بایگانی دسته‌ی: مشاوره وکیل خانواده

گروه ایران دادفر متشکل از وکلای حقوقی مجرب در عرصه خانواده با اراعه مشاوره به صورت آنلاین، تلفنی و حضوری در سراسر ایران در خدمت شما میباشد. در ادامه به عنوان مشاوره وکیل خانواده به موضوعاتی پیرامون دعاوی خانواده پرداخته ایم…

آیا هدایای نامزدی قابل استرداد هستند؟

هدایای نامزدی به هدایا و وسایلی گفته می‌شود که نامزدها در زمان دوره پیش از ازدواج نی دوره نامزدی به یکدیگر تقدیم و پیشکش می کنند. بر اساس نظرات حقوقدانان و قانون مدنی ایران این هدایا در صورتی که ازدواج بین طرفین صورت نپذیرد قابل استرداد و باز پس گرفتن هستند.

بنابراین اگر هدایای نامزدی از مواردی باشد که قابل تلف شدن باشد مثل گل شیرینی و میوه،   این هدایا قابل بازپس‌گیری نیستند اما اگر جنس هدایا از مواردی باشد که قابل استفاده و بادوام هستند مثل طلا و یا لوازم شخصی و لوازم منزل، در این صورت این موارد قابل پس گرفتن هستند.

عقد  ازدواج دائم  و موقت چه تفاوت هایی با هم دارند؟

بر اساس آنچه در مقررات قانونی تعیین شده است ازدواج دائم به عقد گفته می شود که در آن مدت معین نشده است و طرفین به صورت دائم به عقد زوجیت یکدیگر در می آید ولی موقت یا صیغه یا متعه به ازدواج گفته می‌شود که در آن مدت معینی برای عقد تعیین شده است و پس از پایان رابطه زوجیت بین دو نفر از بین میرود.

مشاوره وکیل خانواده - ایران دادفر

مهریه در ازدواج موقت چگونه است؟

در ازدواج موقت مهریه شرط صحت عقد است یعنی باید در عقد موقت حتما مهریه تعیین شود در غیر این صورت عقد موقت باطل است در حالی که برای ازدواج دائم وجود مهریه شرط نیست و در صورتی که مهریه تعیین نشده باشد عقد صحیح است.

نفقه در ازداج موقت چگونه است؟

در ازدواج موقت زن استحقاق نفقه ندارد و نمی تواند از شوهر خود نفقه مطالبه کند در حالی که در ازدواج دائم زن در  صورت  تمکین مستحق نفقه است.

آیا زن در ازدواج موقت ارث می ببرد؟

در ازدواج موقت زن از شوهر خود ارث نمی برد در حالی که در ازدواج دائم زن اگر از شوهر خود فرزند داشته باشد یک هشتم و اگر فرزند نداشته باشد یک چهارم ارث می برد.

شروط ضمن عقد نکاح کدامند؟

بر اساس مقررات و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها طرفین می توانند هر گونه شرطی را در زمان عقد خود ذکر کنند عقد نکاح نیز از این قاعده مستثنا نیست و طرفین عقد ازدواج می توانند در سند نکاحیه خود هرگونه شرطی را بگنجاند.

البته این شرط باید اولاً مشروع باشد  ثانیاً باعث جهل به موضوع عقد نشود ثالثاً این که جهت مشروع داشته باشد. بنابراین هرگونه شرطی در عقد نکاح با وجود شرایط بالا قابل درج است اما معمولاً در ضمن عقد نکاح میتوان شرایطی از قبیل حق تعیین مسکن حق خروج از کشور حق تعیین تکلیف حضانت در صورت طلاق  و همچنین حق اشتغال خانم مورد تاکید و وضع قرار می گیرد.

شروط ضمن عقد نکاح کدامند؟ - وکیل حقوقی خانواده

ازدواج مجدد در چه شرایطی ممکن است؟

بر اساس قانون اگر مردی بخواهد ازدواج دائم مجدد بکند بایستی شرایطی را که قانون معین کرده است و در هر صورت ازدواج  دائم مجدد بایستی از طریق دادگاه تجویز شود. رعایت کند اولین شرط ازدواج مجدد اجازه همسر سابق نسبت به ازدواج مجدد است.

اگر زوجه از شوهر خود تمکین نکند و این موضوع در دادگاه ثابت شود نهایتاً دادگاه گواهی به نام گواهی نشوز صادر کرده و بر اساس این گواهی مرد میتواند دادخواست تجویز ازدواج مجدد به دادگاه تقدیم کرده و دادگاه اجازه ازدواج مجدد به مرد می دهد.

