بایگانی دسته‌ی: مطالبه مهریه از اجراء ثبت

مطالبه مهریه از اجرای ثبت

 بر اساس مقررات جدید و بخشنامه ابلاغی رئیس قوه قضاییه ناظر به اجرای بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجم توسعه است کلیه دادگاه های دادگستری و دادگاه خانواده مکلف هستند  قبل از تشکیل پرونده مربوط به  اجرای مفاد سند ازدواج از طریق دوایر اجرای ثبت، از پذیرش دادخواست های مطالبه مهریه خودداری نمایند.

 بر این اساس زوجه اگر خواهان مطالبه مهریه خود باشد بایستی ابتدائاً   اجرای ثبت مربوطه  مراجعه کرده و  در خصوص اجرای مفاد مهریه در سند نکاحیه خود تشکیل پرونده داده و اقدام نماید و درصورتی‌که از طریق عملیات اجرایی اموالی از زوج شناسایی و توقیف نشود با گواهی که از ای ثبت دریافت می‌نماید می‌تواند نسبت به طرح دعوای حقوقی در دادگاه خانواده برای مطالبه مهریه اقدام کند.

مراحل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مراحل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

تقاضای صدور اجراییه

بر اساس مقررات ثبتی کشور صدور اجراییه در خصوص اسناد لازم‌الاجرا در صلاحیت دفتری است که سند رسمی را صادر کرده است و از آنجایی که سند ازدواج نیز از اسناد رسمی محسوب می‌شود خانم زوجه یا وکیل ایشان بایستی برای صدور اجراییه ابتدائا به دفتر ازدواج صادرکننده سند ازدواج مراجعه  و از آن دفترخانه تقاضای صدور اجراییه بر مبنای سند نکاتی را بنماید.

سردفتر ازدواج با بررسی سند ازدواج و همچنین دفتر ثبتی خود و با احراز رابطه زوجیت و میزان مهریه معین شده اقدام به صدور اوراق اجرایی به مقدار مهریه تعیین شده در سند نکاحیه می‌نماید. اوراق اجراییه صادر شده برای ابلاغ و تشکیل پرونده ثبتی آماده شده و به  دایره پنجم اجرای ثبت ارسال می‌شود.

تشکیل پرونده اجرایی

  پس از وصول اجراییه به دایره اجرای ثبت در اداره مذکور پرونده برای اجرایی تشکیل شده و یک شماره کلاسه به  زوج یا وکیل او اختصاص می‌یابد تمام پیگیری‌های مربوط به پرونده بایستی از طریق کلاسه مربوطه انجام شود.

 در پرونده اجرایی امکان استعلام از دارایی های شخص بدهکار مهریه مثل، استعلام از اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور برای شناسایی املاکی که به نام شوهر هست صورت می‌پذیرد.  همچنین در صورتیکه  شوهر مالک خودرو شخصی باشد اجرای  ثبت به تقاضای خانم اقدام به استعلام مشخصات مالکیت خودرو نموده و در صورت وجود مالکیت خودرو آن را به میزان مهریه توقیف می‌نماید.

 همین‌طور است در خصوص کلیه اموالی که متعلق به شخص بدهکار مهریه است مثل حساب های بانکی، خطوط تلفن همراه، سهام، سهم ارث و یا هر نوع دارای دیگری که متعلق به بدهکاران مهریه باشد از طریق دوایر اجرای ثبت قابل توقیف است.

 و نهایتاً یکی از مهم‌ترین امکاناتی که از طریق دوایر اجرای ثبت در اختیار طلبکار مهریه قرار می‌گیرد امکان ممنوع‌الخروج نمودن شخص بدهکار مهریه سازمان پرداخت بدهی است. از خانم می‌تواند تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده از طریق دایره اجرای ثبت شوهر خود را  ممنوع‌الخروج نماید.

