بایگانی دسته‌ی: مشاوره دعاوی ثبتی

مشاوره دعاوی ثبتی

به طور کلی دعاوی ثبتی به دعاوی گفته میشود که از مشکل ترین و پیچیده ترین دعاوی می باشد دعاوی هستند که مربوط به کلیه امور مربوط به قانون ثبت اسناد و سایر قوانین که ثبت موضوعی را اجباری یا اختیاری دانستند می باشد. مشاوره داعاوی ثبتی میتواند کمک شایانی به افراد دچار دعاوی ثبتی بکند.

کلیه دفاتر اسناد رسمی دفاتر ازدواج و طلاق و دوایر اجرای ثبت تحت شمول این قانون قرار گرفته و دعاوی مربوط به این موارد در این باب بحث می شود.

در تعریف دعاوی ثبتی نکته که باید بسیار مد نظر قرار بگیرد این است که بسیاری از افراد دعاوی ثبتی را به دعاوی ملکی به یک معنی در نظر گرفته و آنها را به جای یکدیگر استفاده می‌کنند در حالی که دعاوی ثبتی و دعاوی ملکی با یکدیگر تفاوت عمده دارند.

دعاوی ملکی دعاوی هستند که مربوط به اموال غیر منقول  هستند اما دعاوی ثبتی در خصوص ثبت مالکیت و مشخصات اموال مذکور صحبت می کند.

مشاوره دعاوی ثبتی

وکیل امور ثبتی به چه کسی گفته می شود؟

به طور کلی وکیل امور ثبتی کسی که تجربه و تخصص در مورد  امور ثبتی و حقوقی دارد می‌تواند از تجربه و تخصص و دانش خود در پیشبرد اهداف موکل استفاده نمایند.

در این خصوص به دو صورت ممکن است که شخصی به دیگری اعطای وکالت کند اول اینکه با  حضور در دفاتر اسناد رسمی و اعطای وکالت رسمی شخصی را به عنوان نماینده و وکیل خود در امور ثبتی معرفی نموده و آن شخص وکیل  امور مربوط به موکل را در ادارات ثبت پیگیری نماید.

حالت دوم این است که فرد با مراجعه به وکیل دادگستری و اعطای وکالت به وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در امور ثبتی نسبت به پیگیری امور خود در امور ثبتی به شخص مذکور اعطای وکالت نماید.

از آنجایی که امور مربوط به قانون ثبت بسیار پیچیده و فنی و نیازمند دانش حقوقی بسیار بالایی می باشد برخی از وکلا به صورت تخصصی فقط در امور مربوط به دعاوی ثبتی فعالیت می نمایند که اصطلاحاً آنها را وکلای امور ثبتی می نامند.

شرح خدمات وکیل ثبتی

شرح خدمات وکیل ثبتی

وکیل امور مربوط به ثبت توانایی این را دارد که در خصوص امور مربوط به قانون ثبت و همچنین امور مربوط به آیین نامه ها و و بخشنامه های مربوط به قانون ثبت به کسانی که نیاز به مشاوره حقوقی و یا استفاده از خدمات وکالت دارند کمک نماید.

همچنین دعاوی مربوط به سمت برند، ثبت علائم تجاری، ثبت شرکت، ثبت طرح صنعتی و همچنین ثبت اختراع و ثبت صورتجلسات شرکتها نیز در حیطه اختیارات وکیل امور ثبتی قرار دارد.

انواع دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی به چندین شاخه تقسیم می شوند که در ادامه مختصر در مورد هر یک از این شاخه ها دست کرده و معنی و مفهوم آن را توضیح می دهیم البته هر یک از این دعوی نیازمند تخصص و تجربه بسیار زیاد و بهره گیری از بهترین وکیل در خصوص این موضوع می باشد:

دعاوی ثبت املاک

این دعوا خود به چند دسته تقسیم می شود که هر یک از آن‌ها دعاوی مهم و دارای اهمیت و پیچیدگی فراوانی هستند.

اعتراض به ثبت ملک

اولین مورد از این دعاوی دعاوی اعتراض به ثبت ملک میباشد که در این مورد شخصی به ثبت ملکی از سوی شخص دیگر اعتراض کرده و خود را در آن  مال  غیرمنقول ذی حق می داند در این صورت برای اعتراض به این جریان ثبتی طبق قانون ثبت باید مسیر اعتراضی مناسب را طی نماید.

