بایگانی دسته‌ی: دعاوی قراردادهای تجاری

وکالت امروزه تخصصی شده و وکلا در زمینه های تخصصی وکالت می کنند یکی از این زمینه ها وکالت در دعاوی تجاری است. در دعاوی تجاری اغلب به دنبال اعمال قوانین مربوط به تجارت در موضوع مورد نظر هستیم و اغلب این دعاوی نیز ناشی از قرارداد تجاری می باشد.یک وکیل خوب دعاوی تجاری با پیش بینی وقایع احتمالی آینده موکل خود را از مراجعه به دادگستری و درگیر شدن با مراحل پیچیده دادرسی بی نیاز می کند.توجه داشته باشید که مهم ترین بخش تعریف یک رابطه حقوقی تنظیم یک قرارداد خوب و استاندارد است.

تعریف قراردادهای تجاری

تعریف قراردادهای تجاری

امروزه با گسترش و توسعه روابط انسانی و روابط تجاری بین افراد، شرکت ها و کشورها هر روزه نیاز به تنظیم و تهیه قراردادهایی برای پیشبرد امور تجاری بین اشخاص نامبرده بیشتر می شود. بر این اساس به کلیه قراردادهای که برای انجام امور تجاری بین اشخاص و یا با شخص ثالث بسته می شود قراردادهای تجاری گفته می‌شود.

قراردادهای تجاری می‌توانند قراردادهای داخلی یعنی منعقد شده فی مابین دو شخص داخلی و بدون وجود عنصر بین المللی باشند و می توانند قرارارداد هایی  دارای وجوه بین المللی و عناصر خارجی باشند که در این صورت این قراردادها قراردادهای تجاری بین المللی خوانده می شوند. که هر یک از انواع بالا دارای ویژگی های مختص به خود و مستلزم وجود دانش فنی برای تنظیم هستند و بهتر این است که توسط وکیل تنظیم شوند.

تاجر به چه کسی گفته می شود و عملیات تجاری چیست؟

بر اساس ماده ۲ قانون تجارت ایران ارائه کرده است تاجر کسی است که شغل معمولی خود را انجام معاملات تجاری قرار داده باشد این قانون در ادامه به بیان بخشی از معاملاتی که قانونگذار آنها را معاملات تجاری محسوب کرده و اشتغال به آنها باعث میشود شخص تاجر محسوب شود پرداخته است.

خرید و فروش

مهمترین عملیات تجاری خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول و قصد فروش و اجاره اعم از این که در آن تصرفاتی بشود یا نشود. یعنی اینکه تاجر اموالی را بخرد برای اینکه آنها را با قیمت بالاتر فروخته و سودی ببرد حال ممکن است در این اموالی که خریداری کرده تغییراتی بدهد مثل اینکه آنها را بسته بندی کرده یا فرآوری کند یا اینکه صرفاً به عنوان واسطه آنها را به شخص دیگر بفروشد تا جرم محسوب می­شود.

تصدی به عملیات حمل و نقل

بر اساس قانون تجارت هر کس  شغل معمولی خود را تصدی و عملیات حمل و نقل از راه دریا و چه از راه خشکی قرار داده باشد تا جر محسوب شده و مشمول قانون تجارت قرار می‌گیرد و عملیاتی نیست که مربوط به حمل و نقل دریایی و زمینی باشد عملیات تجاری است.

عملیات دلالی

بر اساس قانون تجارت  دلال کسی است که واسطه بین  دو شخصی که میخواهند معامله انجام دهند قرار می گیرد. بر اساس قانون تجارت عملیات دلالی حق العمل کاری جز عملیات تجاری و انجام دهنده آنها تاجر محسوب می شود.

دایر کردن کارخانه

قانون تجارت هرکس را که کارخانه دایر کند و شغل معمولی خود را تصدی امور مربوط به کارخانه داری و تولید قرار دهد تاجر محسوب کرده و مشمول قانون تجارت می باشد.

تصدی به عملیات حراجی و نمایشگاه عمومی

همین طور کسانی که متصدی نمایشگاه ها و گالری ها  هستند و موضوعی را برای نمایش در محلی که تهیه کرده‌اند قرار می دهند و همچنین کسانی که به عملیات حراجی می‌پردازند مشمول قانون تجارت بوده و فعالیت آنها فعالیت تجاری می باشد.

عملیات بانکی، صرافی و بیمه

کسانی که شغل معمولی خود را به انجام عملیات بانکی بیمه و صرافی قرار دادند نیز بر اساس معیارهایی که قانون تجارت بیان کرده است تاجر محسوب شده و مشمول قانون تجارت قرار می گیرد و معاملاتی که بین خود انجام می دهند نیز تجاری محسوب می شود.

شرایط قراردادهای تجاری - مشاورهحقوقی قرار داد های تجاری

شرایط قراردادهای تجاری

به طور کلی قراردادهای تجاری نیز  تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و بایستی شرایطی که  جهت صحت تمامی قراردادها لازم است رعایت نمایند.  بر این اساس به طور کلی سه دسته شرایط اساسی در قرارداد بایستی ذکر شود.

