بایگانی دسته‌ی: تهدید

تهدید به چه معناست؟

تهدید در معنی لغوی خود به معنی ترساندن، بیم دادن و خوف دادن کسی  بیان‌شده است اما در معنی  قانونی و اصطلاح حقوقی آن تهدید به معنی آن است که شخصی دیگری را از انجام عملی  نامشروع در آینده بترساند و شخص مورد تهدید را به انجام عملی بدون رضایت  وادار نماید.

مبنای اصلی جرم تهدید این است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه مقرراتی که برای حقوق اساسی افراد در نظر گرفته‌شده و حق آزادی انتخاب یکی از حقوق بنیادین اشخاص است ولی تهدید باعث از دست رفتن آزادی انتخاب و اراده آزاد شخص و تحمیل اراده دیگری به او می‌شود.

به‌طورکلی تهدید در کلیه نظام‌های حقوقی از نظام حقوقی ایران جرم شناخته‌شده و مستوجب مجازات در نظر گرفته‌شده است. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده ۶۹۹ خود به جرم انگاری تهدید لفظی پرداخته است و بیان نموده: «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

تهدید به چه معناست؟ مشاوره حقوقی تهدید

انواع تهدید

تهدید موضوع ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی به سه نوع تهدید علیه تمامیت جسمی، تهدید علیه اموال و تهدید  حیثیتی و شرافتی قابل‌تقسیم بندی است  بنابراین مطابق با هر نوعی از تهدید که توسط شخص مجرم اتفاق بیفتد مجازاتی متناسب با آن نیز در انتظار شخص خواهد بود.

 تهدید به تمامیت جسمانی

در این حالت تهدیدکننده طرف مقابل خود را به ایراد آزار جسمی به خود او یا به بستگان و افراد خانواده‌اش تهدید می‌کند.  تهدید ممکن است دایر بر وارد آوردن ضرر  و آسیب جسمی، ضرب‌وجرح، و یا نهایتاً قتل  باشد. همان‌طور که می‌بینید تمامی این موارد مربوط به آسیب به جسم شخص  و یا اطرافیان شخص  مورد تهدید است و چون اصولاً انجام چنین افعالی در قانون جرم‌انگاری شده و نامشروع و غیرقانونی محسوب می‌شود تهدید شخص مقابل به انجام چنین اعمالی نیز قانونا جرم تلقی شده است. مثل‌اینکه شخصی به دیگری بگوید اگر با من ازدواج نکنی  تو را خواهم کشت

تهدید علیه اموال

ممکن است شخص تهدیدکننده طرف مقابل را از وارد آوردن خسارت و تخریب اموال او و یا بستگان و متعلقین او بترساند و در مقابل از انجام عملی را بخواهد در این حالت نیز قانون‌گذار افعال شخص تهدیدکننده را نسبت به تهدید اموال و دارایی شخصی فرد مقابل جرم و غیرقانونی دانسته و آن را مستقیم مجازات می‌داند مثل‌اینکه شخصی به دیگری بگوید که اگر این قرارداد را با من امضا نکنید ماشین تو را آتش خواهم زد یا خانه تو را به آتش خواهم کشید.

تهدید علیه حیثیت و شرافت

نهایتاً ممکن است تهدید دایر بر وارد آوردن صدمه و آسیب به حیثیت و شرافت و آبروی شخص باشد مثل‌اینکه شخصی به دیگری بگوید اگر فلان کار را انجام ندهید یا فلان معامله را با من انجام ندهید تمامی اصراری که از تو میدانم منتشر خواهم کرد یا عکس‌های خصوصی که از تو در اختیاردارم انتشار می‌دهم. در این صورت نیز شخصی که مورد تهدید قرارگرفته است می‌تواند بر اساس مقررات ماده ۶۹۹ از شخصی تهدیدکننده شکایت نماید.

شرایط وقوع تهدید وکیل حقوقی تهدید

شرایط وقوع تهدید

 معین بودن موضوع تهدید: اولین موضوع درتهدید این است که موضوع تهدید بایستی مشخص و معین باشد و دقیقاً و صراحتاً قابل‌تشخیص باشد مثل‌اینکه اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را خواهم رسید» به دلیل اینکه این کلمه به‌صورت واضح و صریح  تهدیدهای مالی، جانی و حیثیتی را در نظر نمی‌گیرد نمی‌توان آن را به‌عنوان تهدید تلقی کرد

امکان وقوع:  امکان وقوع داشتن یا نداشتن موضوعی که شخص به آن تهدید ‌شده است در اصل وجود تهدید تأثیری ندارد یعنی اگر حتی موضوعی که شخص تهدیدکننده طرف مقابل را به آن تهدید کرده است غیرواقعی و غیرقابل وقوع آن باشد هم باعث ترساندن و خوف طرف مقابل شود بازهم تهدید اتفاق افتاده است. اینکه موضوع تهدید واقعی باشد یا نباشد تأثیری در وقوع جرم ندارد.

تأثیر تهدید: شرایطی که تهدید باید داشته باشد این است که تهدید بایستی نسبت به شخصی که مورد تهدید قرارگرفته است مؤثر و کارساز باشد پس اگر شخصی که مورد تهدید قرارگرفته است از الفاظ و تهدید شخص تهدیدکننده نترسد و بیم نداشته باشد جرم تهدید اتفاق نیفتاده است مثل‌اینکه مثلاً شخصی که ناتوانی جسمی و حرکتی دارد یک شخص قوی‌هیکل و ورزشکار را تهدید به ایراد ضرب‌وجرح و صدمه جسمی کند در این صورت چون این تهدید در طرف مقابل اصولاً اثری از رعب و وحشت نخواهد داشت  جرمی نیز اتفاق نیفتاده است.

مشاوره حقوقی تهدید - وکیل دادگستری برای تهدید

مجازات جرم تهدید

ازآنچه قانون‌گذار در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است و نحوه نگارش متن ماده برمی‌آید که قاضی در مقام رسیدگی و پس از احراز شرایط وقوع جرم تهدید می‌تواند شخص مرتکب را به یکی از دو مجازات زیر محکوم نماید:

– تا ۷۴ ضربه شلاق

– دو ماه تا دو سال حبس تعزیری

بنابراین قاضی رسیدگی‌کننده به مجازات تهدید می‌تواند بر اساس شرایط و اوضاع و احوالی که بر موضوع حاکم است و همچنین با توجه به شخصیت طرفین شکایت یعنی تهدیدکننده و تهدیدشونده و همچنین نوع تهدیدی که انجام‌شده است و نحوه و شدت اثری که تهدید بر روی شخص تهدیدکننده داشته است اقدام به تعیین مجازات در چهارچوب مجازات بالا بنماید. اما تحمل هر دو مجازات برای جرم تهدید واحد قانون مجاز نبوده و قاضی فقط یکی از مجازات بالا را بر مرتکب اعمال خواهد کرد.

مشاوره حقوقی تهدید

برای دریافت مشورت حقوقی و همچنین مشاوره تلفنی، حضوری و آنلاین با بهترین وکیل کیفری تهران همچنین دریافت خدمات حقوقی و استفاده از تجربیات و دانش و همچنین یافتن بهترین وکیل برای موضوع حقوقی خودتان می‌توانید با گروه وکلای ایران دادفر از طریق راه‌های ارتباطی ما تماس بگیرید.

چیزی یافت نشد

چیزی که شما به دنبال آن هستید را پیدا نمی‌کنیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.