بایگانی دسته‌ی: استرداد ودیعه

استرداد ودیعه (قرض‌الحسنه، رهن و یا پول پیش)

بر اساس عرفی که در قراردادهای اجاره در کشور ما وجود دارد هم‌زمان با انعقاد قرارداد اجاره مبلغی از طرف مستأجر به مالک پرداخت می‌شود تا محل تضمین بدهی­های احتمالی و یا خسارت واردشده به ملک و همچنین تضمینی برای تخلیه ملک در آینده باشد.

به مبلغی که از طرف مستأجر به موجر به‌عنوان امانت پرداخت می‌شود ودیعه، رهن و یا پول­پیش ‌گفته می‌شود. پس از پایان قرارداد اجاره موجر موظف است که مبلغی را که به‌عنوان قرض‌الحسنه یا پول پیش و یا ودیعه دریافت کرده است به مستأجر بازگرداند.

در مواردی اتفاق می‌افتد که موجر از بازگرداندن ودیعه مستأجر امتناع می‌کند  در این صورت اگر اختلاف بین موجر و مستأجر از طریق سازش و توافق دوجانبه حل نشود مستأجر برای دریافت ودیعه خود چاره‌ای ندارد جز اینکه  برای استرداد وجهی که به‌عنوان پول پیش‌پرداخت کرده است به دادگاه مراجعه نماید.

استرداد ودیعه (قرض‌الحسنه، رهن و یا پول پیش)

چه دادگاهی به دعاوی استرداد ودیعه رسیدگی می‌کند؟

بر اساس مقررات قانونی اگر و دیه مندرج در قرارداد اجاره کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد صلاحیت رسیدگی به دعوای استرداد ودیعه به عهده شورای حل اختلاف  محل اقامتگاه موجر و یا محل انعقاد قرارداد اجاره است.

اما اگر مبلغ ودیعه معین‌شده در قرارداد بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به چنین دعوایی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامتگاه مالک و یا محل انعقاد قرارداد اجاره است.

لازم به ذکر است که در حال حاضر با توجه به الکترونیکی شدن مراحل تقدیم دادخواست، انجام امور مربوط به طرح دعوا و تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انجام‌شده و دادخواست مربوطه از طریق این دفاتر به شعبه دادگاه مربوطه ارسال می‌شود.

خسارت تأخیر در پرداخت ودیعه

بر اساس عرف متداول در نگارش قراردادهای اجاره در حال حاضر قراردادهای اجاره تنظیم می‌شوند که برای تغییر هر یک از طرفین در انجام تعهداتشان مبلغی روزانه به‌عنوان خسارت در نظر گرفته می‌شود. مثلاً برای عدم تخلیه از طرف مستأجر مبلغی روزانه به‌عنوان خسارت عدم تخلیه در نظر گرفته می‌شود که در صورت انقضای مهلت اجاره و عدم تخلیه ملک از طرف مستأجر مالک می‌تواند این مبلغ را از مستأجر مطالبه نموده و یا از ودیعه کسر نماید.

همچنین در مورد دیرکرد موجر در خصوص پس دادن ودیعه(رهن، پول پیش یا قرض‌الحسنه) معمولاً در قراردادهای اجاره مبلغی به‌عنوان خسارت روزانه برای هرروز دیرکرد از پرداخت ودیعه تعیین می‌شود که مستأجر می‌تواند درصورتی‌که موجر از پرداخت ودیعه پس از پایان مهلت اجاره امتناع کند برای وصول مبلغ به دادگاه مراجعه نماید.

معمولاً در قراردادهای اجاره میزان خسارت روزانه تعیین‌شده برای دیرکرد در تخلیه ملک، به‌اندازه اجاره روزانه همان ملک  است یعنی اگر میزان  اجاره روزانه یک‌میلیون ریال باشد بابت عدم  انجام تخلیه یا استرداد ودیعه نیز روزانه یک‌میلیون ریال جریمه در نظر گرفته می‌شود.