توافقات حاصله

یکی از مهمترین چیزهایی که در هر قراردادی باید ذکر شود تا توافقاتی است که طرفین یا وکیل آنها در قبال یکدیگر پذیرفته و به آن پایبند شده‌اند در واقع جان کلام یک قرارداد آن چیزی است که طرفین با یکدیگر به مراضات قرارداد کرده و مبنای انعقاد عقد بوده است. مثلا اگر قرارداد مربوط به خرید و فروش مالی می‌باشد باید جزئیات مربوط به قیمت و شرایط پرداخت و شرایط تحویل مال در قرارداد به دقت ذکر شود.

شرایط عمومی

در این بخش طرفین به بیان قانون حاکم بر قرارداد و شرایط رابطه طرفین و مطالبه خسارات  تاخیر در انجام تعهد و عدم انجام تعهد در این بخش ذکر می شود. شرایطی که در این بخش از قرارداد ذکر می شود شرایط عمومی و مشترک بین تمام قراردادهای تجاری بوده و موضوع اختصاصی در مورد قرارداد در آن مورد ذکر قرار نمی‌گیرد مگر میزان و مبالغ  خسارات.

شرایط اختصاصی

در این بخش از قرارداد در طرفین به بیان شرایط و جزئیات مربوط به قرارداد خاصی که در بین خود منعقد می نمایند می کند در واقع هر قراردادی که بین طرفین منعقد می شود دارای ویژگی های مخصوص به همان قرارداد بوده و بایستی در مورد آن در قرارداد به صورت مفصل بحث شود. از آنجایی که هر قرارداد و موضوع آن با دیگری متفاوت است و این بخش از هر قراردادی با قرارداد دیگر قطعاً تفاوت های اساسی عمده خواهد داشت.

ساختار قراردادهای تجاری - وکیل حقوقی قرار داد های تجاری

ساختار قراردادهای تجاری

قراردادهای تجاری معمولاً از ساختار یک شکل مشترک برخوردارند در ابتدا مقدمه ای در خصوص موضوع قرارداد گفته شرح مختصر معرفی طرفین قرارداد ارائه می شود. در ادامه مشخصات طرفین قرارداد به صورت دقیق و با ذکر جزئیات کامل در قرارداد مشخص می شود به نحوی که در شناسایی طرفین مشکل ایجاد نشود.

در هر قراردادی باید تعاریف عبارتها و اصطلاحات که ممکن است در مقام تفسیر مورد اختلاف واقع شوند اجمالاً توضیح داده شود و در ادامه نیز بایستی موضوع اصلی قرار داد در واقع همان چیزی که طرفین برای آن  قرارداد منعقد می‌کنند با ذکر جزئیات بیان شود.

همچنین تعهدات طرفین، مبلغ قرارداد، روش‌هایی که ثمن به طریق آن پرداخت می‌شود و ضمانت اجرای تعهدات طرفین بایستی در قرارداد مشخص شود.

نکته مهم دیگری که در قرارداد باید ذکر شود حق فسخ طرفین در صورت بروز مسائل مختلف می باشد و بیان اینکه آیا برای طرفین، یکی از آنها و یا  شخص ثالث  حق فسخوجود دارد یا ندارد؟

و نهایتاً باید در مورد نقل و انتقال قرارداد، موانع اجرای قرارداد و همچنین سازگاری که طرفین در صورت اختلاف بایستی به آن مراجعه کنند مشخص شود مثلاً ممکن است طرفین برای حل اختلاف خود شخصی را به عنوان داوری آنها دی را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمایند یا اینکه رسیدگی به اختلافات خود را در حیطه رسیدگی دادگستری قرار دهند.

انواع قراردادهای تجاری

قراردادهای تجاری به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند که مهمترین آنها قراردادهای فروش، قراردادهای خدمات، قراردادهای تدارکات، قراردادهای تامین مالی، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای بی او تی  (ساخت، بهره برداری واگذاری) قراردادهای برون سپاری، قراردادهای فرانچایز، قراردادهای لایسنس و قراردادهای نمایندگی میباشند.

پس به طور کلی تمام دعاوی که در خصوص اثبات، اعلام بطلان، الزام به انجام تعهد، مطالبه وجوه و … توسط وکیل یا خود شخص در ارتباط با قرادادهای تجاری مطرح می شود دعاوی قرادادهای تجاری هستند.

مشاوره حقوقی دعاویی قرارداد های تجاری

برای دریافت مشاوره تخصصی در خصوص دعاوی تجاری می توانید از مسیرهای ارتباطی تلفنی حضوری و آنلاین  گروه وکلای ایران دادفر استفاده نموده و در صورت نیاز به استفاده از خدمات و تجربیات بهترین وکیل دعاوی تجاری در خصوص  موضوع مورد اختلاف خود با گروه وکلای ایران دادفر تماس بگیرید.

دعاوی تجاری

مشاوره دعاوی تجاری