بایگانی دسته‌ی: دعاوی ثبتی

گستره دعاوی ثبتی

اصولا دعاوی ثبتی دعاوی هستند گستره زیادی از دعاوی را می‌توان در چارچوب آن ها قرارداد اما در واقع دعاوی ثبتی تقسیم بندی نیستند که در کنار دعاوی حقوقی و کیفری قرار بگیرند در واقع دعاوی ثبتی  ممکن است این مجموعه دعاوی حقوقی یا کیفری قرار بگیرد.

برای ثبت در واقع دعاوی هستند که به نحوی با املاک ایا با ثبت حقی  که برای شخص به وجود آمده ارتباط دارند حال این قصد شده ممکن است در دایره ثبت اسناد باشد یا در دایره ثبت حقوقی از قبیل اختراع یا مالکیت.

ثبت اجباری حقوق و اموال

 در واقع دعاوی  ثبتی مواردی اتفاق می­‌افتند که قانونگذار ثبت حقوقی نسبت به موضوعی را به موجب قانون اجباری و الزامی  نموده باشد و بدون ثبت آن حق اثبات مالکیت نسبت به آن حق و یا ادعای نسبت به آن موضوع غیر ممکن و یا بسیار داشته باشد. مانند قانون ثبت اسناد و املاک ثبت املاک در کشور را الزامی دانسته و دعاوی که در خصوص مال غیر منقول یا همان ملک باشد بدون سند رسمی پذیرفته  نمیداند.

 از آنجایی که ثبت این موارد اجباری بوده استفاده از حق که موضوع آن استناد است مشروط به ارائه آن سند می باشد  تشخیص  بی اعتباری و امتحان سند  هم با دادگاه می­باشد چرا که سند رسمی فقط قابلیت ابطال از طرف دادگاه و با رای دادگاه را دارد. از اهمیت موضوع اینجاست که تا وقتی که دادگاه سندی را  ابطال نکرده باشد آن سند معتبر است.

دعوای ثبت سند

 دعاوی حقوقی ثبتی

 در گستره دعاوی حقوقی ثبتی می_توان از دعاوی بسیار زیادی نام برد که واجد جنبه حقوقی  بوده و فاقد جنبه کیفری هستند و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه حقوقی  ایا اداره ثبت مربوط  است.

الزام به تنظیم سند رسمی

این دعاوی از داوری بسیار شایع بسیار پر تعداد در دادگستری است. به دلیل نیاز عموم مردم به داشتن مسکن و شروع به ساخت و ساز های فراوان و عدم رعایت قواعد و مقررات قانونی در تنظیم قراردادهای پیش فروش و قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز، مشکلات بسیاری در زمان تحویل و یا تنظیم سند برای چنین املاک ای پیش می­آید.  در این حالت یکی از طرفین یا هر دو طرف به توافق راضی نمی­شود و طرف دیگر مجبور است برای تنظیم سند و یا برای دریافت ثمن معامله خود به دادگاه مراجعه نماید.

الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار

برای صدور سند در اداره ثبت اسناد و املاک مدارکی برای مقدمات ثبت ملک باید ارائه شود از آن جمله  صورت مجلس تفکیکی وگواهی پایان کار شهرداری می باشد در صورتی که سازنده ملک اقدام به اخذ این اسناد از مراجع مربوطه آنها نکند کار انتقال سند و دعوای الزام به تنظیم سند عملا متوقف می­شود پس اگر سازنده این اسناد را تهیه کند خریدار ناچار است از دادگاه  الزام فروشنده به اخذ این اسناد را مطالبه نماید.

دعوای ثبتی برای املاک - مشاوره وکیل

افراز ملک مشاع

در صورتی که ملکی بین دو یا چند نفر به صورت شراکت مشترک باشد هریک از این افراد می‌تواندبرای جداسازی سهم خوداز دیگراناداره ثبت مراجعه نمودهو درخواستی به عنواندرخواست افراز ملک مشاعی ثبت نمایید. پس از ثبت دادخواست و گذشت مراحل اداری که در قانون ثبت شده است اداره ثبت کارشناس خودرو برای تعیین موضوع که ملک قابل افراز است یا خیر به ملک موضوع درخواست می فرستد و کارشناس مربوطه پس از بررسی ملک تصمیم می گیرد که آیا این ملک قابل افراز میباشد یا خیردر صورتی که پاسخ مثبت باشددستور به جداسازی ملک و صدور  سند مجزا برای هر مالک می­دهند.

دستور فروش مال مشاع

در صورتی که مراحل افراز ملک انجام شود و کارشناس مربوطه به این نتیجه برسد که ملک مورد درخواست قابل افراز نیست گواهی به نام گواهی عدم افراز صادر می­نماید. هر یک از مالکین با در دست داشتن این گواهی عدم افراز و همچنین سند مالکیت می تواند دادخواست به دادگاهارائه کند و درخواست صدور دستور فروش مال مشاع را بکند. در این صورت دادگاه با بررسی اسناد ارائه شده اقدام به صدور رای نموده و ملک را از طریق مزایده به فروش می­رساند و مبلغ حاصل از مزایده به نسبت سهم هریک از مالکین به آنها پرداخت می‌شود.

دعاوی کیفری ثبتی

دعاوی کیفری ثبتی

بسیاری از موضوعات در خصوص ثبت املاک اسناد و حقوق هستند که قانونگذار آنها را با قید مجازات ممنوع کرده استو در صورتی که شخصی این افعال را مرتکب شود مستوجب مجازات قانونی میباشد در ادامه به بررسی چند مورد از این موارد می­پردازیم:

انتقال مال غیر

به موجب قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸هر کس مالی و منفعت متعلق به دیگری را بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد مشمول تعریف کلاهبردار است. بسیار اتفاق می افتد که شخصی ملکی را با سند عادی و دست نوشته به شخصی می­فروشند یا اجاره می دهد و سپس همین ملک را به موجب سند رسمی و یا سند عادی دیگر به شخص یا اشخاص دیگر انتقال می دهد. در این صورت اعمالی که این فرد انجام داده مشمول مجازات انتقال مال غیر یا معامله معارض موضوع قانون ثبت می باشد.

جعل سند رسمی

اسناد رسمی نیز به موجب قانون جرم بوده و مستوجب تعقیب کیفری است هر کس که دست به تغییرات، ساختن و یا مخدوش کردن سند رسمی بزنند مشمول تعریف جعل سند رسمی بوده و به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی می­رسد.

دعاوی مربوط به ثبت اختراعات علامات و طرح های صنعتی

به موجب قانون استفاده انحصاری از اختراعات علائم تجاری و طرح های صنعتی در اختیار شخصی است که این موارد را سابقا ثبت کرده و اسناد مالکیت نسبت به این موضوع برای او صادر شده است. این موارد نیز از موضوعاتی است که اختلافات و دعاوی فراوانی در مورد آنها در دادگستری مطرح می شود. دعاوی از قبیل ادعای مالکیت نسبت به یک حق حق اختراع یا علامت تجاری و یا طرح صنعتی از مواردی است که نیاز به دانش و تجربه و تخصص دراین زمینه دارد.

شما می توانید در صورتی که نیاز به هر گونه مشاوره حقوقی در خصوص ثبتی و ملکی داشته باشید با گروه وکلای ایران دادفر تماس گرفته و ازخدمات تخصصی وکلای این گروه در زمینه دعاوی ثبتی و ملکی استفاده نمایید.

مشاوره دعوای ثبتی