بایگانی دسته‌ی: طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست و مراحل آن به چه صورت است؟

طلاق به پایان عقد و رابطه زناشویی بین دو زوج گفته می شود. در مقررات قانونی کشور ما که از فقه شیعه گرفته شده است طلاق در اختیار مرد بوده و زن در حالت معمول حق طلاق ندارد.

بر اساس قانون مدنی مرد هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد اما این اختیار بی قید و شرط نیست و به موجب قوانین دیگر محدود شده است.

مثلا قانون حمایت خانواده در خصوص طلاق شرایطی را در نظر گرفته که مرد باید برای استفاده از حق طلاق خود به دادگاه مراجعه کرده و گواهی عدم امکان سازش بگیرد.

از آنجا که مراحل طلاق به درخواست زوج و یا به درخواست زوجه ممکن است به درازا بیانجامد و وقت طرفین که از جدایی یکدیگر مطمئن هستند را تلف کند قانونگذار راهی را به عنوان طلاق توافقی برای سرعت در انجام امور طلاق در نظر گرفته است

طلاق توافقی چیست و مراحل آن به چه صورت است؟

مراجعه به مراکز مشاوره خانواده برای طلاق توافقی

قانون  حمایت خانواده در ماده ۲۵ خود  بیان داشته که اگر زوجین درخواست صدور طلاق توافقی داشته باشند  بایستی ابتدا در مراکز مشاوره ای که قوه قضاییه معین کرده حاضر شوند و درخواست طلاق توافقی خود را در آن مراکز ثبت نموده و در جلسات مشاوره برای تلاش در رفع مشکل و بازگشت به زندگی نمایند.

اگر دادخواست  طلاق توافقی در دادگاه ابتدا مطرح شده باشد دادگاه موظف است زوجین را به یکی از مراکز مشاوره خانواده که در بالا ذکر شد ارجاع دهد تا تلاش در جهت رفع مشکل و بازگشت به زندگی زناشویی صورت پذیرد.

درصورتی که سعی مرکز مشاوره و حضور در جلسات مشاوره مفید فایده نباشد مرکز مشاوره  عدم انصراف متقاضی طلاق را با مشخص کردن موارد توافق جهت تصمیم‌گیری پایانی به دادگاه منتقل می‌کند.

باردار نبودن زوجه برای طلاق توافقی

آن گونه که در ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده مطرح شده است ارائه گواهی عدم بارداری از پزشک ذیصلاح و یا گواهی بارداری از پزشکی معتبر برای صدور گواهی عدم امکان سازش و ثبت طلاق الزامی است.

انجام دستور ماده ۳۱ در دادگاه ها معمولا به دو صورت انجام می پذیرد یا این که خود شعبه خانم را برای انجام آزمایش بارداری آزمایشگاه مورد تایید قوه قضاییه می‌فرستد و نتیجه آزمایش در پرونده درج میشود و یا اینکه دادگاه ارائه گواهی بارداری یا عدم بارداری را به زمان ثبت طلاق در دفترخانه موکول می کند.

در این صورت  پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق زمانی که زوجین برای اجرای رای طلاق به دفترخانه مراجعه می نمایند دفترخانه طلاق خانم را به پزشک ذیصلاح مورد تایید قوه قضاییه ارجاع داده و نتیجه آزمایش را در پرونده ثبت نموده و طلاق را در دفتر ثبت طلاق ثبت می نماید.

مراجعه به مراکز مشاوره خانواده برای طلاق توافقی

مفاد رای طلاق توافقی

دادگاه در راهی که برای طلاق توافقی هم صادر میکند باید نکاتی را که قانونگذار در نظر گرفته در رای قرار بدهد. مهمترین موضوعات حقوق مالی زن می باشد چنانچه ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مطرح کرده است دادگاه ضمن رای خود بایستی به مندرجات سند نکاحیه و شروطی که ضمن آن درج شده است توجه کرده و تکلیف جهیزیه، مهریه  و نفقه زوجه و فرزند را مشخص نماید.

