منظور از پزشک در دعاوی پزشکی چه کسانی هستند؟

کلمه پزشکی نیز در ترکیب جرایم پزشکی به معنی عمومی آن مورد طرح قرار گرفته و منظور از آن کلیه رشته های پزشکی اعم از پزشکی در معنای ویژه آن و کلیه حرفه های وابسته به پزشکی اعم از دندانپزشکی پرستاری دارو سازی و تمامی حرفه های مربوط به کادر درمان است چنانکه در برخی از قوانین نیز در همین معنا به کار گرفته شده است مثل ماده ۱۵ قانون تشکیلات وزارت بهداشت مصوب ۱۳۶۴

انواع دعاوی پزشکی کدامند؟

انواع دعاوی پزشکی کدامند؟

به طور کلی از نظر شکل داره دعوا و ماهیت طرح های مطرح شده در اختلافات پزشکی می توان آنها را به دعاوی پزشکی حقوقی،  دعاوی پزشکی کیفری و دعاوی پزشکی انتظامی تقسیم بندی نمود.

دعاوی پزشکی حقوقی

در چنین دعاوی ماهیت اختلاف به وجود آمده یک امر خصوصی است در این دارو ممکن است نیاز به رسیدگی ترافعی یعنی با حضور دو طرف باشد مثل دعاوی مسئولیت مدنی پزشکی و یا استرداد وجوه مازاد بر تعرفه و غیره یا ممکن است امر حسبی بوده که بدون نیاز به رسیدگی ترافعی  وجود دو طرف دعوا رسیدگی شود مانند دعاوی مربوط به اهدای جنین و تغییر جنسیت.

دعاوی پزشکی کیفری

در مواردی که اصل اختلاف پزشکی به وجود آمده بین طرفین مربوط به نظم عمومی و واجد اوصاف کیفری باشد دعوا کیفری است دعاوی می‌تواند ناشی از جرائم و تخلفات پزشکی باشند که در قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین ویژه‌ای دیگر مثل قانونی که مربوط به مقررات امور پزشکی است مانند دعاوی ناشی از اعمال پزشکی یعنی ایراد آسیب و و در جریان معالجه، جرائم مغایر با شئون پزشکی مثل مداخله در امور پزشکی و همچنین جرایم دارویی و غیره باشد تمامی این جرائم موجب طرح دعوای عمومی یعنی دعوای کیفری می‌شود ولی گاهی ممکن است دارای جنبه خصوصی و در نتیجه باعث طرح دعاوی  پزشکی حقوقی نیز بشود.

دعاوی پزشکی کیفری - ایران دادفر مشاوره حقوقی

جرایم پزشکی  تعزیری

دسته دیگر از جرایم پزشکی جرایم پزشکی تعزیری است. سرفه سرپیچی از قوانین و شیوه نامه ها و دستورالعمل هایی که موجب مسئولیت کیفری می شوند موجب بروز جرم شده و در آن تقصیر و یا وصول پزشک مد نظر قرار نمی گیرد در قانونگذار با از مقررات مربوط به مشاغل اصناف خاص مثل پزشکان قصد دارد  از انجام و ارتکاب جرایم و تخلفات در آن حوزه جلوگیری کند.

دعاوی انتظامی پزشکی

دعاوی پزشکی انتظامی نیز در ارتباط با همین حوزه تخلفات می باشند که مربوط به صنف و حرفه ای بوده و در ارتباط با جامعه های صنفی مثل نظام پزشکی مطرح می‌شوند نظام پزشکی نیز مثل هر گروه شغلی دیگری برای حفظ حیثیت و شرافت خود همچنین حفاظت از حقوق و شان بیماران و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای شاغلان شغل های مربوط به پزشکی و وابسته به پزشکی، اعمالی را که باعث صدمه به حیثیت و اعتبار جامعه پزشکی می‌شود به عنوان تخلف برشمرد است.

 بر این اساس تخلف های انتظامی پزشکی:« تخلفاتی است که اعضای نظام پزشکی بر مبنای عیسی قطع شغل مقام و وظیفه خود مرتکب می شود و مجازات انتظامی در پی دارد».

دعاوی پزشکی از طرف چه کسی قابل طرح است؟

در رابطه با بیماری که معلول و یا ناتوان است و یا در حالت کما باشد چه کسانی میتوانند از طرف او طرح دعوای پزشکی بنماید؟  بر اساس ماده ۱۳ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ سازمان بهزیستی کشور وظیفه دارد ساز و کارهای مناسب نسبت به قیمومیت افراد معلول ایجاد نماید همچنین دادگاه ها نیز موظف شدند در نصب یا عزل قیم افراد معلول از طریق سازمان بهزیستی کشور عمل کنند.

اما در مورد بیمارانی که نماینده یا سرپرست ندارند چه باید کرد در این خصوص ماده ۶ قانون حمایت خانواده بیان داشت مادر یا خواهر یا شخصی که حضانت طفل را نگهداری شخص محجور را به عهده دارند و اقامه دعوای مطالبه نفقه یا محجور را دارد اما از آنجایی که این موضوع استثنایی بوده کلیه موارد از جمله دعاوی پزشکی نیست به نظر میرسد در این باره خصوصن در قوانین ما ضعف وجود دارد البته این ضعف با استفاده از قانون مدنی و ماده ۵۶ قانون امور حسبی تا حدودی قابل رفع شدن است.

دعاوی پزشکی از طرف چه کسی قابل طرح است؟

چه کسی می تواند طرف طرح دعوای پزشکی قرار بگیرد؟

در این باره باید بین موضوعاتی در امور حقوقی  و دعاوی که منجر به طرح دعاوی کیفری پزشکی یا دعاوی انتظامی شود تفاوت نهاد.

 تخلفات انتظامی

دعاوی که مربوط به تخلفات انتظامی هستند فقط در مورد افرادی که عضویت  نظام پزشکی را دارند و یا فعال در حرفه های پزشکی هستند قابل طرح است بر این اساس ماده یک آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای صاحبان حرفه های پزشکی که به افراد مشمول آن اشاره کرده است انتظامی فقط توسط صاحبان حرفه پزشکی در معنای کلی آن می تواند اتفاق بیفتد و همچنین این افراد می‌توانند مورد تعقیب انتظامی و قرار بگیرند.

دعاوی پزشکی حقوقی و کیفری

اما طرف دعوا و کسی که مخاطب دعوای مدنی و کیفری قرار می گیرد می تواند پزشک، پرستار، صاحبان مشاغل مربوط به پزشکی، موسسه های پزشکی، درمانگاه، بیمارستان ها، و یا افراد شاغل در کادر درمان و حتی اشخاص عادی  باشند.

مشاوره حقوقی و کیفری دعاوی پزشکی

با استفاده از راه‌های ارتباطی گروه وکلای ایران دادفر میتوانید در خصوص جرایم پزشکی با بهترین وکیل تهران در خصوص جرایم پزشکی مشاوره آنلاین حضوری و تلفنی داشته و از خدمات گروه وکلای ایران­ دادفر در خصوص جرائم پزشکی و دعاوی پزشکی استفاده نمایید و بهترین وکیل در خصوص موضوع حقوقی خود معرفی شوید.

جرائم پزشکی

چیزی یافت نشد

چیزی که شما به دنبال آن هستید را پیدا نمی‌کنیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.