بایگانی دسته‌ی: توهین

 توهین به چه معنی است؟

به‌طورکلی در معنی لغوی و لفظی خود توهین به معنی نسبت دادن عمل یا صفت وهن آور، ناشایست، شرم‌آور و تحقیرآمیز به شخص دیگر به‌منظور خوار کردن  و خفیف شمردن و کوچک نمودن شخص است. حال ممکن است صفت و یا عملی که طرف مقابل نسبت داده می‌شود دروغ یا راست باشد.

شکل توهین

توهین ممکن است به‌صورت انجام دادن عمل مثل‌اینکه شخصی به دیگری آب دهان پرتاب کند یا  گرفتن گریبان  یا به کار بردن لفظ  باشد مثل‌اینکه شخصی به دیگری دشنام و فحش بدهد و یا نسبت  شخصی به رفتار توهین‌آمیز داشته باشد همچنین ممکن است توهین به‌وسیله ترک فعل انجام ندادن کاری انجام پذیرد مثل‌اینکه رفتاری که در شأن و شخصیت اجتماعی و فردی بودن نسبت به او انجام نشود تا موجبات کسرشان  و توهین  او را فراهم کند.

شرایط توهین

واقعیت داشتن الفاظ و یا نسبت‌هایی که برای توهین و تحقیر به دیگری داده می‌شود و شرط وقوع جرم توهین نیست و حتی اگر الفاظ او نسبت‌هایی که به دیگری وارد می‌شود واقعیت هم نداشته باشد و این رفتار و الفاظ برای خارج کردن و کوچک کردن و تحقیر شخص متقابل  و با سوءنیت انجام‌گرفته باشد جرم توهین محقق شده است.

همچنین نیاز نیست که توهین در حضور شخص انجام شود و ممکن است مصداق جرم توهین در غیاب شخص هم صورت گرفته باشد پس اگر کسی به دیگری در غیاب او هم توهین کند یعنی از الفاظ و صفت‌های ناروا و ناشایست برای او استفاده نمایند نیز عمل توهین را انجام داده است.

انواع توهین و مجازات آن

انواع توهین و مجازات آن

به‌طورکلی توهین به دودسته توهین ساده و توهین مشدد تقسیم‌بندی می‌شود:

توهین مشدد

از انواع توهینی که در متن قانون برای آن‌ها مجازات تعیین‌شده است مواردی هستند که به جهت شخصیت طرف توهین‌کننده و یا وضعیتی که توهین در آن صورت می‌گیرد دارای مجازات شدیدتر هستند به این نوع از توهین‌ها توهین مشدد گفته می‌شود.

توهین به کارکنان مقامات دولتی

بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات توهین به کارکنان و مقامات دولتی جرم شناخته‌شده و مستوجب مجازات هست دراین‌باره شخصیت توهین شونده یعنی اینکه  از کارکنان دولت باشد موردتوجه قرارگرفته است. در  این مورد بیان‌شده است :هركس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاو‌نان رئیس‌جمهور يا و‌زرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دو‌لتي و شهرداري‌ها در حال انجام‌وظیفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا (۷۴) ضربه شلاق و يا پنجاه‌هزار تا یک‌میلیون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

توهین به مقدسات

در ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی توهین به مقدسات و انبیا به‌عنوان ساب النبی مورد جرم انگاری قرارگرفته و مجازات آن از مجازات شرعی برگرفته و قابل‌اعمال است بر اساس این ماده: «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حکم‌ ساب‌النبی باشد اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

توهین به مقام رهبری: مقام رهبر جمهوری اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز در ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی  جرم تلقی شده قانونگذار در ماده بیان داشته است: هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

توهین به مقامات سیاسی خارجی

در ماده ۵۱۷ در مواردی که به اشخاص یا نمایندگان سیاسی کشور خارجی توهین صورت بپذیرد مجازات تعیین‌شده است در ماده آمده است:

هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن‌که در قلمرو خاک ایران واردشده است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره – اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

قوانین دیگر: همچنین در موارد دیگری در قوانین مختلف نیز در مورد توهین مواردی جرم انگاری شده است که به اختصار می‌توان آنها را توهین به صاحبان حرف‌ها و مشاغل خاص در ماده ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری همچنین توهین به مقدسات و مذهب شیعه و دین اسلام و توهین به مقام رهبری و مراجع تقلید در مطبوعات مطابق .ماده ۲۶ تا ۳۰ قانون مطبوعات و همینطور توهین به مسئولان نظامی یا توهین به افرادی که تحت امر آنها هستند در ماده ۴۸ و ۴۹ جرائم نیروهای مسلح اشاره کرد

توهین ساده

قانون‌گذار برای جرم توهین در متن قانون و مواد مختلف خصوصیاتی را در نظر گرفته که در صورت وجود چنین خصوصیاتی مجازات مرتکب به توهین تشدید می‌شود اگر  توهین فاقد این کیفیت باشد  توهین ساده نام دارد.  توهین ساده به انواعی گفته می‌شود که هیچ‌یک از کیفیات و خصوصیات تشدیدکننده توهین را در خود نداشته باشد.

در خصوص ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در کتاب تعزیرات بیان داشته است که : »توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی  خواهد بود.»  همانطور که مشاهده می کنید چیزی که قانونگذار در این ماده به عنوان جرم توهین تلقی کرده است در مورد توهین به افراد عادی بوده و فاقد کیفیت های  تشدید کنند مجازات است.

مشاوره حقوقی توهین

مجازات توهین ساده

بر اساس مصوبه جدید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری طبق بند ب ماده‌ای که این قانون مجازات موضوع ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات کاهش پیداکرده و به جزای نقدی درجه ۶ تقلیل یافته است و همچنین مجازاتی که در خصوص شلاق در آن در نظر گرفته‌شده بوده است نیز حذف‌شده است.  بنا بر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ ثبت‌شده است نیز مجازات درجه شش جزای نقدی از بیست میلیون ریال داشت دو میلیون ریال است.

حد قذف  که از آن در ماده نام‌برده شده است نوعی از مجازات مقرر در شرع است که عیناً در قانون نیز تکرار شده است و عبارت است از نسبت  عمل نامشروع دادن به شخص دیگر که مجازات آن در قانون ۸۰ ضربه شلاق تعیین‌شده است.

مشاوره حقوقی توهین

برای دریافت مشاوره حضوری تلفنی و آنلاین و دریافت مشاوره از بهترین وکیل دادگستری تهران و همچنین استفاده از تجربیات دانش و خدمات بهترین وکیل دادگستری در خصوص مورد حقوقی خودتان می‌توانید با گروه وکلای ایران داد فرد از طریق راه‌های ارتباطی و تماس  مرتبط شوید.

دعاوی کیفری

مشاوره کیفری

چیزی یافت نشد

چیزی که شما به دنبال آن هستید را پیدا نمی‌کنیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.