البته در طلاق توافقی تمامی این موارد معمولاً قبل از تقدیم دادخواست طلاق توافقی مورد توافق زوجین قرار گرفته و عیناً در صورتجلسات دادگاه و رای که دادگاه صادر می‌نماید درج می شود. لذا در طلاق توافقی دادگاه لزومی در رسیدگی و بررسی موضوعات ندارد و توافق طرفین را انشاء می کند.

همچنین نکته مهم دیگری که باید در طلاق توافقی ذکر شود تکلیف فرزندان مشترک، حضانت آنها و هزینه‌های زندگی آنها می باشد که دادگاه بایستی به این موارد توجه کرده و طریقه پرداخت و نوع پرداخت میزان مبالغ پرداختی  را معین کند.

همچنین مورد مهم دیگری که در طلاق توافقی ذکر میشود طریقه ملاقات با فرزند و مدت و مکان و شکل ملاقات است دادگاه در رای خود مشخص می‌کند که مثلا مادر در چه روزی و چه ساعتی و برای چه مدتی می تواند فرزند را ببیند که بعداً در این خصوص نیز بین زوجین اختلاف ای ایجاد نشود.

مفاد رای طلاق توافقی

اعتبار حکم طلاق توافقی

مدت اعتبار حکم طلاق ۶ ماه و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 3 ماه  پس از تاریخ قطعیت رای و گذشت مهلت های تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی می باشد. البته در طلاق توافقی زوجین پس از صدور رای بدوی بلافاصله حق تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی را کتمان در دادنامه از خود ساقط می نمایند تا را فوراً قطعیت  یافته و قابلیت اجرا داشته باشد تا وقتی از زوجین تلف نشود.

اگر حکم طلاق به دفترخانه تسلیم و در دفترخانه طلاق ثبت شود و زوجه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به او در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به او ابلاغ می‌کند که در دفترخانه حاضر شود در صورتی که شوهر در مدت  مذکور در دفترخانه حاضر نشود نماینده دادگاه در دفترخانه حاضر شده و صیغه طلاق را اجرا می نماید البته موضوع باید در اسناد ذکر شود.

اجرای صیغه طلاق

بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زن است که در دادنامه طلاق ذکر شده استو بدون پرداخت این موارد ثبت طلاق غیر قانونی است. البته در موارد طلاق توافقی  چون معمولاً طرفین با گذشت از حقوق مالی خود  نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام می نمایند این بحث موضوعیت پیدا نمی کند.

اگر گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد یعنی همین طلاق توافقی، و زن به موجب سند رسمی وکالت در اجرای صیغه طلاق داشته باشد در این صورت عدم حضور شوهر از اجرای حکم طلاق جلوگیری نمی کند صیغه طلاق اجرا شده و طلاق ثبت می‌شود.

البته برای اجرای هر رای طلاق استعلام قطعیت رای صادره شده از شعبه صادر کننده از سوی سردفتر صورت گرفته و در صورت تایید قطعیت رای صادر شده سردفتر اقدام به اجرای صیغه طلاق می کند.

رجوع به مهریه بخشیده شده

چون طلاق توافقی از نوع طلاق بائن  و طلاق خلع می باشد  و زن با بخشیدن  قسمتی از  مهریه خود  باعث  صدور رای طلاق میشود پس از صدور رای طلاق و اجرای طلاق و ثبت آن در دفتر  اسناد نیز  میتواند به آن قسمت از مهریه که بخشیده است رجوع کند  یعنی بگوید آنچه که بخشیده ام را پس می خواهم.  در این صورت برای مرد هم این حق ایجاد می‌شود که به رابطه زناشویی  برگشته و طلاق  اجرا شده را بلا اثر کند.  در واقع رجوع زن به مهریه بذل شده  طلاق را از حالت غیر قابل رجوع به  طلاق رجعی  تبدیل می کند.

برای مشاوره بیشتر به صورت حضوری تلفنی و آنلاین و همچنین بهره گیری از تجربیات بهترین وکیل حقوق خانواده  تهران استفاده از کمک بهترین وکیل در خصوص پرونده خودتان می توانید با گروه وکلای ایران دادفر تماس حاصل فرمایید

مشاوره خانواده

وکیل دادگستری