مراحل طرح دعوای استرداد ودیعه

مراحل طرح دعوای استرداد ودیعه

تخلیه ملک و اظهارنامه

اولین مرحله در طرح دعوای استرداد ودیعه تخلیه ملک موضوع اجاره پس از انقضای مهلت قرارداد اجاره است. بعد از اتمام دوره اجاره مستأجر موظف است ملک موضوع اجاره را تخلیه کرده و این موضوع را با ارسال اظهارنامه رسمی به اطلاع مالک برساند و برای مالک مهلتی مثلاً یک هفته یا کمتر در نظر بگیرد که ودیعه را به مستأجر پس بدهد.

درصورتی‌که مهلت موردنظر پایان‌یافته و موجر از پرداخت پول پیش امتناع کرد مستأجر می‌تواند با در دست داشتن پاسخ اظهارنامه به طرح دعوا استرداد ودیعه بپردازد.

تقدیم دادخواست

مرحله بعدی که باید توسط مستأجر انجام شود تقدیم دادخواست استرداد ودیعه به دادگاه صالح است. پس از ارجاع دادخواست به شعبه مربوطه و تکمیل بودن دادخواست و منضمات، مدیر دفتر دادگاه مربوطه وقتی را برای رسیدگی به موضوع تعیین کرده و به طرفین ابلاغ می‌کند.

بعد از برگزاری جلسه دادرسی و استماع اظهارات دو طرف دادگاه در مهلت مقرر نسبت به صدور رأی اقدام کرده و نتیجه و حکم نهایی را به طرفین ابلاغ می‌کند.

اجرا رأی

درصورتی‌که تصمیم دادگاه مبنی بر محکومیت موجر به استرداد مبلغ ودیعه باشد پس از قطعیت رأی به درخواست مستأجر دادگاه اجراییه صادر کرده و به موجر ابلاغ می‌نماید که ظرف مهلت ده روز مبلغی را که در حکم نهایی شده است به مستأجر بپردازد.

درصورتی‌که بعد از انقضای مهلت ۱۰ روزه مندرج در اجراییه موجر نسبت به پرداخت ودیعه اقدام نکند دادگاه به درخواست مستأجر تشکیل پرونده اجرایی داده و مبلغ ودیعه را از طریق شناسایی و یا فروش اموال موجر انجام می‌دهد و درصورتی‌که اموالی از موجب شناسایی نشود به‌موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دستور جلب موجر تا زمانی پرداخت ودیعه را صادر می‌نماید.

نکات مهم در خصوص استرداد ودیعه

نکات مهم در خصوص استرداد ودیعه

برای تقدیم دادخواست استرداد ودیعه مستأجر پدر بایستی مورد اجاره را تخلیه نماید و با استفاده از تأمین دلیل و یا تحویل کلید به شورای حل اختلاف این موضوع را اثبات نماید و قبل از تخلیه موضوع اجاره نمی‌توان استرداد ودیعه را مطالبه نمود.

ازآنجایی‌که ودیعه و خسارت واردشده از تأخیر در پرداخت ودیعه منشأ و مبنای یکسانی ازنظر حقوقی دارند مستأجر می‌تواند همراه با دادخواست مطالبه و دیگر خسارت تأخیر در پرداخت ودیعه را نیز از دادگاه مطالبه کند.

درصورتی‌که موجر از پرداخت و امتناع کند نمی‌تواند مستأجر را به پرداخت خسارت تأخیر در تخلیه ملک محکوم نمایند

هرگونه ادعای موجر در خصوص تهاتر مبالغ بستانکاری موجر و مستأجر بابت اجاره‌های معوق بایستی در دادگاه اثبات شود و موجر نمی‌تواند به‌صرف ادعای تهاتر از پرداخت و دیگر به مستأجر امتناع کند.

مشاوره حقوقی استرداد ودیعه

برای دریافت مشاوره حقوقی از وکلای متخصص در مورد موضوعات مربوط به اجاره و همچنین استفاده از تجربیات بهترین وکیل تهران در مورد دعاوی استیجاری و معرفی بهترین وکیل در مورد موضوع حقوقی خودتان می‌توانید از راه‌های ارتباطی گروه ایران دادفر استفاده کنید.