همچنین حقوق ارتفاقی نیز در دسته همین اعتراضات قرار گرفته و شخصی که حقی در مال غیرمثل حق عبور و یا حق عبور دادن آب را داشته باشد میتواند به جریان ثبتی اعتراض کند.

درخواست ابطال سند

همچنین نشخص می تواند به ثبت اعتراض نموده به درخواست ابطال سند را به دلیل عدم رعایت مقررات از سوی مأمورین و کارمندان ثبت و همچنین مجهول بودن سند را ارائه نماید و درخواست ابطال سند مربوطه را از مرجع صالح نماید.

دعوای الزام به تفکیک

دعوای دیگری که دردر خصوص ثبت ملک بسیار شایع است و اتفاق می افتد دعوای الزام به تفکیک است این در حالتی اتفاق می افتد که بنای یا ملکی بر روی ۱ پلاک ثبتی  ساخته شده و یکی از صاحبان پلاک ثبتی قصد جدا شدن و تفکیک ملک خود از دیگری و دریافت یک پلاک ثبتی به صورت مجزا را دارد در این صورت می تواند در صورت عدم همکاری طرف متقابل دادخواست الزام به تفکیک سند را تقدیم نماید.

ابطال سند مالکیت معارض

این دعوی در حالتی اتفاق می افتد که در خصوص یک مال غیر منقول دو سند مالکیت صادر شده باشد با یکدیگر متعارض بوده و بین دو نفر که ادعای مالکیت نسبت به این موضوع را دارند که اختلاف ایجاد نموده باشد.در این صورت یکی از دارندگان سند مالکیت می تواند برای ابطال سند مالکیت معارض به دادگاه مراجعه نماید.

دعاوی ثبت اسناد

این نامه خود به چندین دسته متعدد و مختلفی تقسیم می شوند که هر یک تحت شمول قانون خاصی می باشد که پیگیری و بررسی هر یک از آنها نیازمند تخصص و دانش بهترین وکیل در این خصوص می باشد:

دعاوی سجلی

این دعاوی نیز به نوبه خود بتوانی ثبت ولادت،اصلاح شناسنامه،تغییر نام،حذف نام همسر سابق از شناسنامه پس از طلاق،اعتراض به ثبت سند سجلی احوال،الزام به صدور شناسنامه، تغییر سن و کلیه دعاوی مربوط به این موضوعات مرتبط با اسناد شناسنامه و سجل احوال میباشد.

دعاوی ثبت تجاری

این دسته از دعاوی مربوط به  اعتراض به ثبت علائم تجاری ثبت اختراع و ثبت طرح  شرکت ها می باشند چرا که اگر شخصی به ثبت هر یک از موارد مذکور به نفع شخص دیگر اعتراض داشته باشد می بایستی دعاوی مربوطه را مطرح نماید.

دعاوی مربوط به ثبت اسناد اموال غیر منقول

دعاوی مربوط به ثبت اسناد اموال غیر منقول

در این دسته از دعاوی شخص به موضوعی که مربوط به ثبت اسناد مال غیرمنقول می‌باشد اعتراض دارد این دسته از دعاوی مانند دعاوی تفکیک و افراز و الزام به صدور سند همچنین  دستور فروش مال مشاع و الزام به فروش مال مشاع نیز در این دسته قرار می گیرد.

دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی

این دسته از دعاوی در مرحله اجرای اسناد رسمی اتفاق می افتند و فرد به جریان عملیات اجرایی و تصمیمات اجرای ثبت و مامورین اجرای ثبت اعتراض می نمایند مهم ترین این دعاوی دعاوی ابطال عملیات اجرایی و توقف عملیات اجرایی می باشد.

برای بهره گیری از مشاوره حقوقی آنلاین،حضوری و تلفنی با بهترین وکیل تهران و شهرستان ها در خصوص دعاوی ثبتی می توانید با گروه وکلای ایران دادفر تماس گرفته همچنین برای استفاده از خدمات وکلامتخصص دعاوی ثبتی می توانید با راه‌های ارتباطی تماس حاصل نمایید.