بایگانی دسته‌ی: تمکین

تمکین چیست؟

تمکین لغت عربی به معنی در اختیار گذاشتن و اجازه دادن آمده است. و در اصطلاح تخصصی حقوقی و فقهی خود به معنی اجازه و همراهی زن به مرد برای برقراری رابطه زناشویی می باشد. در واقع تمکین به معنی خاص خود به این معنی است که زن خود را برای برقراری رابطه جنسی در اختیار  شوهر خود قرار دهد.

تمکین چیست؟ - مشاوره حقوقی تمکین زن و مرد

تمکین عام

تمکین عام به طور کلی به همکاری و همراهی زن با شوهر در امور زندگی و همچنین سکونت او در محل زندگی معین شده از طرف شوهر گفته می شود البته در قانون عبارت تمکین عام به صورت صریح بیان نشده است می‌توان این موضوع را از ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی و سایر مواد باب نکاح فهمید.

تمکین خاص

تمکین به معنی پاسخ دادن زن به نیازهای مشروع و قانونی جنسی شوهر خود می­باشد. همانطور که گفته شد تمکین به معنی خاص عبارت است از اجازه زن به شوهر برای  انجام عمل جنسی البته در قانون مدنی هر جا صحبت از تمکین و واژه تمکین شده است منظور همین تمکین خاص و  تمتع جنسی شوهر از زن می باشد.

شرایط تمکین

در مقررات قانونی و موازین شرعی به طور کلی زمان و چگونگی خاصی برای تمکین ذکر نشده و در صورت مطالبه شوهر از زن بایستی این اختیار را به مرد بدهد و در برقراری رابطه جنسی با  مرد همکاری کند.  البته برای عدم تمکین زن شرایط و حالاتی در نظر گرفته شده که برای زن برای تمکین نکردن عذر شرعی  قانونی محسوب می‌شود این شرایط عبارتند از:

وجود خطر جانی برای زن در منزل شوهر

اگر زن بتواند ثابت کند که حضور او در منزل شوهر باعث ایجاد خطر جانی و یاو یا ضرر شرافتی آبروی می باشد می تواند به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی از حضور در منزل شوهر خودداری نماید و طبعاً تمکین به معنی خاص هم ننماید.

وجود بیماری مقاربتی در مرد

مرد به بیماری مبتلا باشد که از طریق رابطه جنسی منتقل می‌شود و در اصطلاح به آنها بیماری مقاربتی گفته می‌شوندزن می‌تواند از تمکین و برقراری رابطه زناشویی با مرد خودداری نماید.

عدم تهیه منزل مناسب سکونت

بر اساس مقررات قانون مدنی مرد موظف است تا تمام وسایل زندگی و محل سکونت برای زندگی زن را فراهم نماید. اگر مرد از تهیه منزل مناسب برای زندگی مشترک عاجز باشد اصولا نمی تواند از زن تمکین به معنی خاص را بخواهد زیرا مقدمه موضوع وجود منزل مشترک برای سکونت است.

وجود بیماری و ضعف بدنی درزن

اگر زن مبتلا به بیماری باشد که در صورت انجام رابطه زناشویی باعث تشدید یا ایراد به صدمه به زن و یا بدتر شدن احوال او  شود به صورتی که عادتا قابل تحمل نباشد زن میتواند از انجام رابطه زناشویی خودداری نماید. همچنین اگر زن به قدری ضعیف باشد که تحمل رابطه جنسی را نداشته باشد.

وجود مانع شرعی

وجود مانع شرعی عبارت از حالتی است که  بر اساس قوانین مذهبی زن می تواند از نزدیکی خودداری نماید مثل اینکه زن در دوران قاعدگی باشد یا اینکه روزه واجب یا احرام حج داشته باشد.

عدم تمکین به استناد حق حبس

بر اساس قانون مدنی زن بعد از عقد و قبل از نزدیکی می تواند تا زمانی که مهریه به صورت کامل به او پرداخت نشده است از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید.پس این مورد نیزیکی از موارد عذر موجه برای تمکین است.

دعاوی خانواده

نتایج عدم تمکین زن  بدون مانع شرعی

نتایج عدم تمکین زن  بدون مانع شرعی

عدم استحقاق نفقه

بر اساس ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی در صورتی که زن  بدون مانع و غیر موجه شرعی و قانونی از انجام وظایف زوجیت خودداری نماید ناشزه شناخته شده و مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. اولین اثری که عدم تمکین بر رابطه زوج ندارد عدم استحقاق زن به دریافت نفقه می باشد زیرا که نفقه قائم به تمکین  است.

تجویز ازدواج مجدد برای مرد

بر اساس قانون مرد برای ازدواج مجدد خود بایستی از دادگاه مجوز بخواهد در این صورت اگر زن در حالت عدم تمکین باشد یعنی گواهی نشوز زن صادر شده باشد مرد می‌توانند از این مستند برای دعوای تجویز ازدواج مجدد خود استفاده نموده و به احتمال بسیار زیاد دادگاه رای به تجویز ازدواج مجدد خواهد داد.

اسقاط شرط تنصیف دارایی

در صورتی که زن در حالت ناشزه بودن باشد و از انجام وظایف شرعی و قانونی خود نسبت به تمکین خودداری نمایند و این موضوع در دادگاه اثبات شده و گواهی نشوز زن صادر شده باشد سپس مرد دادخواست طلاق به درخواست زوج بدهد، شرایطی که در عقدنامه نسبت به تنصیف دارایی یعنی نصف کردن اموال در زمان طلاق مطرح شده است قابلیت اجرا نخواهد داشت.

نتایج عدم تمکین مرد

از نظر بیشتر حقوقدانان و فقها هر جا صحبت از تمکین در قانون و فقه شده منظور از تمکین به معنی اجازه زن به مرد برای رابطه زناشویی می باشد اما از مواد قانون مدنی می‌توان برداشت کرد که مرد نیز وظایفی در خصوص برقراری رابطه جنسی سالم و مستمر با زن خود دارداز آنجایی که هرگاه مرد از برقراری رابطه جنسی با زن خود خودداری نماید و این موضوع باعث سختی و دشواری برای زن شود به نحوی که حاد تحمل آن برای زن غیر ممکن بوده و شرایط زندگی را بسیار بسیار دشوار کند زن میتواند با اختیار داده شده در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از باب عسر و هرج تقاضای طلاق بنماید.

مشاوره حقوقی تمکین زن و مرد

مشاوره حقوقی تمکین زن و مرد

در صورت نیاز به مشاوره در کلیه امور خانواده منجمله تمکین و گرفتن مشورت از بهترین وکیل خانواده تهران و شهرستان ها می توانید از کانال های ارتباطی گروه وکلای ایران دادفر استفاده نموده و در صورت نیاز به کمک در پرونده شما بهترین وکیل در خصوص موضوع و یا سایر دعاوی خانواده به شما معرفی خواهد شد.

مشاوره وکیل خانواده

مشاوره خانواده

مشاوره حقوقی

چیزی یافت نشد

چیزی که شما به دنبال آن هستید را پیدا نمی‌کنیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.