شناسایی و فروش اموال

پس از وصول پاسخ استعلام های صورت گرفته از سازمان ثبت اسناد کشور، پلیس راهور ناجا، بانک ها و همچنین هر مرجعی که اموالی است بدهکار مهریه در آنها شناسایی شده باشد و اعلام مرجع مربوطه مبنی بر اینکه اموالی  از بدهکاران مهریه موجود باشد  اموال شناسایی شده به دستور اداره اجرای ثبت توقیف شده  و اگر این اموال وجوه نقد باشد به  خانم پرداخت می‌شود و اگر اموال به‌صورت وجه نقد نباشد از طریق مزایده به فروش گذاشته و وجه حاصله به خانم پرداخت می‌شود.

کارشناسی اموال: اموالی که از شخص بدهکار شناسایی شده است مثل خانه یا خودرو بایستی برای تعیین قیمت به کارشناسی ارشد داده شود و کارشناس مربوطه پس از بررسی مال مورد نظر نسبت به اعلام قیمت کارشناسی خود در خصوص آن مال قدامی نماید و مزایده بر مبنای همان قیمت کارشناسی و پایه قیمت کارشناسی انجام می‌شود

برگزاری مزایده: اموالی که از شخص بدهکار مهریه یعنی شوهر شناسایی می‌شود با اعلان  تعیین وقت به مزایده گذاشته می‌شود و به بالاترین قیمت پیشنهادی   بالاتر از  قیمت پایه کارشناسی فروخته می‌شود.

چند نکته مهم در خصوص مطالبه مهریه از اجرای ثبت:

هزینه‌های  دادرسی و اجرا:  اگر مهریه از طریق دادگاه مطالبه شود بایستی  حدود ۳ درصد از مبلغ مهریه مورد مطالبه به‌عنوان هزینه دادرسی به دادگاه پرداخت شود این در حالی است که در مورد مطالبه مهریه از اجرای ثبت  ابتدائاً هزینه‌ای از شخص متقاضی صدور اجرایی و تشکیل پرونده اجرایی دریافت نمی‌شود و نهایتاً از اموالی که توسط اجرای ثبت شناسایی و توقیف شده و به مرحله مزایده و فروش رسیده‌اند ۵ درصد به عنوان حق اجرا از اموال بدهکار مهریه برداشت می‌شود.

سرعت انجام کار: مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت بسیار سریع‌تر از مطالبه مهریه از طریق دادگاه‌های دادگستری است چراکه برای صدور اجراییه از دادگاه‌های دادگستری بایستی مراحل دادرسی از قبیل تعیین جلسه و صدور رأی و اعتراض به آراء و قطعیت آن‌ها طی شود که ممکن است مدت زمان بسیار طولانی را در بر بگیرد اما در اجرای ثبت مستقیماً اجرایی صادر می‌شود.

مطالبه بخشی از مهریه: امکان مطالبه مهریه به طور هم‌زمان از اجرای ثبت و از دادگاه وجود ندارد ولی زوجه می‌تواند بخشی از مهریه خود را از طریق  دوایر اجرای ثبت و بخش دیگر را از طریق دادگستری مطالبه نماید.

تفاوت اجرای ثبت و اجرای دادگستری

عملیات اجرایی که در دادگستری صورت می‌پذیرد بر اساس مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است اما عملیات اجرایی که در دوایر اجرای ثبت صورت می‌پذیرد بر اساس آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا است.

عمده تفاوتی که بین این دو نوع عملیات اجرایی وجود دارد امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یعنی همان درخواست بازداشت محکوم‌علیه(شوهر) تا زمان پرداخت مهریه یا صدور رأی اعسار است.

بر این اساس زوجه می‌تواند از  پس از عدم شناسایی اموال از شعبه اجرای احکام دادگستری تقاضای بازداشت شوهر و انتقال او به زندان تا زمان پرداخت مهریه را بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بخواهد و این در حالی است که در مطالبه مهریه از اجرای ثبت امکان بازداشت فرد بدهکار وجود ندارد.

مطالبه مهریه از اجراء ثبت

مشاوره حقوقی مطالبه مهریه از اجراء ثبت

برای دریافت بهترین مشاوره حقوقی تلفنی و آنلاین در خصوص دعاوی مهریه و مطالبه مهریه از دوایر ثبت و همچنین استفاده از خدمات و تجربیات کادر گروه وکلای ایران دادفر می‌توانید با راه های ارتباطی این گروه ارتباط برقرار کنید