بایگانی دسته‌ی: ثبت علامت تجاری

دعاوی مربوط به علامت تجاری

پس از ثبت علامت تجاری،  استفاده از این علامت تجاری، متعلق به مالک آن می باشد. در صورتی که حق فرد و یا برند مورد تجاوز قرار گیرد،مالک این حق میتواند طبق مقررات موجود در این مورد به دادگاه مراجعه نماید و شکایت نماید.

چه حقوقی ثبت علامت تجاری برای ثبت کننده به وجود می آید؟

بر اساس آنچه از قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری فهمیده میشود قانونگذار در این مواد برای شخصی که علامت تجاری را برای خود ثبت می کند حقوقی را در نظر گرفته است این حقوق عبارتند از:

حق استفاده انحصاری

حق استفاده انحصاری و اختصاصی از علامتی که ثبت شده است متعلق به شخص ثبت کننده است یعنی استفاده از هر علامت که در ایران ثبت شده باشد، توسط هر شخص غیراز مالک علامت‌، مشروط به موافقت مالک آن می‌باشد.

دعاوی مربوط به علامت تجاری

‎‎‎مصونیت از سوء استفاده

هیچ کس نمی تواند حق مالکیت معنوی شخص ثبت کننده علامت نسبت  در مورد تعدی و یا سو استفاده قرار دهد بنابراین مالک علامت ثبت شده می‌تواند علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می‌شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یاخدمات مشابه‌، موجب گمراهی عموم می‌گردد.

‎‎‎تعلق حقوق مادی و معنوی

تمامی حقوق مادی و معنوی که از ثبت علامت ناشی شده است متعلق به ثبت کننده علامت است پس حقوق ناشی از ثبت علامت‌، اقدامات مربوط به کالاها و خدماتی را که توسط مالک علامت یا با موافقت او به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌گردد، شامل نمی‌شود.

مدت اعتبار گواهی ثبت علامت

‎‎‎ اعتبار علامت های ثبت شده دارای مدت است و پس از پایان مدت گواهی ثبت علامت منقضی میشود مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن می‌باشد.

طرح دعوای مربوط به علائم تجاری از چه کسی پذیرفته است؟

اصولاً  ارکان اساسی برای  طرح دعوای عبارت است از این که شخص ذی سمت و ذینفع در موضوع باشد بنابراین شخص ذی نفع و ذی سمت در دعاوی علائم تجاری کسی است که بر اساس گواهینامه صادر شده است اداره ثبت، مالک علامت مورد اختلاف و مورد دعا بوده و تمامی حقوق مربوط به علامت محاسبه دعوا متعلق به او باشد بنابراین ارائه گواهی ثبت علامت برای اثبات ذینفع بودن در طرح  دادخواست کفایت میکند.

دعاوی مربوط به علائم تجاری به طرفیت چه کسی مطرح می شود؟

دعاوی مربوط به علائم تجاری به طرفیت شخص حقیقی یا حقوقی مطرح می شود که از علامت تجاری سوء استفاده و یا استفاده بدون مجوز دارنده مالکیت آن علامت را انجام داده است و در نتیجه به منافع مادی و معنوی و یا اعتبار علامت تجاری که موضوع  دادخواست است لطمه و خدشه وارد شده است.

مرجع صالح به رسیدگی به دعاوی علائم تجاری کدام است؟

اداره مالکیت صنعتی می تواند با بررسی‌های مقدماتی نسبت به ثبت علائم تجاری اقدام نموده و گواهی های مربوط به ثبت علائم تجاری را صادر نماید اما ممکن است در مواردی حقوق اشخاص ثالث و اقدامات اشخاص ثالث با  گواهی صادر شده و علامت ثبت شده از طرف اداره ثبت تعارض داشته باشد و باعث بروز اختلافات شود.

بنابراین قانونگذار به شخص متضرر و یا ذینفع اجازه داده است که تا ظرف مدت ۳ سال است تاریخ ثبت علامت نسبت به آن اعتراض کند اعتراض به ثبت علائم تجاری در دادگاههای عمومی تهران رسیدگی می شود پس از انجام تشریفات مربوط به دادخواست و تعیین وقت رسیدگی دادگاه حسب مورد نسبت به ابطال گواهی ثبت و یا رد دعوای خواهان تصمیم گیری به عمل می آورد.

البته صلاحیت دادگاه صرفاً در خصوص رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و علامت ثبت شده و قبول و یا رد آن نیست بلکه می‌تواند به تصمیمات اداره ثبت در خصوص عدم ثبت علامت تجاری نیز رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ کند.

همچنین در مواردی که کسی ادعای سابقه استفاده از علامت تجاری را داشته باشد و یا ادعای این را داشته باشد که استفاده دیگری از علامت تجاری مشابه باعث گمراه شدن مشتری و یا مراجعه کننده می شود می تواند تقاضای رسیدگی به موضوع را در دادگاه های عمومی شهر تهران مطرح نموده و تقاضای رسیدگی و صدور رای مربوط به این موضوع را بنماید.

دعاوی مربوط به علامت تجاری

مراحل رسیدگی به اعتراض به آگهی ثبت علامت تجاری

اداره مالکیت صنعتی

بعد از اینکه اداره ثبت اظهارنامه مربوط به ثبت علامت تجاری را دریافت می نماید با بررسی مدارک و شواهد ارائه شده نسبت به صدور آگهی قبول ثبت علامت تجاری اقدام می‌کند که این آگهی جهت اطلاع عموم منتشر شده و مشخصات کامل علامت تجاری ثبت شده در آن ذکر می شود.

بعد از انتشار این آگهی چنانچه شخصی نسبت به ثبت علامت و آگهی اعتراضی دارد می‌تواند ظرف مهلت ۳۰ روز از انتشار آگهی به اداره ثبت مراجعه نموده و اطلاعات خود را نسبت به این موضوع که تقدیم نماید.

دادگاه عمومی حقوقی تهران

رسیدگی به اختلافات و دعاوی که در خصوص علائم تجاری مطرح می‌شود به استناد ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران قرار داده شده است بنابراین تمامی دعاوی مربوط به موضوعات مذکور هرچند که موضوع علامت  موضوع دعوا و یا خواهان و خواهان آن در شهرستانها باشند بایستی در دادگاه عمومی حقوقی تهران رسیدگی شود.

اشخاصی که نسبت به موضوع ذینفع هستند می توانند از تصمیماتی که در اداره مالکیت صنعتی اتخاذ می‌شود در مهلت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نامه یا اطلاع از اعتراض نامه به دادگاه عمومی حقوقی  اعتراض نمایند لازم به ذکر است که فقط دادگاه عمومی حقوقی تهران صالح در رسیدگی به دعاوی علامت تجاری می باشد و اگر یک چنین دعوایی در سایر مراجع قضایی مطرح شود بایستی با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شود.

مشاوره حقوقی ثبت علامت تجاری

برای دریافت مشاوره حضوری آنلاین و تلفنی در خصوص دعاوی علامت تجاری و استفاده از خدمات کادر این گروه در یافتن بهترین وکیل دعاوی مربوط به علائم تجاری می توانید از راه های ارتباطی گروه وکلای ایران دادفر استفاده نموده و بهترین وکیل در مورد موضوع حقوقی خود را بیابید.

چیزی یافت نشد

چیزی که شما به دنبال آن هستید را پیدا نمی‌کنیم. شاید جستجو بتواند به شما کمک کند.