مهریه در چه شرایطی به زن تعلق میگیرد؟

قانون مدنی مقرر کرده است که زن به محض انعقاد عقد نکاح مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر اقدامی را نسبت به مهریه خود انجام دهد. بنابراین هیچ شرایطی استحقاق زن را نسبت به مهریه از بین نمی برد مگر اینکه خود زن مهریه خود را بعد از یا ابرا نماید. پس هر اتفاقی از اعم از طرح شکایت کیفری یا دعای حقوقی و یا هر مورد دیگری نسبت به زن مطرح می‌شود استحقاق او را نسبت به مهریه از بین نمی برد.

پس گرفتن جهیزیه به چه صورت ممکن است؟

در صورتیکه زن مدارکی دال بر آوردن جهیزیه به خانه شوهر داشته باشد و هم از اینکه این مدارک لیست جهیزیه  باشد که به امضای شوهر رسیده است و یا اینکه فاکتورهای خرید اقلام جهیزیه باشد و یا شهودی باشد که در نزد آنها جهیزیه به خانه همسر آورده شده و تحویل شوهر شده است زن میتواند نسبت به استرداد جهیزیه اقدام کند و اگر مرد است پس  دادن اقلام جهیزیه خودداری کند زن می تواند با طرح دادخواست استرداد جهیزیه از طریق دادگاه جهیزیه خود را پس بگیرد.

مطالبه مهریه از اجرای ثبت  چگونه انجام میشود؟

زن میتواند به دو طریق مهریه خود را مطالبه کند اول اینکه از طریق دفترخانه صادر کننده سند ازدواج تقاضای صدور اجرائیه نموده و اجراییه صادر شده را  از طریق اداره پنجم دایره اجرای ثبت که مختص مهریه است به اجرا درآورد و اموالی را از مرد شناسایی نموده و مهریه خود را از آن محل استیفا کند.

مطالبه مهریه از دادگاه چطور است؟

روش دیگر طرح دادخواست مطالبه مهریه از طریق دادگاه است که در اینصورت پس از تقدیم دادخواست و ارجاع به شعبه جلسه دادرسی برگزار شده و رای صادر می شود. در صورت محکومیت زوج به پرداخت مهریه و قطعی ترنگ اجرایی صادر شده و اجرایی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا در می آید و در صورتی که اموالی از مرد شناسایی نشود زن میتواند تقاضای بازداشت مرد را تا زمان پرداخت مهریه بنماید.

تمکین و نشوز به چه معنی است؟

تمکین به اجازه زن به برقراری رابطه زناشویی از طرف شوهر گفته می شود و در صورتی که زن اجازه برقراری رابطه جنسی را به شوهر خود ندهد عملی که انجام داده است از نظر قانونی نشوز گفته می شود و زن نیست که اصطلاحاً ناشزه خوانده می شود. نشوز به معنی عدم تمکین و سرپیچی از برقراری رابطه جنسی با شوهر است.

طلاق از طرف خانم در چه شرایطی قابل  طرح است؟

در صورتی که شرایط ۱۲ گانه که در سند نازک شده است از طرف مرد رعایت نشود زن میتواند بر اساس تخلف از شروط ضمن عقد به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق کند. همچنین بر اساس مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که ادامه زندگی با شرایطی که در آن ماده ذکر شده است برای زن سخت و دشوار باشد می تواند به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق به استناد عسر و هرج بنماید.

شرایط پذیرش اعسار از پرداخت مهریه چگونه است؟

اعسار به حالت شخصی گفته می‌شود که توانایی پرداخت بدهی خود را ندارد بنابراین اگر مردی به دادگاه دادخواست اعسار بدهد و با اعلام لیست اموال خود بیان کند که توانایی پرداخت مهریه را ندارد دادگاه با بررسی موضوع و استعلام از دارایی های مرد به این نتیجه برسد که  توان پرداخت مهریه را ندارد می تواند بر اساس مقررات قانونی برای پرداخت مهریه مهلت ای بدهد و یا اینکه اقساطی تعیین کند که در اقساط مهریه پرداخت شود.

حضانت طفل بعد از طلاق به چه صورت است؟

در حال حاضر بر اساس مقررات قانون حمایت خانواده و قانون مدنی، حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است مگر اینکه طرفین در مورد حضانت در ضمن طلاق توافق دیگری کنند یا دادگاه بر اساس خواسته یکی از زوجین به موضوع رسیدگی کرده و حضانت را به طرف دیگر واگذار کند.

مشاوره حقوقی دعاوی خانواده

مشاوره حقوقی دعاوی خانواده

برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از بهترین وکیل خانواده تهران و همچنین مشورت حضوری تلفنی و آنلاین با  وکیل متخصص در امور خانواده و معرفی به بهترین وکیل تهران در مورد موضوع خودتان می توانید راه‌های ارتباطی و تماس‌  با ما استفاده نمایید.